Ontslag wegens frequent ziekteverzuim

Bij ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim verlies je je baan omdat je vaak ziek bent. Hier lees je wanneer er sprake is van frequent ziekteverzuim, wat het opzegverbod inhoudt en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Mag ontslag als ik vaak ziek ben?

Net als bij langdurige arbeidsongeschiktheid geldt er gedurende de eerste twee jaar een opzegverbod bij regelmatig ziekteverzuim. In de basis mag je dus niet ontslagen worden. Als je regelmatige ziekteverzuim onevenredig hoog is en ernstige gevolgen heeft voor de organisatie, kan dat in bepaalde situaties toch voldoende grond voor ontslag opleveren. Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (2020) mag je ook ontslagen worden bij een combinatie van ontslaggronden. We noemen dit een cumulatiegrond.

Eisen aan ontslag bij hoog ziekteverzuim

Onevenredig hoog verzuim

Om een onevenredig hoog ziekteverzuim hard te kunnen maken, moet er gekeken worden naar het totale ziekteverzuim binnen je bedrijf over de afgelopen jaren. Door het gemiddelde ziekteverzuim van de organisatie naast je eigen verzuim te zetten, kan beoordeeld worden of dit het geval is. Een kanttekening daarbij is de grootte van de organisatie waarbij je werkt. Bij een klein bedrijf kan jouw ziekteverzuim eerder als onevenredig hoog worden aangemerkt dan bij een grotere organisatie.

Onderzoek naar oorzaak

Er zijn weinig mensen die zich ziekmelden zonder oorzaak. Je werkgever zal de reden van dit hoge ziekteverzuim moeten onderzoeken. Als blijkt dat de oorzaak met de arbeidsomstandigheden te maken heeft, zal er gepoogd moeten worden dit te beïnvloeden of op te lossen. Zelf als de oorzaak in de privésfeer ligt, zal je werkgever moeten proberen die te verhelpen. Al blijkt dat vaak lastig.

Gevolgen te groot

Indien je ziekteverzuim dermate grote gevolgen heeft voor collega's (toename van werkdruk) of werkprocessen (vertraging in productie), dat voortzetting van het werk of de onderneming in gevaar komen, kan dat aanleiding zijn voor je ontslag. Er zal dan wel bewezen moeten worden wat de algemene werkdruk is en in welke mate het productieproces stagneert.

Geen herplaatsing mogelijk

Er zal eerst geprobeerd moeten worden om je te laten terugkeren in je huidige functie. Als dat niet mogelijk blijkt, zal je werkgever moeten onderzoeken of er op een andere afdeling een soortgelijke functie beschikbaar is of dat je ander werk kunt gaan verrichten. Je zult een passende functie moeten accepteren als die zich aandient, anders kun je nog steeds ontslagen worden.

Normale inzetbaarheid

Als er een re-integratietraject gestart wordt, is het de bedoeling dat je binnen 26 weken (een half jaar) weer normaal inzetbaar bent en je ziekteverzuim voor je werkgever (weer) van een acceptabel niveau is.

Gratis advies bij veelvuldig ziekteverzuim

Wil je werkgever je ontslaan wegens frequent ziekteverzuim? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering, transitievergoeding of vaststellingsoveeenkomst. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Ontslagprocedure als je te vaak ziek bent

Indien je werkgever je wil ontslaan wegens overmatig ziekteverzuim, zal deze daarvoor een ontslagprocedure in gang moeten zetten. De in te zetten procedure is afhankelijk van jullie verstandhouding en individuele belangen.

Juridisch gezien kan je werkgever bij regelmatig ziekteverzuim een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. In de praktijk proberen werkgevers die bewerkelijke, langere en duurdere gerechtelijke procedure echter te vermijden. Er dient namelijk een stevig ontslagdossier aanwezig te zijn waarbij aangetoond moet worden dat alles eraan gedaan is om je ontslag te voorkomen. Vaak ontbreekt dat bewijs of vindt een werkgever het gewoon teveel gedoe.

Het is dan ook niet gek dat je baas je in die situatie liever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt om te kijken of ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden behoort. Soms worden beide ontslagroutes tegelijkertijd ingezet. Terwijl je onderhandelt over je vaststellingsovereenkomst, kan de lopende gerechtelijke procedure als pressiemiddel worden gebruikt.

Transitievergoeding bij regelmatig ziekteverzuim

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die op initiatief van de werkgever ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding: een financiële compensatie bij ontslag. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. In principe heb je daar bij ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim ook recht op, tenzij je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen.

Meer over de vergoeding

Hoogte transitievergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 89.000 bruto (2023) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding. Wist je dat je ontslagvergoeding onderhandelbaar is en veel hoger kan uitpakken dan de transitievergoeding?

Bereken de hoogte

Juridische hulp bij frequent ziekteverzuim

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Bel 020-4689114 (gratis)

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.