Ontslag wegens dringende reden

Een dringende reden kan aanleiding geven tot ontslag op staande voet. Hier lees je welke dringende redenen rechtsgeldig zijn en wat je eraan kunt doen als je om die reden op staande voet ontslagen wordt.

Ontslag op staande voet

Veel mensen zien een regulier ontslag van tevoren aankomen. Als je wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte ontslagen wordt, heb je je daar waarschijnlijk al op kunnen voorbereiden. Ontslag op staande voet gebeurt vaak plotseling en is tevens de meest zware maatregel die een werkgever kan treffen om van je af te komen. Je verliest daarmee namelijk met onmiddellijke ingang je baan omdat er in redelijkheid niet van je werkgever verlangd kan worden dat deze je arbeidsovereenkomst laat voortduren. Aan dat ontslag zal echter een dringende reden ten grondslag moeten liggen. Daarnaast zal het ontslag je onverwijld (direct bij het constateren van het gebeurde) aangezegd moeten worden en zal je medegedeeld moeten worden wat de reden van je ontslag is.

Wat zijn dringende redenen?

De wet geeft aan welke dringende redenen tot ontslag op staande voet kunnen leiden. Er zijn echter meer redenen te bedenken en de voorbeelden zijn ook lang niet altijd voldoende aanleiding voor een terecht ontslag.

Voor je werkgever

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet, heeft de wet een hele lijst dringende redenen opgesomd.

 • Je begaat een misdrijf zoals diefstal, bedrog, bedreiging of mishandeling;
 • Je blijkt benodigde diploma's niet te hebben;
 • Je hebt je werkgever misleid toen je in dienst werd genomen;
 • Je bent ondanks waarschuwingen vaak dronken op je werk;
 • Je bent ernstig ongeschikt voor je werk;
 • Je beschadigt eigendommen van je bedrijf;
 • Je pleegt ontucht op je werk;
 • Je probeert een collega te verleiden;
 • Je bent roekeloos en brengt goederen of je collega's ernstig in gevaar;
 • Je veronachtzaamt de plichten uit je arbeidsovereenkomst;
 • Je maakt bedrijfsgeheimen bekend;
 • Je weigert hardnekkig om redelijke opdrachten uit te voeren;
 • Je raakt opzettelijk ongeschikt voor je werk.

Als je werkgever iets anders constateert, is er nog een vangnet. Hij kan namelijk een beroep doen op daden, eigenschappen of gedragingen die ervoor zorgen dat je onmogelijk in dienst kunt blijven. Zo'n vangnet lijkt vooral voordelig te zijn voor werkgevers, maar dat valt in de praktijk wel mee. De dringende reden zal zwaarwegend en deugdelijk onderbouwd moeten zijn.

Voor jou als werknemer

Je kunt ook zelf ontslag op staande voet nemen. Dat klinkt misschien gek, maar ook jij kunt vertrekken als je werkgever het te bont maakt. Om zelf rechtsgeldig ontslag op staande voet te kunnen nemen, zouden dit dringende redenen kunnen zijn.

 • Je werkgever betaalt je loon niet meer uit;
 • Je werkgever houdt levensgevaarlijke situaties op je werk in stand.

Vecht je ontslag bij dringende reden aan

Als je op staande voet ontslagen wordt, kun je daartegen bezwaar maken. Je kunt je ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Als deze je ontslag vernietigt, blijf je in dienst en is je werkgever je salaris verschuldigd.

Wat moet ik vooral wel doen?

 1. Kom direct in actie. Vraag om een schriftelijke ontslagbrief (met daarop vermeld de dringende ontslagreden). Stem nergens mee.
 2. Protesteer tegen je ontslag, maar blijf beschikbaar voor werk. In het geval van onterecht ontslag, behoud je daarmee aanspraak op je loon. Ook voorkom je hiermee dat het lijkt alsof je verwijtbaar bent.
 3. Reageer vanaf heden schriftelijk op belangrijke zaken. Als je mondeling reageert, bevestig dit dan naderhand per e-mail of aangetekende brief.
 4. Ga op zoek naar ander werk. Als je ontslag terecht is, kun je geen aanspraak maken op een WW-uitkering of transitievergoeding. Zelfs als je ontslag vernietigt wordt, zal je werksituatie er niet leuker op worden.

Wat moet ik absoluut niet doen?

 1. Onderteken niets. Je loopt anders het risico dat je rechten verspeelt en daar later niet meer op terug kunt komen. Dit kan gevolgen hebben voor je recht op een WW-uitkering.
 2. Lever niet te snel je auto, computer of telefoon in. Zolang je in dienst bent zul je die nodig hebben voor het uitvoeren van je functie. Een directe inlevering kan gezien worden als het erkennen van je ontslag op staande voet.

Wat moet ik doen als ik op non-actief word gesteld?

Je werkgever zal je ontslag op staande voet direct moeten geven en kan daar niet lang mee wachten. Als je baas iets meer tijd nodig heeft om de dringende reden te onderzoeken, kan deze je op non-actief stellen. Je loon wordt dan doorbetaald, maar je hoeft niet meer te werken. Protesteer hier wel tegen en blijf beschikbaar voor het uitvoeren van je werk, zodat het niet lijkt alsof je verwijtbaar bent en je (in het geval van onterecht ontslag) naderhand aanspraak kunt blijven maken op je loon.

Juridische hulp bij dringend ontslag

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Bel 020-4689114 (gratis)

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.