Ontslag wegens persoonlijke redenen

Bij ontslag wegens persoonlijke redenen (ontslaggrond C t/m H) verlies je je baan omdat je werkgever vindt dat jou ten aanzien van je gedrag iets te verwijten valt. Hier lees je wanneer er sprake is van een persoonlijke reden en wat je eraan kunt doen als je daarom ontslagen wordt.

Wat is ontslag wegens persoonlijke redenen?

Een arbeidsovereenkomst kan op diverse manieren eindigen. De meest uitzonderlijke manier is ontslag op staande voet, maar daar moet wel een heel ernstige reden aan ten grondslag liggen. Het komt veel vaker voor dat een tijdelijk contract (soms al in de proeftijd) niet wordt verlengd. Eigenlijk wordt het pas spannend bij een voorgenomen ontslag op basis van een vast contract. Als er bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid in het spel is, dient er een ontslagvergunning aan het UWV gevraagd te worden. Alle andere ontslaggronden noemen we persoonlijke redenen. Daarvoor dient je werkgever de kantonrechter om ontbinding te vragen, tenzij jullie na onderhandeling tot ontslag met wederzijds goedvinden weten te komen.

Ontslag wegens persoonlijke redenen

Wat zijn persoonlijke ontslagredenen?

Ontslag om persoonlijke redenen is een verzamelnaam voor ontslagredenen die betrekking hebben op je gedrag. Het betreft ontslaggronden waarbij ontbinding van je arbeidsovereenkomst zonder jouw instemming alleen mogelijk is door een uitspraak van de kantonrechter. Er kan één ontslagreden of een combinatie van redenen (cumulatiegrond) aan ten grondslag liggen.

Mag ontslag om persoonlijke redenen?

Je werkgever gaat er vanuit dat jou iets te verwijten valt. Het is echter niet zomaar te zeggen of ontslag in jouw situatie is toegestaan. Je werkgever zal daarvoor een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter moeten indienen. Een rechter beoordeelt alle bewijsstukken, kijkt of er een opzegverbod van toepassing is en doet vervolgens uitspraak. Een alternatief voor de bewerkelijke en langere procedure via de kantonrechter, is ontslag via een vaststellings­overeenkomst.

Onder redelijke grond wordt verstaan: omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in alle redelijkheid niet verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Artikel 669 lid 3 sub h van het Burgerlijk Wetboek

Gratis advies bij ontslag om persoonlijke redenen

Is jouw werkgever voornemens je te ontslaan omwille van een persoonlijke reden? Onze ontslagjuristen leggen je gratis uit hoe je bezwaar maakt. Ze kunnen je ook helpen om je ontslagvergoeding te verhogen en WW-uitkering veilig te stellen.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Ontslagprocedures bij persoonlijke redenen

Indien je werkgever je wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, zal deze daarvoor één van de volgende ontslagprocedures moeten doorlopen. De gekozen procedure hangt af jullie arbeidsverhouding, individuele belangen en risico's t.a.v. de uitkomst.

1.

Met wederzijds goedvinden

In de praktijk proberen werkgevers de bewerkelijke gerechtelijke procedure te vermijden. Vaak zijn er nauwelijks gesprekken gevoerd of ontbreekt een steekhoudend ontslagdossier. Dan valt er lastig te bewijzen dat er alles aan is gedaan om je ontslag te voorkomen. Je werkgever zal je liever een vaststellings­overeenkomst aanbieden om te kijken of ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden behoort. Jullie kunnen dan onderhandelen over de voorwaarden van het ontslag.

2.

Via de kantonrechter

Je werkgever kan omwille van een persoonlijke ontslagreden een ontbindingsprocedure indienen bij de rechtbank. Een kantonrechter zal dan toetsen of er voldoende grond is om je arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarvoor zal je werkgever wel een onderbouwd ontslagdossier moeten aanleveren. Deze ontslagprocedure vergt veel bewijsstukken en duurt gemiddeld 8 weken. De rechtszaak kan nog langer duren als je in hoger beroep gaat om de uitspraak aan te vechten.

Ontslagprocedure: ontslag met wederzijds goedvinden

🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Mijn werkgever wil me ontslaan met wederzijds goedvinden. Ik heb een vaststellings­overeenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan onderhandelen over mijn ontslagvoorwaarden.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag wederzijds goedvinden?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Kan mijn concurrentiebeding eruit?
 • Heb ik recht op de transitievergoeding?
 • Hoe verhoog ik mijn ontslagvergoeding?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Met wederzijds goedvinden
Ontslagprocedure: ontslag via de kantonrechter

⚖️ Ontslag via de kantonrechter

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en een verzoekschrift ingediend. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via de rechter?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt de rechter het verzoek?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Via de kantonrechter

Persoonlijke reden en transitievergoeding

Je hebt als werknemer of ambtenaar sinds 2020 recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief tot ontslag neemt óf je tijdelijke contract niet verlengt. Ook verlies van arbeidsuren kunnen recht geven op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

De transitievergoeding in 2024

De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van de duur van je dienstverband en de hoogte van je bruto maandsalaris. Voor iedere werknemer of ambtenaar geldt een opbouw van éénderde maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 94.000 bruto, tenzij je jaarsalaris hoger is dan dat bedrag. In dat geval heb je recht op maximaal één bruto jaarsalaris. Hier lees je alles over de transitievergoeding in 2024.

Bereken zelf je transitievergoeding

Met behulp van onze transitiecalculator bereken je in 15 seconden gratis de hoogte van je wettelijke transitievergoeding. Wist je dat je uiteindelijke ontslagvergoeding na onderhandeling nog veel hoger kan uitpakken dan de wettelijke transitievergoeding?

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Ontslag om persoonlijke redenen en WW

Wie ontslagen wordt op basis van een persoonlijke reden, heeft meestal recht op een WW-uitkering. De gekozen ontslagprocedure en eventuele verwijtbaarheid hebben daar wel invloed op. Hier lees je welke eisen het UWV stelt om een WW-uitkering te mogen ontvangen.

Je was verzekerd tegen werkloosheid (dienstverband);
Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
Je bent niet door je eigen schuld werkloos geworden (verwijtbaar);
Je werkte gemiddeld minstens 10 uur per week en verliest minstens 5 uur per week;
Je hebt in de laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt (wekeneis);
Je was ten tijde van je ontslag niet ziek;
Jullie hebben de juiste opzegtermijn in acht genomen;
Je bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Er zijn uitzonderingen waarmee je zelfs zonder aan bovenstaande voorwaarden te voldoen, alsnog recht hebt op een WW-uitkering.

Uitgebreide voorwaarden die het UWV stelt aan de WW-uitkering vind je op Ik word werkloos. Je vindt daar onder meer het Stappenplan WW waarin overzichtelijk is opgenomen wanneer je iets moet regelen rondom je WW-aanvraag. Op onderstaande pagina's lees je meer over het recht op een WW-uitkering en waar je aan moet denken als je met wederzijds goedvinden (met een vaststellings­overeenkomst) wordt ontslagen.

WW-uitkering bij ontslag

Recht op WW-uitkering bij ontslag

Als je op initiatief van je werkgever werkloos raakt vanuit een dienstverband, heb je in de basis recht op een WW-uitkering. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt om in aanmerking te komen voor WW.

💸 Ontslag en de WW-uitkering
Vaststellingovereenkomst met recht op WW-uitkering

Vaststellings­overeenkomst en WW

Als je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden, zul je een vaststellings­overeenkomst tekenen. Indien die voldoet aan de eisen die het UWV stelt, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering. Maar dat gaat nog wel eens mis.

💸 Vaststellings­overeenkomst en WW

Advies over ontslag om persoonlijke reden

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.