Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verlies je je baan omdat je minimaal twee jaar arbeidsongeschikt of ziek bent geweest. Hier lees je wanneer je ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid gegrond is en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

U kunt gedurende de eerste twee jaar van uw ziekte niet ontslagen worden. Na deze twee jaar kan uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als uw werkgever voldaan heeft aan zijn re-integratieverplichtingen, zal het UWV een ontslagvergunning verlenen. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid ontvangt u dan een WW - of een WIA uitkering van het UWV.

In de praktijk komt het echter veel voor dat een werkgever een zieke werknemer een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst aanbiedt.

Ontslag tijdens ziekte en beëindigingsovereenkomst

Langdurige spanningen en een te hoge werkdruk worden niet altijd tijdig door de werkgever opgelost. Hierdoor belanden veel werknemers uiteindelijk in de ziektewet door een burn-out of met spanningsklachten. We zien regelmatig dat werkgevers geen goede invulling geven aan het re-integratietraject. De arbeidsverhouding raakt dan verder verstoord en dat heeft geen goede invloed op het herstel van een werknemer.

Het gebeurt regelmatig dat werkgevers na een tijdje overgaan tot een ontslagprocedure tijdens zieke. U ontvangt dan als werknemer een beëindigingsovereenkomst dan wel een vaststellingsovereenkomst.

Wat moet u doen?

Uw werkgever wil overgaan tot ontslag tijdens ziekte. Aangezien er een ontslagverbod is tijdens ziekte, moet u goed opletten.

Het komt nogal eens voor dat werknemers ziek zijn door de omstandigheden op het werk en daardoor niet meer terug willen naar hun werkgever. Ze zijn geïnteresseerd in een beëindigingsovereenkomst, maar kampen tegelijkertijd nog met spanningsklachten door de ontstane situatie. Daarnaast komen er komen veel vragen naar voren. Kan ik een beëindigingsovereenkomst tekenen tijdens ziekte? Is de transitievergoeding wel hoog genoeg? Heb ik nog wel recht op een WW-uitkering?

Onze ontslagjuristen begeleiden veel werknemers die te maken krijgen met ontslag tijdens ziekte. Ze leveren maatwerk en komen meestal via onderhandelingen tot een goede oplossing. U kunt dan weer verder met uw leven.

Eisen aan ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Als je lang ziek bent or arbeidsongeschikt raakt, kan dat een reden zijn voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Voorbeelden zijn:

 • Je raakt ziek of gehandicapt;
 • Je kunt niet meer herstellen;
 • Je kunt geen aangepast werk doen;
 • Je kunt niet omgeschoold worden.

Voorwaarden

 • Je bent twee jaar of langer arbeidsongeschikt;
 • Het is niet waarschijnlijk dat u binnen 26 weken weer aan het werk kunt;
 • Het werk kan niet binnen 26 weken zo worden aangepast dat je toch kunt werken.

Gratis advies bij arbeidsongeschiktheid

Staat je baan op de tocht vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering, transitievergoeding of vaststellingsoveeenkomst. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Ontslagprocedure arbeidsongeschiktheid

Indien je werkgever je wil ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zal deze daarvoor een ontslagprocedure in gang moeten zetten. De in te zetten ontslagroute kan beïnvloed worden door jullie verstandhouding en belangen.

Juridisch gezien kan je werkgever bij langdurige arbeidsongeschiktheid een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. In de praktijk proberen sommige werkgevers die procedure te vermijden. De aanvraag is bewerkelijk en dient inhoudelijk grondig te worden onderbouwd. Er moet ook uit blijken dat alles eraan gedaan is om je ontslag te voorkomen.

Het kan ook zijn dat je baas je een vaststellingsovereenkomst aanbiedt om te kijken of ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden behoort. Soms worden beide ontslagroutes tegelijkertijd ingezet. Terwijl je onderhandelt over je VSO, kan de lopende UWV-procedure als pressiemiddel worden gebruikt.

UWV

Uitgangspunten

 • Komt er NIET uit;
 • Vergunning;
 • Reorganisatie;
 • Langdurige ziekte;
 • Duur: 4 - 6 weken.
Ontslag via het UWV

Uitgangspunten

 • Komt er WEL uit;
 • Onderhandeling;
 • Bij iedere reden;
 • Bij arbeidsconflict;
 • Duur: 2 - 4 weken.
Ontslag met wederzijds goedvinden

Transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die na een dienstverband van minimaal twee jaar op initiatief van de werkgever ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding: een financiële compensatie bij ontslag. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. In principe heb je daar bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dus ook recht op, tenzij je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen.

Meer over de vergoeding

Hoogte transitievergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding wordt er gekeken naar je leeftijd, het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 79.000 bruto (2018) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding. Wist je dat je ontslagvergoeding onderhandelbaar is en veel hoger kan uitpakken dan de transitievergoeding?

Bereken de hoogte

WW na langdurige arbeidsongeschiktheid

Als je ontslagen wordt na een tweejarige periode van arbeidsongeschiktheid, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Wanneer krijg je een uitkering en waar moet je op letten?

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Je moet werkloos zijn;
 • Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden;
 • Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
 • Je hebt de opzegtermijn in acht genomen;
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
 • Je moet voldoen aan de wekeneis;
 • Je bent niet ziek.

Juridische hulp bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Ben je langer dan twee jaar ziek en heeft je werkgever besloten om je te ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan komt dat waarschijnlijk niet als een verrassing. Als je vindt dat je ontslag onterecht is, zul je op korte termijn in actie moeten komen. Hoe zorg je dat je geen rechten verspeelt en de juiste keuzes maakt?

Met één van deze ontslagpakketten kun je je ontslag zelfstandig aanvechten of de afwikkeling van je ontslagprocedure (deels) uit handen geven aan één van onze arbeidsrechtjuristen.

5. Ontslag online
Bepaal je rechtspositie en maak bezwaar

Naar dit ontslagpakket

1. VSO-check
Wij checken je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

2. Ontslagcoaching
Onze jurist coacht je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

3. Ontslagovername
Onze jurist neemt je ontslag uit handen

Naar dit ontslagpakket