Ontslag om persoonlijke redenen

Bij ontslag wegens persoonlijke redenen verlies je je baan omdat je werkgever vindt dat jou ten aanzien van je gedrag iets te verwijten valt. Hier lees je wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Ontslag wegens andere persoonlijke redenen

Volgens de nieuwe wetgeving op het gebied van ontslag is het de bedoeling dat de werkgever kiest uit de limitatieve opsomming van de persoonlijke ontslaggronden. Toch is er voor uitzonderingsgevallen een restgrond opgenomen indien het gewenste ontslag niet onder de specifieke persoonlijke ontslaggronden zijn onder te brengen.

Volgens de wet gaat het dan om: "andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in alle redelijkheid niet verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren"

De zogenaamde restgrond is niet bedoelt voor een situatie waarbij een andere persoonlijke ontslaggrond van toepassing zou zijn waarbij de werkgever zijn dossier niet op orde heeft. Het gaat dus om uitzonderingen zoals bijvoorbeeld een persoonlijke reden die gevonden kan worden in een langdurige detentie of het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning. De werkgever kan niet de wettelijk vastgestelde ontslaggronden omzeilen door een ontslag om andere persoonlijke redenen naar voren te brengen. De rechter stelt daar hoge eisen aan. Een ontslag wegens andere persoonlijke redenen zal dus strikt getoetst worden.

Juridische hulp bij ontslag wegens andere persoonlijke redenen?

Wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent? Leg ons dan uw vraag voor via 020 – 468 91 14 of gebruik het contacformulier.

Ontslag om persoonlijke redenen is een verzamelnaam voor ontslagredenen die betrekken hebben op je gedrag. Hierbij gaat je werkgever er vanuit van jou iets te verwijten valt. Voorbeelden van ontslag om persoonlijke redenen zijn:

Risico's bij ontslag om persoonlijke redenen

Je loopt bij ontslag om persoonlijke redenen de volgende risico's:

  • Verlies van WW-uitkering.

Advies over ontslag om persoonlijke reden

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.