Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding
​Bij ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding heb je een onoplosbaar arbeidsconflict met je werkgever. Hier lees je welke geschillen aanleiding zijn voor ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Mag ontslag bij een arbeidsconflict?

Als er sprake is van een zodanige verstoring van de verhoudingen dat er van je werkgever onmogelijk gevraagd kan worden dat deze je arbeidsovereenkomst laat voortduren, kan dat aanleiding zijn voor een gegrond ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding (incompatibilité d'humeur). Voor een succesvolle ontslagprocedure zal de oorzaak van die verstoring niet aan de zijde van de werkgever mogen liggen en zal deze eveneens geprobeerd moeten hebben om de arbeidsverhoudingen te normaliseren. Bijvoorbeeld met behulp van een mediator.

Maar wanneer heb je juridisch gezien nou een verstoorde arbeidsrelatie? In sommige gevallen is de arbeidsrelatie slecht, maar is die te wijten aan een andere ontslaggrond (zoals onvoldoende functioneren). Hieronder krijg je een indruk van aanleidingen die een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding teweeg kunnen brengen en daarmee grondslag kunnen zijn voor ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

Voorbeelden van verstoorde arbeidsrelatie

 • (Beschuldiging van) seksuele intimidatie;
 • Vertrouwensbreuk na niet toegewezen ontslag;
 • Karakters van werkgever en werknemer botsen;
 • Verstoring na terugkomst van op non-actiefstelling;
 • De druppel die de emmer doet overlopen.

Eisen aan ontslag bij arbeidsgeschil

Als je werkgever je wil ontslaan wegens een arbeidsgeschil, zal er een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter ingediend moeten worden dat aan strenge voorwaarden moet voldoen. De volgende factoren spelen een rol bij die onderbouwing.

Ernstige verstoring

Het incident of de oorzaak moeten dusdanig zwaar zijn, dat toekomstige samenwerking niet meer mogelijk is. Een eenmalige aanvaring in de vorm van een woordenwisseling zal ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding niet kunnen rechtvaardigen. Bewijs kan worden geleverd in de vorm van verslagen van functioneringsgesprekken, brieven, e-mails of getuigenverklaringen van collega's, klanten of leveranciers.

Herstel onmogelijk

Van een goed werkgever mag worden verwacht dat er voldoende pogingen zijn ondernomen om de onderlinge verhoudingen te herstellen. Denk daarbij aan gevoerde (functionerings)gesprekken, een gewijzigd takenpakket, de mogelijkheid om met andere collega's te werken of het mislukken van het aangeboden traject met een externe mediator.

Duurzame verstoring

De onwerkbare situatie zal al maanden moeten spelen en er zal, ondanks het herhaaldelijk wijzen op het falen, geen enkel uitzicht op verbetering denkbaar zijn. Er zijn uitzonderingen mogelijk waarbij een eenmalig incident een dusdanig heftige impact heeft, dat er onmiddellijk sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie.

Herplaatsing niet mogelijk

Het is gebleken dat een andere plek of functie binnen de onderneming niet mogelijk is.

Gevolgen te groot

Er is aangetoond dat het arbeidsconflict dermate negatieve gevolgen heeft op collega's of werkprocessen, dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst onverantwoord is.

Pas op voor betaald verlof

Het komt bij een verstoorde arbeidsverhouding regelmatig voor dat een werkgever je op non-actief probeert te stellen of je vrijstelt van werkzaamheden. Ga daar niet mee akkoord en blijf beschikbaar voor werk. Als je erop in gaat, kan dat worden opgevat als voorsortering op je ontslag en indirecte schulderkenning.

Gratis advies bij verstoorde arbeidsrelatie

Wil je werkgever je ontslaan wegens een verstoorde arbeidsrelatie? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering, transitievergoeding en vaststellingsoveeenkomst. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons ook een berichtje via WhatsApp sturen. Buiten openingstijden kun je ons per e-mail bereiken.

Stuur een appje
Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Ontslagprocedure arbeidsconflict

Indien je werkgever je wil ontslaan wegens een verstoorde arbeidsrelatie, zal deze daarvoor een ontslagprocedure in gang moeten zetten. De in te zetten procedure is afhankelijk van jullie individuele belangen en hoe goed jullie verstandhouding nog is.

Juridisch gezien kan je werkgever bij een onoplosbaar arbeidsconflict een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. In de praktijk proberen werkgevers die bewerkelijke, langere en duurdere gerechtelijke procedure echter te vermijden. Er dient namelijk een stevig ontslagdossier aanwezig te zijn waarbij aangetoond moet worden dat alles eraan gedaan is om je ontslag te voorkomen. Vaak ontbreekt dat bewijs of vindt een werkgever het gewoon teveel gedoe.

Het is dan ook niet gek dat je baas bij een verstoorde arbeidsrelatie je liever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt om te kijken of ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden behoort. Soms worden beide ontslagroutes tegelijkertijd ingezet. Terwijl je onderhandelt over je vaststellingsovereenkomst, kan de lopende gerechtelijke procedure als pressiemiddel worden gebruikt.

Uitgangspunten

 • Komt er NIET uit;
 • Beschikking;
 • Persoonlijk;
 • Overige redenen;
 • Duur: 6 - 9 weken.
Ontslag via de kantonrechter

Uitgangspunten

 • Komt er WEL uit;
 • Onderhandeling;
 • Bij iedere reden;
 • Bij arbeidsconflict;
 • Duur: 2 - 4 weken.
Ontslag met wederzijds goedvinden

Transitievergoeding bij arbeidsconflict

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die na een dienstverband op initiatief van de werkgever ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding: een financiële compensatie bij ontslag. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. In principe heb je daar bij ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie ook recht op, tenzij je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen.

Meer over de vergoeding

Hoogte transitievergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 83.000 bruto (2020) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding. Wist je dat je ontslagvergoeding onderhandelbaar is en veel hoger kan uitpakken dan de transitievergoeding?

Bereken de hoogte

WW bij verstoorde arbeidsverhouding

Als je ontslagen wordt wegens een verstoorde arbeidsverhouding, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Wanneer krijg je een uitkering en waar moet je op letten?

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Je moet werkloos zijn;
 • Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden;
 • Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
 • Je hebt de opzegtermijn in acht genomen;
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
 • Je moet voldoen aan de wekeneis;
 • Je bent niet ziek.

Juridische hulp bij arbeidsconflict

Word je ontslagen vanwege een verstoorde arbeidsverhouding? Dan komt er ineens veel op je af. Je bent vaak genoodzaakt om op korte termijn beslissingen te nemen op onbekend terrein. Hoe zorg je dat je geen rechten verspeelt en de juiste keuzes maakt?

Met één van deze ontslagpakketten kun je je ontslag zelfstandig aanvechten of je ontslagzaak (deels) over laten nemen door één van onze arbeidsrechtjuristen. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

1. VSO-check
Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

2. Ontslagcoaching
Een jurist als coach bij ontslag

Naar dit ontslagpakket

3. Ontslagovername
Een jurist neemt je ontslag over

Naar dit ontslagpakket

4. Zelf ontslag nemen
Neem zelf ontslag mèt WW en vergoeding

Naar dit ontslagpakket