Ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd
Bij ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd verlies je je baan omdat je de AOW-leeftijd hebt bereikt of de leeftijd die in je cao of arbeidsovereenkomst is opgenomen. Hier lees je wat de gebruikelijk gang van zaken is bij deze ontslagreden en wat je kunt doen als je langer door wilt werken.

Juridische hulp bij ontslag pensioen

1. VSO-check
Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

2. Ontslagcoaching
Een jurist als coach bij ontslag

Naar dit ontslagpakket

3. Ontslagovername
Een jurist neemt je ontslag over

Naar dit ontslagpakket

4. Zelf ontslag nemen
Neem zelf ontslag mèt WW en vergoeding

Naar dit ontslagpakket