Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verlies je je baan omdat je minimaal twee jaar arbeidsongeschikt of ziek bent geweest. Hier lees je wanneer je ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid gegrond is en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Langdurige spanningen en een te hoge werkdruk worden niet altijd door een werkgever herkend of adequaat aangepakt. Hierdoor belanden sommige werknemers met spanningsklachten of een burn-out in de ziektewet. We zien regelmatig dat werkgevers geen goede invulling geven aan het re-integratietraject. De arbeidsverhouding raakt dan verder verstoord en dat heeft geen goede invloed op het herstel van een werknemer.

Als je eenmaal ziek bent, is dat geen reden om je te mogen ontslaan. De eerste twee jaar van je ziekte ben je beschermd tegen ontslag. Pas als je twee jaar (zonder herstel) en dus langdurig ziek bent geweest, kan je werkgever een ontslagprocedure starten bij het UWV. Als je werkgever voldaan heeft aan haar re-integratieverplichtingen, zal het UWV een ontslagvergunning verlenen. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid kom je vervolgens in aanmerking voor een WW-uitkering of een WIA-uitkering van het UWV.

Ontslag in de praktijk

In de praktijk komt het echter geregeld voor dat je helemaal niet meer terug wilt naar je werkgever, omdat er omstandigheden op je werk zijn die je langdurige ziekte hebben veroorzaakt. Het kan ook dat je werkgever je een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst aanbiedt en probeert of er (eerder) afscheid genomen kan worden. Onze ervaring leert dat ontslag via wederzijds goedvinden in 95% van de gevallen mogelijk is. Natuurlijk met een nette ontslagvergoeding en behoud van je WW-uitkering. Dat geeft ruimte voor een blik naar voren.

Eisen aan ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Als je lang ziek bent or arbeidsongeschikt raakt, kan dat een reden zijn voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Voorbeelden zijn:

 • Je raakt ziek of gehandicapt;
 • Je kunt niet meer herstellen;
 • Je kunt geen aangepast werk doen;
 • Je kunt niet omgeschoold worden.

Voorwaarden

 • Je bent twee jaar of langer arbeidsongeschikt;
 • Het is niet waarschijnlijk dat u binnen 26 weken weer aan het werk kunt;
 • Het werk kan niet binnen 26 weken zo worden aangepast dat je toch kunt werken.

Gratis advies bij arbeidsongeschiktheid

Staat je baan op de tocht vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering, transitievergoeding of vaststellingsoveeenkomst. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Ontslagprocedure arbeidsongeschiktheid

Indien je werkgever je wil ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zal deze daarvoor een ontslagprocedure in gang moeten zetten. De in te zetten ontslagroute kan beïnvloed worden door jullie verstandhouding en belangen.

Juridisch gezien kan je werkgever bij langdurige arbeidsongeschiktheid een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. In de praktijk proberen sommige werkgevers die procedure te vermijden. De aanvraag is bewerkelijk en dient inhoudelijk grondig te worden onderbouwd. Er moet ook uit blijken dat alles eraan gedaan is om je ontslag te voorkomen.

Het kan ook zijn dat je baas je een vaststellingsovereenkomst aanbiedt om te kijken of ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden behoort. Soms worden beide ontslagroutes tegelijkertijd ingezet. Terwijl je onderhandelt over je VSO, kan de lopende UWV-procedure als pressiemiddel worden gebruikt.

Transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die op initiatief van de werkgever ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding: een financiële compensatie bij ontslag. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. In principe heb je daar bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dus ook recht op, tenzij je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen.

Meer over de vergoeding

Hoogte transitievergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding wordt er gekeken naar je leeftijd, het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 84.000 bruto (2023) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding. Wist je dat je ontslagvergoeding onderhandelbaar is en veel hoger kan uitpakken dan de transitievergoeding?

Bereken de hoogte

WW na langdurige arbeidsongeschiktheid

Als je ontslagen wordt na een tweejarige periode van arbeidsongeschiktheid, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Wanneer krijg je een uitkering en waar moet je op letten?

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Je moet werkloos zijn;
 • Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden;
 • Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
 • Je hebt de opzegtermijn in acht genomen;
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
 • Je moet voldoen aan de wekeneis;
 • Je bent niet ziek.

Juridische hulp bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Bel 020-4689114 (gratis)

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.