Ontslag wegens dringende reden

Een dringende reden kan grond zijn voor een ontslag op staande voet. Hier lees je wat dringende redenen zijn, wanneer ze tot ontslag kunnen leiden en wat je eraan kunt doen als je om een dringende reden ontslagen wordt.

Wat betekent dringende reden?

Een dringende reden is een ernstige fout waarna verdere professionele samenwerking tussen jou en je werkgever onmiddellijk en definitief onmogelijk is geworden. In de wet wordt een dringende reden omschreven als de aanwezigheid van zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van een werknemer waardoor van een werkgever in redelijkheid niet gevraagd kan worden de arbeidsverhouding in stand te laten.

Wanneer mag ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is de meest zware maatregel die een werkgever kan treffen. Je verliest daarmee per direct je inkomen en recht op eventuele vergoedingen. Er zal echter wel een dringende reden moeten zijn om tot ontslag op staande voet over te kunnen gaan. Niet iedere dringende reden leidt tot ontslag op staande voet, want er is ruimte voor tegenargumenten. Voor de beoordeling van de ernst van de dringende reden, zal gekeken moeten worden naar de omstandigheden. Daarbij horen de aard van de dienstbetrekking, de duur van het dienstverband, je leeftijd en de gevolgen van het ontslag.

Wat is onverwijld ontslag geven?

Enkel een dringende reden is niet genoeg voor ontslag op staande voet. Daarvoor moet het ontslag onverwijld gegeven worden. Met onverwijld wordt bedoeld dat het ontslag onmiddellijk na constatering van de dringende reden aangezegd moet worden. Je werkgever is tevens verplicht om daarbij aan te geven waarom hij je op staande voet ontslaat. Daarvoor moet de reden genoemd worden en bewezen kunnen worden.

Kan ik zelf ontslag nemen met een dringende reden?

Het klinkt misschien gek, maar je kunt zelf ook ontslag op staande voet nemen als je werkgever het te bont maakt. Om zelf ontslag op staande voet te kunnen nemen, moet jij bewijzen dat er een dringende reden is. Voorbeelden daarvan zijn als je werkgever je loon niet meer uitbetaald of niet optreedt tegen levensgevaarlijke situaties op je werk.

Wat zijn dringende redenen?

In de wet staan allerlei voorbeelden van dringende reden die tot ontslag op staande voet kunnen leiden. Er zijn echter meer redenen te bedenken en de voorbeelden bieden op zichzelf ook lang niet altijd voldoende grond voor een rechtsgeldig ontslag.

Voorbeelden van dringende redenen

Je hebt je werkgever bij aanvang misleid, bijvoorbeeld met valse getuigschriften;
Je blijkt ernstig ongeschikt voor je werk, bijvoorbeeld omdat je diploma's mist;
Je begaat een misdrijf zoals diefstal, bedrog, bedreiging of mishandeling;
Je bent ondanks waarschuwingen vaak dronken op je werk.
Je beschadigt eigendommen van je bedrijf of stelt ze aan gevaar bloot;
Je probeert een collega te verleiden tot illegale of onzedelijke acties;
Je pleegt ontucht op je werk;
Je bent roekeloos en brengt goederen of je collega's ernstig in gevaar;
Je veronachtzaamt de plichten uit je arbeidsovereenkomst;
Je maakt bedrijfsgeheimen bekend;
Je weigert hardnekkig om redelijke opdrachten of bevelen uit te voeren;
Je raakt opzettelijk of door roekeloosheid ongeschikt voor je werk.

Als je werkgever iets anders constateert, is er nog een vangnet. Hij kan namelijk een beroep doen op daden, eigenschappen of gedragingen die ervoor zorgen dat je onmogelijk in dienst kunt blijven. Zo'n vangnet lijkt vooral voordelig te zijn voor werkgevers, maar dat valt in de praktijk wel mee. De dringende reden zal zwaarwegend en deugdelijk onderbouwd moeten zijn.

Gratis advies bij dringende reden

Ben je bang dat er een dringende reden is voor je ontslag of wil je zelf ontslag nemen wegens een dringende reden? Overleg even met onze arbeidsjuristen wat je het meest verstandig is in jouw situatie. Zo'n gesprek kost je niets.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Gevolgen van dringende reden

Indien je dringende reden ontslag op staande voet rechtvaardigt, zijn de gevolgen ernstig. Hier lees je waar je rekening mee moet houden.

Je werkgever hoeft zich niet aan de opzegtermijn te houden;
Er is geen ontslagvergunning van het UWV vereist om je te ontslaan;
Er is geen toestemming van de kantonrechter nodig om je te ontslaan;
Je loonbetaling mag per direct worden stopgezet;
Er is een kans dat je je werkgever een vergoeding moet betalen;
Je verliest het recht op een transitievergoeding;
Je maakt waarschijnlijk geen aanspraak op een WW-uitkering.

Bezwaar maken tegen dringende reden

Als je op staande voet ontslagen wordt, kun je daartegen bezwaar maken. Je kunt je ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Als deze je ontslag vernietigt, blijf je in dienst en is je werkgever je salaris verschuldigd.

Wat moet ik doen bij een dringende reden?

  1. Kom direct in actie. Vraag om een schriftelijke ontslagbrief (met daarop vermeld de dringende ontslagreden). Stem nergens mee in.
  2. Protesteer tegen je ontslag, maar blijf beschikbaar voor werk. In het geval van onterecht ontslag, behoud je daarmee aanspraak op je loon. Ook voorkom je hiermee dat het lijkt alsof je verwijtbaar bent. Bovendien verhoog je de kans dat je niet gekort wordt op een eventuele bijstandsuitkering.
  3. Reageer vanaf heden schriftelijk op belangrijke zaken. Als je mondeling reageert, bevestig dit dan naderhand per e-mail of aangetekende brief.
  4. Ga op zoek naar ander werk. Als je ontslag terecht is, kun je geen aanspraak maken op een WW-uitkering of transitievergoeding. Zelfs als je ontslag vernietigt wordt, zal je werksituatie er niet leuker op worden.

Wat moet ik niet doen bij een dringende reden?

  1. Onderteken niets. Je loopt anders het risico dat je rechten verspeelt en daar later niet meer op terug kunt komen. Dit kan gevolgen hebben voor je recht op een WW-uitkering.
  2. Lever niet te snel je auto, computer of telefoon in. Zolang je in dienst bent zul je die nodig hebben voor het uitvoeren van je functie. Een directe inlevering kan gezien worden als het erkennen van je ontslag op staande voet.

Wat moet ik doen als ik op non-actief word gesteld?

Je werkgever zal je ontslag op staande voet direct moeten geven en kan daar niet lang mee wachten. Als je baas iets meer tijd nodig heeft om de dringende reden te onderzoeken, kan deze je op non-actief stellen. Je loon wordt dan doorbetaald, maar je hoeft niet meer te werken. Protesteer hier wel tegen en blijf beschikbaar voor het uitvoeren van je werk, zodat het niet lijkt alsof je verwijtbaar bent en je (in het geval van onterecht ontslag) naderhand aanspraak kunt blijven maken op je loon.

Juridische hulp bij dringend ontslag

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.