Einde wegens ontslag van rechtswege

​Bij ontslag door einde arbeidsovereenkomst van rechtswege​ verlies je je baan omdat je arbeidscontract voor bepaalde tijd afloopt. Hier lees je in welke situaties dat ontslag van toepassing is en wanneer je in aanmerking komt voor een vergoeding.

Wat is ontslag van rechtswege?

Je krijgt ontslag van rechtswege als de einddatum van je arbeidsovereenkomst is bereikt of als de gebeurtenis of taak waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, is ingetreden of vervuld. Wel is het zo dat je werkgever zich dient te houden aan de aanzegtermijn. Dat betekent dat hij je minimaal één maand van tevoren schriftelijk op de hoogte moet stellen van verlenging of ontslag. Als je van rechtswege ontslagen wordt, is daar geen ontslagprocedure, ontslagvergunning of vaststellings­overeenkomst voor nodig.

Ontslag van rechtswege

✅ Terecht ontslag

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan op de volgende manieren van rechtswege eindigen:

Je tijdelijke contract wordt niet verlengd;
Er treedt een ontbindende voorwaarde in;
Je bereikt de AOW-leeftijd;
Je komt te overlijden.

❌ Onterecht ontslag

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde kan niet van rechtswege eindigen in de volgende situaties:

Je had voorheen een vast contract en de Ragetlieregel is van toepassing;
De ketenregeling is van toepassing;
Er is een opzegbeding van toepassing.

Einde arbeidsovereenkomst van rechtswege

Als je werkgever je tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt en dat tijdig aanzegt, zal je op de einddatum van je contract ontslagen worden. De volgende aanleiding kunnen ook tot ontslag van rechtswege leiden.

Bij intrede van ontbindende voorwaarde

Een arbeidscontract dat is aangegaan onder een ontbindende voorwaarde, kan ook van rechtswege eindigen als die voorwaarde zich voordoet. De regels daaromtrent zijn strikt. Zo'n voorwaarde mag bijvoorbeeld geen harde kalenderdatum zijn, maar moet afhankelijk zijn van een toekomstige doch onzekere gebeurtenis. Als je werkt als koerier, zou er in je arbeidsovereenkomst als ontbindende voorwaarde kunnen zijn opgenomen dat je ontslagen kan worden als je rijbewijs wordt ingenomen. Of als je voor het uitvoeren van een specifiek project van tijdelijke duur bent aangenomen. Het is niet mogelijk om ontbindende voorwaarden op te nemen die strijdig zijn met het ontslagrecht. Zo mag zwangerschap of arbeidsongeschiktheid geen ontbinding opleveren.

Bij bereiken AOW-leeftijd

In principe eindigt je arbeidsovereenkomst ook van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als dat niet of niet correct overeengekomen is, gebeurt dat niet. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat in je contract staat dat het eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat is niet altijd gelijk aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Tenzij je schriftelijk anders bent overeengekomen, mag je werkgever zonder jouw instemming en zonder goedkeuring van een ontslaginstantie, je arbeidscontract opzeggen bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.

Bij overlijden

Indien je overlijdt, eindigt je arbeidsovereenkomst automatisch van rechtswege op je sterfdag. Zelf als (kort) na je overlijden je arbeidsovereenkomst op andere wijze zou eindigen (bijvoorbeeld omdat je in je vaststellings­overeenkomst een datum met wederzijds goedvinden overeen bent gekomen), dan blijft je sterfdatum de dag waarop je arbeidscontract van rechtswege is beëindigd.

Gratis advies bij aflopend contract

Wordt je contract niet verlengd, maar vraag je je af of dat wel mag? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit hoe het zit met de aanzegplicht, de Ragetlie-regel en het ketenbeding. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Aanzegplicht bij tijdelijk contract

Je werkgever is verplicht om je minimaal één maand voor de einddatum van je tijdelijke arbeidsovereenkomst (van minimaal 6 maanden) schriftelijk te melden of dit verlengd wordt. Zo kun je tijdig op zoek naar nieuw werk mocht dat nodig zijn.

De aanzegverplichting en aanzegtermijn van één maand gelden ook als je werkgever je tijdelijke contract (wel) wil verlengen. In dat geval dient deze eveneens aan te geven onder welke voorwaarden dat gebeurt. Bij arbeidscontracten die korter duren dan zes maanden en bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor de duur van een afgebakend project, geldt de aanzegverplichting niet.

Vergeet je werkgever om aan te zeggen? Dan heb je recht op een aanzegvergoeding. Die is gelijk aan één bruto maandsalaris (zonder vakantiegeld). Indien je werkgever te laat aanzegt, heb je recht op een vergoeding naar rato. Als je daarvoor in aanmerking komt, is het van belang dat je deze binnen twee maanden na het einde van je arbeidsovereenkomst opeist.

Van rechtswege en transitievergoeding

Je hebt als werknemer of ambtenaar sinds 2020 recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief tot ontslag neemt óf je tijdelijke contract niet verlengt. Ook verlies van arbeidsuren kunnen recht geven op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

De transitievergoeding in 2024

De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van de duur van je dienstverband en de hoogte van je bruto maandsalaris. Voor iedere werknemer of ambtenaar geldt een opbouw van éénderde maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 94.000 bruto, tenzij je jaarsalaris hoger is dan dat bedrag. In dat geval heb je recht op maximaal één bruto jaarsalaris. Hier lees je alles over de transitievergoeding in 2024.

Bereken zelf je transitievergoeding

Met behulp van onze transitiecalculator bereken je in 15 seconden gratis de hoogte van je wettelijke transitievergoeding. Wist je dat je uiteindelijke ontslagvergoeding na onderhandeling nog veel hoger kan uitpakken dan de wettelijke transitievergoeding?

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Ontslag van rechtswege en WW

Als je van rechtswege ontslagen wordt en niet-verwijtbaar werkloos wordt, heb je recht op WW. Bijvoorbeeld als je tijdelijke contract afloopt. Als je geweigerd hebt je contract voort te zetten of wordt ontslagen op staande voet, krijg je geen WW-uitkering. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt aan het recht op WW.

Je was verzekerd tegen werkloosheid (dienstverband);
Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
Je bent niet door je eigen schuld werkloos geworden (verwijtbaar);
Je werkte gemiddeld minstens 10 uur per week en verliest minstens 5 uur per week;
Je hebt in de laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt (wekeneis);
Je was ten tijde van je ontslag niet ziek;
Jullie hebben de juiste opzegtermijn in acht genomen;
Je bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Er zijn uitzonderingen waarmee je zelfs zonder aan bovenstaande voorwaarden te voldoen, alsnog recht hebt op een WW-uitkering.

Uitgebreide voorwaarden die het UWV stelt aan de WW-uitkering vind je op Ik word werkloos. Je vindt daar onder meer het Stappenplan WW waarin overzichtelijk is opgenomen wanneer je iets moet regelen rondom je WW-aanvraag. Op onderstaande pagina's lees je meer over het recht op een WW-uitkering en waar je aan moet denken als je met wederzijds goedvinden (met een vaststellings­overeenkomst) wordt ontslagen.

WW-uitkering bij ontslag

Recht op WW-uitkering bij ontslag

Als je op initiatief van je werkgever werkloos raakt vanuit een dienstverband, heb je in de basis recht op een WW-uitkering. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt om in aanmerking te komen voor WW.

💸 Ontslag en de WW-uitkering
Vaststellingovereenkomst met recht op WW-uitkering

Vaststellings­overeenkomst en WW

Als je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden, zul je een vaststellings­overeenkomst tekenen. Indien die voldoet aan de eisen die het UWV stelt, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering. Maar dat gaat nog wel eens mis.

💸 Vaststellings­overeenkomst en WW

Juridische hulp bij ontslag van rechtswege

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Dinsdag 08:00 - 18:00 u Telefoon / Mail
Woensdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.