Ontslag van rechtswege bij einde arbeidsovereenkomst

​Bij ontslag door einde arbeidsovereenkomst van rechtswege​ verlies je je baan omdat je arbeidscontract voor bepaalde tijd afloopt. Hier lees je in welke situaties dat ontslag van toepassing is en wanneer je in aanmerking komt voor een vergoeding.

Mag ontslag van rechtswege?

✅ Terecht ontslag

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch op de einddatum van je contract. Wel is het zo dat je werkgever bij ieder contract voor bepaalde tijd dat minstens zes maanden (6 maanden en 1 dag) duurt, schriftelijk dient aan te geven of deze je arbeidsovereenkomst wil voorzetten. Als je werkgever besluit om je contract niet te verlengen, wordt je van rechtswege ontslagen. Er is daarvoor geen ontslagvergunning of vaststellingsovereenkomst nodig.

❌ Onterecht ontslag

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet van rechtswege indien:

  • als de Ragetlieregel van toepassing is en je voorheen een vast contract had;
  • als de ketenregeling van toepassing is en je binnen drie jaar meer dan drie contracten voor bepaalde tijd hebt gehad;
  • er een opzegbeding is overeengekomen.

Andere aanleidingen voor einde arbeidsovereenkomst van rechtswege

Bij intrede van ontbindende voorwaarde

Een arbeidscontract dat is aangegaan onder een ontbindende voorwaarde, kan ook van rechtswege eindigen als die voorwaarde zich voordoet. De regels daaromtrent zijn strikt. Zo'n voorwaarde mag bijvoorbeeld geen harde kalenderdatum zijn, maar moet afhankelijk zijn van een toekomstige doch onzekere gebeurtenis. Als je werkt als koerier, zou er in je arbeidsovereenkomst als ontbindende voorwaarde kunnen zijn opgenomen dat je ontslagen kan worden als je rijbewijs wordt ingenomen. Het is niet mogelijk om ontbindende voorwaarden op te nemen die strijdig zijn met het ontslagrecht. Zo mag zwangerschap of arbeidsongeschiktheid geen ontbinding opleveren.

Bij overlijden

Indien je overlijdt, eindigt je arbeidsovereenkomst automatisch van rechtswege op je sterfdag. Zelf als (kort) na je overlijden je arbeidsovereenkomst op andere wijze zou eindigen (bijvoorbeeld omdat je in je vaststellingsovereenkomst een datum met wederzijds goedvinden overeen bent gekomen), dan blijft je sterfdatum de dag waarop je arbeidscontract van rechtswege is beëindigd.

Bij bereiken AOW-leeftijd

In principe eindigt je arbeidsovereenkomst ook van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als dat niet of niet correct overeengekomen is, gebeurt dat niet. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat in je contract staat dat het eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat is niet altijd gelijk aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Tenzij je schriftelijk anders bent overeengekomen, mag je werkgever zonder jouw instemming en zonder goedkeuring van een ontslaginstantie, je arbeidscontract opzeggen bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.

Gratis advies bij aflopend contract

Wordt je contract niet verlengd, maar vraag je je af of dat wel mag? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit hoe het zit met de aanzegplicht, de Ragetlie-regel en het ketenbeding. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Aanzeggen, procedure, vergoeding en WW

Aanzegplicht tijdelijk contract

Je werkgever is verplicht om je minimaal één maand voor de einddatum van je tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk te melden of je contract verlengd wordt. Zo kun je tijdig op zoek naar nieuw werk mocht dat nodig zijn. De aanzegverplichting en aanzegtermijn van één maand gelden ook als je werkgever je tijdelijke contract (wel) wil verlengen. In dat geval dient deze eveneens aan te geven onder welke voorwaarden dat gebeurt. Bij arbeidscontracten die korter duren dan zes maanden en bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor de duur van een afgebakend project, geldt de aanzegverplichting niet.

Vergeet je werkgever om aan te zeggen? Dan heb je recht op een aanzegvergoeding. Die is gelijk aan één bruto maandsalaris (zonder vakantiegeld). Indien je werkgever te laat aanzegt, heb je recht op een vergoeding naar rato. Als je daarvoor in aanmerking komt, is het van belang dat je deze binnen twee maanden na het einde van je arbeidsovereenkomst opeist.

Ontslagprocedure tijdelijk contract

Indien je tijdelijke contract afloopt en je werkgever dit niet verlengt, wordt je ontslagen wegens het van rechtswege eindigen van je arbeidsovereenkomst. Er hoeft geen ontslagprocedure ingezet te worden om dat mogelijk te maken.

Transitievergoeding bij aflopend contract

Ook als je tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, heb je in de basis recht op een transitievergoeding. Als je contract voor bepaalde tijd wordt opgezegd via het UWV of ontbonden door de kantonrechter, geldt dit eveneens.

Transitievergoeding 2023 berekenen

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Ontslag van rechtswege en WW-uitkering

Als je niet-verwijtbaar werkloos bent, heb je recht op een WW-uitkering. Indien je bij het verlopen van je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen verlenging aangeboden krijgt, ben je niet-verwijtbaar werkloos. Je bent wel verwijtbaar als je werkgever heeft aangeboden om je arbeidsovereenkomst ongewijzigd voort te zetten, maar je dat zelf hebt geweigerd. Datzelfde geldt als je wordt ontslagen op staande voet of zelf ontslag hebt genomen.

Juridische hulp bij ontslag van rechtswege

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Bel 020-4689114 (gratis)

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.