Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding

​Bij ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding heb je een onoplosbaar arbeidsconflict met je werkgever. Hier lees je welke geschillen aanleiding zijn voor ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Wat is ontslag om een verstoorde arbeidsverhouding?

Als er sprake is van een zodanige verstoring van de verhoudingen dat er van je werkgever onmogelijk gevraagd kan worden om je arbeidsovereenkomst voort te laten duren, kan dat voldoende aanleiding zijn om tot ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding over te gaan. Je werkgever kan dat met jouw goedkeuren doen of de kantonrechter om ontbinding vragen. Hier lees je welke aanleiding we vaak zien, wanneer een arbeidsrelatie duurzaam verstoord is en welke eisen er aan ontslag gesteld worden.

Ontslag wegens arbeidsconflict of verstoorde arbeidsverhouding

Aanleidingen voor verstoorde arbeidsrelatie

In welke situaties is er sprake van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie? In sommige gevallen is de arbeidsrelatie weliswaar slecht, maar is die te wijten aan onvoldoende functioneren. We hebben werknemers bijgestaan die op basis van de volgende aanleidingen in een ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding terecht zijn gekomen.

(Verbroken) liefdesrelatie met collega;
Ruzie op de werkvloer in een familiebedrijf;
Onwil om een langslepende ruzie op te lossen;
Botsing over politiek, ethiek of levensbeschouwing;
Verschil van inzicht over de uit te voeren werkzaamheden;
Verstoring na terugkomst van op non-actiefstelling;
Vertrouwensbreuk na terugkeer uit misgelopen ontslagprocedure;
Blijvend botsende karakters (incompatibilité d'humeur).

Wat doe je bij een verstoorde arbeidsrelatie?

Indien de relatie tussen jou en je leidinggevende (of werkgever) verstoord is, kun je drie dingen doen: de relatie proberen te herstellen, onderzoeken of herplaatsing mogelijk is of de arbeidsovereenkomst beëindigen middels een ontslagprocedure.

1.

Relatieherstel

Je mag van je werkgever verwachten dat hij je tijdig informeert over het feit dat hij jullie verhouding verstoord acht en tot een oplossing wil komen. Dit kan middels het voeren van gesprekken of de inzet van mediation.

2.

Herplaatsing

Indien het herstel van de relatie niet (binnen afzienbare tijd) mogelijk is, zou overplaatsing overwogen moeten worden. Bij grote ondernemingen is daar natuurlijk meer ruimte voor dan bij een klein bedrijf het geval is.

3.

Ontslagprocedure

Is de relatie ernstig en duurzaam verstoord én blijkt herplaatsing onmogelijk? Dan kan een procedure gestart worden. Als ontslag met wederzijds goedvinden ook vastloopt, rest ontbinding via de kantonrechter.

Hieronder lees je welke procedures er bij ontslag om een verstoorde arbeidsverhouding mogelijk zijn en hoe ze werken.

Procedures bij verstoorde arbeidsverhouding

Indien je werkgever je wil ontslaan wegens een verstoorde arbeidsrelatie, zal deze daarvoor een ontslagprocedure in gang moeten zetten. Ontslag met wederzijds goedvinden is verreweg de meest populaire ontslagroute. Mochten de onderhandelingen vastlopen, komt een rechtszaak via de kantonrechter in beeld.

1.

Met wederzijds goedvinden

In de praktijk proberen werkgevers gerechtelijke procedures te vermijden omdat ze bewerkelijk zijn en vaak lang duren. Je werkgever zal je daarom waarschijnlijk een vaststellingsovereenkomst aanbieden om tot ontslag met wederzijds goedvinden te komen. Jullie kunnen dan onderhandelen over je ontslagvoorwaarden.

2.

Via de kantonrechter

Kom jullie niet uit de onderhandeling over je ontslagvoorwaarden of overweegt je werkgever wederzijds goedvinden (nog) niet? Dan rest je baas alleen nog een procedure via de kantonrechter. De rechter zal op basis van omstandigheden, ondernomen stappen en bewijs oordelen of ontbinding van je contract is toegestaan.

Ontslagprocedure: ontslag met wederzijds goedvinden

🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Mijn werkgever wil me ontslaan met wederzijds goedvinden. Ik heb een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan onderhandelen over mijn ontslagvoorwaarden.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag wederzijds goedvinden?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Kan mijn concurrentiebeding eruit?
 • Heb ik recht op de transitievergoeding?
 • Hoe verhoog ik mijn ontslagvergoeding?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Met wederzijds goedvinden
Ontslagprocedure: ontslag via de kantonrechter

⚖️ Ontslag via de kantonrechter

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en een verzoekschrift ingediend. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via de rechter?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt de rechter het verzoek?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Via de kantonrechter
De meest gebruikte procedure

Het is niet zo gek dat je baas bij een verstoorde arbeidsrelatie je het liefst een vaststellingsovereenkomst aanbiedt. Die procedure is vaak binnen 2 weken afgehandeld. Soms worden beide ontslagroutes tegelijkertijd ingezet. Terwijl je onderhandelt over je vaststellingsovereenkomst, kan de lopende gerechtelijke procedure als pressiemiddel worden gebruikt.

Gratis advies bij verstoorde arbeidsrelatie

Wil je werkgever je ontslaan wegens een verstoorde arbeidsrelatie? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering, transitievergoeding en vaststellingsoveeenkomst. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Eisen aan ontslag bij verstoorde arbeidsrelatie

Als je werkgever jullie arbeidsrelatie slecht vindt, kan hij altijd samen met jou over ontslag via wederzijds goedvinden onderhandelen. Voor ontslag via de kantonrechter is er echter een inspanningsverplichting nodig en moet er bewijs aangeleverd worden.

Wanneer is de arbeidsrelatie ernstig verstoord?

De term 'ernstig' is subjectief. Dat betekent dat er geen vaste norm voor bestaat. Bij een voorgenomen ontslag zal aangetoond moeten worden dat de verstoring zo ernstig is, dat het herstel van jullie arbeidsrelatie niet is te verwachten. Een eenmalige aanvaring in de vorm van een woordenwisseling zal ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding niet kunnen rechtvaardigen. Bewijs kan worden geleverd in de vorm van verslagen van functioneringsgesprekken, brieven, e-mails of getuigenverklaringen van collega's, klanten of leveranciers.

Wanneer is de arbeidsrelatie duurzaam verstoord?

Hoewel het begrip 'duurzaam' ook subjectief is, betekent het in ieder geval dat de verstoring al geruime tijd duurt en in de nabije toekomst blijft voortduren. De onwerkbare situatie zal al maanden moeten spelen en er zal, ondanks het herhaaldelijk wijzen op het falen, geen enkel uitzicht op verbetering denkbaar moeten zijn. Er zijn uitzonderingen mogelijk waarbij een eenmalig incident een dusdanig heftige impact heeft, dat er onmiddellijk sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie.

Wanneer is herstel van de arbeidsrelatie onmogelijk?

Van een goed werkgever mag worden verwacht dat er voldoende pogingen zijn ondernomen om de onderlinge verhoudingen te herstellen. Denk daarbij aan een tijdige aankondiging van de verstoring, het voeren van (functionerings)gesprekken, het wijzigen van het takenpakket, het aanbieden van de mogelijkheid om met andere collega's te werken, het onderzoeken van een overplaatsing of het voeren van gesprekken met een externe mediator.

Wanneer is herplaatsing niet mogelijk?

Het is gebleken dat een andere plek of functie binnen de onderneming niet mogelijk is.

Gevolgen te groot

Er is aangetoond dat de verstoorde arbeidsverhouding dermate negatieve gevolgen heeft op collega's of werkprocessen, dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst onverantwoord is.

Voor een succesvolle ontslagprocedure zal de oorzaak van die verstoring niet aan de zijde van de werkgever mogen liggen en zal deze eveneens geprobeerd moeten hebben om de arbeidsverhoudingen te normaliseren. Bijvoorbeeld met behulp van een mediator.

Pas op voor betaald verlof

Het komt bij een verstoorde arbeidsverhouding regelmatig voor dat een werkgever je op non-actief probeert te stellen of je vrijstelt van werkzaamheden. Ga daar niet mee akkoord en blijf beschikbaar voor werk. Als je erop in gaat, kan dat worden opgevat als voorsortering op je ontslag en indirecte schulderkenning.

Verstoorde arbeidsverhouding en transitievergoeding

Je hebt als werknemer of ambtenaar sinds 2020 recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief tot ontslag neemt óf je tijdelijke contract niet verlengt. Ook verlies van arbeidsuren kunnen recht geven op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

De transitievergoeding in 2023

De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van de duur van je dienstverband en de hoogte van je bruto maandsalaris. Voor iedere werknemer of ambtenaar geldt een opbouw van éénderde maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt in 2023 maximaal € 89.000 bruto, tenzij je jaarsalaris hoger is dan dat bedrag. In dat geval heb je recht op maximaal één bruto jaarsalaris. Hier lees je alles over de transitievergoeding in 2023.

Bereken zelf je transitievergoeding

Met behulp van onze transitiecalculator bereken je in 15 seconden gratis de hoogte van je wettelijke transitievergoeding. Wist je dat je uiteindelijke ontslagvergoeding na onderhandeling nog veel hoger kan uitpakken dan de wettelijke transitievergoeding?

Transitievergoeding 2023 berekenen

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Verstoorde arbeidsrelatie en WW-uitkering

Als je ontslagen wordt wegens een verstoorde arbeidsverhouding, is er een goede kans dat je aanspraak maakt op een WW-uitkering. Vooral jouw eventuele verwijtbaarheid is daarop van invloed. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt aan het recht op een WW-uitkering.

Je was verzekerd tegen werkloosheid (dienstverband);
Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
Je bent niet door je eigen schuld werkloos geworden (verwijtbaar);
Je werkte gemiddeld minstens 10 uur per week en verliest minstens 5 uur per week;
Je hebt in de laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt (wekeneis);
Je was ten tijde van je ontslag niet ziek;
Jullie hebben de juiste opzegtermijn in acht genomen;
Je bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Er zijn uitzonderingen waarmee je zelfs zonder aan bovenstaande voorwaarden te voldoen, alsnog recht hebt op een WW-uitkering.

Uitgebreide voorwaarden die het UWV stelt aan de WW-uitkering vind je op Ik word werkloos. Je vindt daar onder meer het Stappenplan WW waarin overzichtelijk is opgenomen wanneer je iets moet regelen rondom je WW-aanvraag. Op onderstaande pagina's lees je meer over het recht op een WW-uitkering en waar je aan moet denken als je met wederzijds goedvinden (met een vaststellingsovereenkomst) wordt ontslagen.

WW-uitkering bij ontslag

Recht op WW-uitkering bij ontslag

Als je op initiatief van je werkgever werkloos raakt vanuit een dienstverband, heb je in de basis recht op een WW-uitkering. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt om in aanmerking te komen voor WW.

💸 Ontslag en de WW-uitkering
Vaststellingovereenkomst met recht op WW-uitkering

Vaststellingsovereenkomst en WW

Als je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden, zul je een vaststellingsovereenkomst tekenen. Indien die voldoet aan de eisen die het UWV stelt, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering. Maar dat gaat nog wel eens mis.

💸 Vaststellingsovereenkomst en WW

Juridische hulp bij verstoorde arbeidsverhouding

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Bel 020-4689114 (gratis)

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.