Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet verlies je je baan met onmiddellijke ingang omdat je werkgever daar een geldige reden voor heeft. Hier lees je wanneer er sprake is van een dringende reden, wat je rechten zijn en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Mag ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet de meest extreme manier om een arbeidsovereenkomst te verbreken. Waar je een regulier ontslag soms al langere tijd ziet aankomen, is dat bij ontslag op staande voet zelden het geval. Het is alleen toegestaan indien deze 3 situaties van toepassing zijn:

  1. Er ligt een dringende reden aan ten grondslag;
  2. Het ontslag is onverwijld (meteen) gegeven;
  3. De dringende reden kan worden bewezen.
Ontslag op staande voet

Dringende reden voor ontslag

Voorbeelden van dringende redenen voor ontslag op staande voet:

Weigeren van werk zonder goede reden;
Werk verrichten bij ernstige onbekwaamheid;
Uiten van grove belediging;
Plegen van seksuele intimidatie;
Plegen van mishandeling;
Openbaar maken van bedrijfsgeheimen;
Plegen van fraude;
Plegen van diefstal.

Gevolgen ontslag op staande voet

Voorbeelden van de (financiële) gevolgen van ontslag op staande voet:

Vertrouwen ernstig beschadigd;
Opzegtermijn niet van toepassing;
Geen toestemming van UWV nodig;
Geen toestemming van kantonrechter nodig;
Salaris mag per direct gestopt worden;
Geen recht op een transitievergoeding;
Soms vergoeding aan werkgever verschuldigd;
Geen recht op een WW-uitkering.

Procedures bij ontslag op staande voet

Indien er een geldige reden is om je op staande voet te ontslaan, is er geen ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter nodig. Het ontslag wordt niet vooraf getoetst en er hoeft niet onderzocht te worden of herplaatsing mogelijk is.

1.

Met wederzijds goedvinden

Als je verstandhouding altijd goed is geweest, raden we je aan om (met hulp van ons) te onderzoeken of je werkgever het aanbieden van een vaststellings­overeenkomst ziet zitten om zo tot ontslag met wederzijds goedvinden te komen. Via die weg zou je het recht op een WW-uitkering alsnog veilig kunnen stellen.

2.

Op staande voet ontslag nemen

Je kunt ook zelf ontslag op staande voet nemen. Er moet dan wel een ernstige of dringende reden zijn waardoor het niet redelijk is om in dienst te blijven. Voorbeelden daarvan zijn als je werkgever steeds je loon te laat betaalt of je bedreigt. Je kunt ook zelf ontslag nemen zonder dat op staande voet te doen.

Ontslagprocedure: ontslag met wederzijds goedvinden

🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Mijn werkgever wil me ontslaan met wederzijds goedvinden. Ik heb een vaststellings­overeenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan onderhandelen over mijn ontslagvoorwaarden.

Dit leer je over deze procedure:
  • Wanneer mag wederzijds goedvinden?
  • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
  • Kan mijn concurrentiebeding eruit?
  • Heb ik recht op de transitievergoeding?
  • Hoe verhoog ik mijn ontslagvergoeding?
  • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Met wederzijds goedvinden
Zelf ontslag nemen met WW en ontslagvergoeding

Zelf ontslag nemen met vergoeding

Start: Binnen 1 werkdag
Traject: 5 werkdagen
Prijs: Vanaf € 165 (ex BTW)

Wil je zelf ontslag nemen maar durf je dat niet uit angst om je transitievergoeding of WW-rechten te verliezen? Er is een mogelijkheid om zelf ontslag te nemen met behoud van een passende ontslagvergoeding en recht op aansluitende WW-uitkering. Zelfs als je ziek of arbeidsongeschikt bent. Via bemiddeling door een ervaren arbeidsjurist blijkt ontslag met wederzijds goedvinden vaak binnen handbereik. Ook als er nog geen vaststellings­overeenkomst is of die bereidheid er helemaal niet lijkt te zijn. In 80% van de gevallen krijgen we dit binnen één week voor elkaar.

👋 Zelf ontslag nemen

Gratis advies bij ontslag op staande voet

Ben je op staande voet ontslagen of vrees je dat dit staat te gebeuren? Vertel onze arbeidsjuristen over je situatie, zodat zij je kunnen vertellen wat je het beste kunt doen. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Wat te doen bij ontslag op staande voet?

Bij een gegrond ontslag op staande voet is je rechtspositie zwak. Win eerst juridisch advies in probeer antwoord te krijgen op de volgende vragen. Dan weet je wat je het beste kunt doen.

Is mijn ontslag op staande voet toegestaan?

Een ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven. Dat betekent dat je werkgever je ontslag per direct moet mededelen op het moment dat hij de dringende reden constateert. Een uitzondering hierop is als je werkgever niet zeker weet of de constatering dringend genoeg is voor ontslag op staande voet en daarom eerst onderzoek wil doen. Dit onderzoek dient wel met spoed te gebeuren. Gedurende het onderzoek kan hij je verbieden om te komen werk (op non-actiefstelling).

Moet ik iets ondertekenen?

Er zijn werkgever die je vragen om een verklaringen te ondertekenen. Doe dat niet. Vraag om een kopie van het betreffende document en leg het ons voor. Je loopt het risico om een eventueel recht op een WW-uitkering te verspelen. Heb je al iets ondertekend? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Wat moet ik doen als ik op non-actief gesteld ben?

Als je werkgever vermoedt dat er een dringende reden is om je op staande voet te ontslaan, mag hij dat eerst onderzoeken. Het dient wel meteen te gebeuren en mag niet lang duren. Gedurende die tijd kun je op non-actief gesteld worden. Je mag dan niet meer werken. Heb je een cao? Zoek dan uit of daar iets in staat over non-actiefstelling of schorsing. Val je niet onder een cao of staat er niets over in? Dan moet je werkgever je loon waarschijnlijk door blijven betalen. Laat je werkgever weten dat je het niet eens bent met de non-actiefstelling en protesteer door middel van een brief.

Ben ik verwijtbaar werkloos geworden?

Bij ontslag op staande voet heeft je werkgever een ernstige reden vastgesteld om je te ontslaan. Waarschijnlijk heb je zelf iets gedaan en is het ontslag je eigen schuld. Wie verwijtbaar werkloos is geworden, loopt een groot risico om zijn of haar WW-uitkering en transitievergoeding mis te lopen. Win juridisch advies in om hier helderheid in te krijgen.

Hoe kan ik protesteren tegen mijn ontslag?

Het is van belang om je werkgever zo snel mogelijk te laten weten dat je het niets eens bent met je ontslag op staande voet. Vraag ons om juridisch advies, ook als je niet zeker weet of je wilt protesteren. Onze arbeidsjuristen kunnen je werkgever verzoeken om het ontslag op staande voet terug te draaien of het om zetten naar ontslag met wederzijds goedvinden. We kunnen ook aan de kantonrechter vragen om het ontslag ongedaan te maken.

Moet ik mijn werkgever een vergoeding betalen?

Als jij je werkgever door opzet of schuld een dringende reden hebt gegeven op je op staande voet te ontslaan, is de kans groot dat je hem een vergoeding moet betalen. Zoek uit of er in je arbeidscontract een tussentijds opzegbeding is opgenomen. Als je tussentijds kunt opzeggen, is de vergoeding gelijk aan het loon dat je ontvangen zou hebben over de geldende opzegtermijn. Indien je een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding hebt, dan is de vergoeding gelijk aan het salaris dat je tot het einde van de looptijd zou hebben ontvangen. Je kunt via een procedure bij de kantonrechter bezwaar maken tegen die hoogte.

Mag ontslag op staande voet bij zwangerschap?

Er is een opzegverbod van toepassing bij zwangerschap. Dat betekent dat je in de basis niet ontslagen mag worden vanaf het moment dat je zwanger bent tot aan de 6 weken na je zwangerschapsverlof. Bij ontslag op staande voet geldt een uitzondering. Je kunt bij een dringende reden dus ook ontslagen worden terwijl je zwanger bent.

Heb ik recht op WW bij ontslag op staande voet?

Als het ontslag op staande voet je eigen schuld is, ben je verwijtbaar werkloos. Wie verwijtbaar ontslag is, heeft geen recht op een WW-uitkering. Als je eventuele partner te weinig inkomen heeft, kun je mogelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Het is zaak dat je zo snel mogelijk op zoek gaat naar een nieuwe baan. Wij kunnen je adviseren over de mogelijkheden om je ontslag op staande voet terug te draaien of om te zetten in ontslag met wederzijds goedvinden.

Ontslag op staande voet aanvechten

Ben je het niet eens met je ontslag op staande voet? Overleg met ons of het zin heeft om je ontslag aan te vechten. Hieronder lees je hoe je bezwaar kunt maken tegen je ontslag.

Bezwaar aantekenen bij werkgever

Als je werkgever je op staande voet ontslaat, vraag hem dan om een schriftelijke bevestiging van het ontslag. Wij kunnen je vervolgens helpen om (binnen een periode van 2 maanden) schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen je ontslag op staande voet. Geef ook aan dat je beschikbaar blijft voor werk. Het is raadzaam om dat te doen, omdat het UWV anders zou kunnen concluderen dat het om verwijtbare werkloosheid gaat en je om die reden je recht op een WW-uitkering verliest.

Kort geding via kantonrechter

Zet je werkgever ondanks je bezwaar je ontslag door? Dan kun je (binnen 2 maanden) naar de kantonrechter stappen om te bewijzen dat er geen dringende reden is en je ontslag daarom vernietigd zou moeten worden. Je kunt ook vragen om de toekenning van een billijke vergoeding als bewezen wordt dat niet jij, maar juist je werkgever verwijtbaar is. Krijg jij gelijk? Dan wordt je dienstverband hersteld en heb je met terugwerkende kracht recht op loon.

In hoger beroep gaan

Oordeelt de kantonrechter dat je ontslag op staande voet terecht is? Dan kun je hiertegen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof of een bijzonder college. Dat is het opnieuw behandelen van de rechtszaak door een hogere rechter.

Juridische hulp bij ontslag op staande voet

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.