⌛ Vaststellings­overeenkomst en de wettelijke bedenktijd

Veel werknemers die een vaststellings­overeenkomst ontvangen, zijn daardoor verrast. Omdat ze hun voorgenomen ontslag niet zien aankomen, gebruiken werkgevers dat verrassingselement als tactiek om ze onder druk te zetten om te tekenen. Gelukkig geldt er een wettelijke bedenktijd bij het ondertekenen van een vaststellings­overeenkomst.

De vaststellings­overeenkomst

Met de invoering van de Wet werk & zekerheid halverwege 2015, is het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Er is geprobeerd een eerlijkere balans te vinden tussen werkgever en werknemer. Zo kom je enerzijds sneller in aanmerking voor een vast contract, maar is het anderzijds voordeliger geworden om je te ontslaan. Zeker als er gekozen wordt voor ontslag met wederzijds goedvinden, kan er na ondertekening van een vaststellings­overeenkomst, snel en eerlijk afscheid genomen worden mét behoud van je recht op een WW-uitkering. Geen wonder dat de vaststellings­overeenkomst in 2024 zoveel gebruikt wordt.

Controleer je vaststellings­overeenkomst

Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellings­overeenkomst (beëindigings­overeenkomst) alles bevat om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.

Vaststellingovereenkomst

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de hoogte van je transitievergoeding? Met onze calculator bereken je die in 15 seconden. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitievergoeding

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

De wettelijke bedenktijd

Sinds 2015 is je werkgever verplicht gesteld om bij ontslag met wederzijds goedvinden in je vaststellings­overeenkomst een bepaling op te nemen over de wettelijke bedenktijd (reflection period). Je krijgt hierdoor als werknemer na het sluiten van een vaststellings­overeenkomst een termijn om de overeenkomst te herroepen. Daarmee is een door beide partijen ondertekende beëindigings­overeenkomst niet langer direct definitief.

Na het ondertekenen van je vaststellings­overeenkomst heb je als werknemer hierdoor het recht om die overeenkomst zonder opgave van redenen binnen twee weken (14 dagen) te ontbinden. Het is hierbij wel van belang dat dit recht is opgenomen in de door jullie ondertekende vaststellings­overeenkomst of je werkgever je daar binnen twee dagen na akkoord schriftelijk op heeft gewezen. Is dat niet het geval? Dan bedraagt de termijn waarbinnen je kunt ontbinden maar liefst drie weken (21 dagen). Vaak wordt er een bepaling opgenomen die als volgt luidt:

Partijen sluiten deze vaststellings­overeenkomst na ter zake juridisch te zijn geadviseerd en na voldoende tijd en gelegenheid voor zorgvuldig beraad.

Reactietijd op vaststellings­overeenkomst

Bedenk je dat er geen verplichting bestaat om mee te werken aan een vaststellings­overeenkomst. De wettelijke bedenktijd verplicht je dus niet om binnen een bepaalde termijn te reageren of in te stemmen met de vaststellings­overeenkomst. Een mogelijk gevolg van niet (tijdig) reageren kan zijn dan het voorstel van je werkgever van tafel wordt gehaald of deze probeert middels ontslag via de kantonrechter of ontslag via het UWV alsnog tot gedwongen beëindiging te komen.

Het kan onderdeel zijn van de onderhandelingstactiek van een werkgever om druk uit te oefenen en een (zeer) korte reactietijd te stellen. Beide partijen dienen echter rekening te houden met elkaars redelijke en gerechtvaardigde belangen. Dat pleit er dus voor dat je voldoende bedenktijd geboden wordt om advies in te winnen en af te wegen wat je wilt. In de praktijk geldt 1 tot 2 weken als redelijke bedenktijd voor een reactie op de concept-vaststellingsovereenkomst.

Wanneer gaat de bedenktijd in?

De bedenktijd gaat in op het moment waarop de vaststellings­overeenkomst tot stand is gekomen. De wet geeft echter geen uitsluitsel over het moment waarop dat exact is. Er is te beargumenteren dat de bedenktijd gaat lopen op het moment dat beide partijen de beëindigings­overeenkomst hebben getekend. Daarbij is de handtekening dus doorslaggevend.

Er is echter ook jurisprudentie waaruit blijkt dat het schriftelijkheidsvereiste niet zo ver gaat dat de bedenktijd pas start na de ondertekening van de overeenkomst. De kantonrechter oordeelt in deze zaak dat er na onderhandeling over de ontslagvoorwaarden per e-mail een akkoord was bereikt en de consequenties van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst vanaf dat moment al overwogen kan worden. Met andere woorden: een akkoord per e-mail kan de bedenktijd ook doen ingaan.

Vaststellings­overeenkomst ontbinden

Als je de na ondertekening je vaststellings­overeenkomst wilt herroepen, kun je dat doen door een schriftelijke verklaring aan je werkgever te sturen. Daar mag je een reden voor opgeven, maar dat is niet vereist. Wanneer je de vaststellings­overeenkomst ontbindt, vervallen de gemaakt afspraken en blijft de arbeidsovereenkomst die je had in stand. Je blijft dan dus in dienst en hebt het recht je werkzaamheden voort te zetten c.q. te hervatten. Je werkgever is dan ook verplicht om je salaris door te betalen.

Je kunt het ontbinden gebruiken voor een nieuwe onderhandeling. Vaak heeft een werkgever er veel belang bij om de arbeidsovereenkomst alsnog te beëindigen. Door het gesprek opnieuw aan te gaan, eventueel met hulp van of door het uitbesteden aan één van onze arbeidsjuristen, kunnen er mogelijk nieuwe ontslagvoorwaarden ingewilligd worden. Je loopt hierbij wel het risico dat indien je er na heronderhandeling niet uitkomt, je werkgever naar de kantonrechter kan stappen met het verzoek je arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Uitzonderingen op bedenktijd

  • Heb je in de afgelopen 6 maanden al eerder gebruik gemaakt van de bedenktijd bij de vaststellings­overeenkomst? Dan mag je dat niet nog een keer doen;
  • Als je zelf ontslag neemt geldt de bedenktijd van 14 dagen niet en kun je je ontslag dus niet intrekken.

Gratis advies over de bedenktijd

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Dinsdag 08:00 - 18:00 u Telefoon / Mail
Woensdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.