📜 Settlement agreement dismissal

Settlement agreement dismissal

Als je werkgever je wil ontslaan, krijg je wellicht een settlement agreement (vaststellingsovereenkomst) aangeboden. In die overeenkomst leg je de voorwaarden van je ontslag schriftelijk vast. Wat staat er nou zo'n overeenkomst en hoe onderhandel je over een beter voorstel?

Andere termen voor de settlement agreement

Naast settlement agreement worden in het Engels ook wel final settlement, mutual agreement, termination proposal of termination employment contract gebruikt.

Wat is een settlement agreement?

Een settlement agreement is een schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken over de beëindiging van je dienstverband (termination of employment) vastgelegd worden. We noemen dit in het Nederlands een vaststellingsovereenkomst. De settlement agreement wordt ingezet bij ontslag met wederzijds goedvinden (dismissal by mutual consent).

In een settlement agreement maak je samen met je werkgever afspraken over je ontslag waarin jullie je beide kunnen vinden. Een garden leave (vrijstelling van werkzaamheden) of severance payment (ontslagvergoeding) maken daar vaak onderdeel van uit. Vanaf ondertekening geldt er een wettelijke bedenktermijn (statutory reflection period) van twee weken. Daarna zijn de afspraken omtrent je ontslag juridisch bindend. Ga nooit zomaar akkoord met de eerste settlement agreement die je ontvangt!

Check your settlement agreement

Have a dismissal lawyer check your settlement agreement for legal parts that are left out or can cause you any trouble.

Check agreement (free)

Calculate transitional remuneration

If you are dismissed, you have the right to a transitional remuneration. Calculate the hight of that compensation within 15 seconds.

Check remuneration (free)

Wanneer wordt de settlement agreement ingezet?

Het is even wennen aan nieuw werk, aan een andere taal en aan je nieuwe werkgever. Maar de meeste expats of Nederlanders die werken bij een buitenlandse werkgever, zitten op een gegeven moment helemaal op hun plek. Maar soms lukt dat niet. Dat kan liggen aan je taken, aan bedrijfseconomische omstandigheden (zoals COVID-19), aan de cultuur of aan je nieuwe baas. Soms werkt een relatie tussen een werkgever en werknemer gewoon niet. Botsende karakters of of een (heftige) gebeurtenis zijn regelmatig aanleiding om tot ontslag te komen.

Indien er geen gegronde ontslagreden is of er geen sluitend personeelsdossier is opgebouwd, probeert een werkgever ontslag via het UWV of de kantonrechter vaak te vermijden. Die ontslagprocedures duren vaak langer, kosten meer en zijn qua uitkomst onzeker. Als jullie nog 'on speaking terms' zijn, ligt ontslag met wederzijds goedvinden voor de hand. En in dat geval wordt de settlement agreement gehanteerd.

Send your settlement agreement to our labor lawyers. If you tell us about your situation, we can prevent mistakes and show you how to negotiate about a better dismissal deal. That doesn't cost you anything!

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Inhoud van settlement agreement

In een settlement agreement staan de afspraken die je met je werkgever maakt omtrent je ontslag. De belangrijkste clausule is waarschijnlijk je ontslagreden (dismissal ground). Het is voor het behoud van je WW-uitkering van belang dat het initiatief tot ontslag aan de zijde van je werkgever ligt. De hoogte van een ontslagvergoeding (severance payment) mag natuurlijk niet ontbreken. Meestal komen de volgende zaken aan bod:

  • ground of dismissal (ontslagreden);
  • notice periode (opzegtermijn);
  • termination of employment date (einddatum dienstverband);
  • garden leave (vrijstelling van werkzaamheden)l;
  • transitional remuneration (transitievergoeding);
  • severance payment (ontslagvergoeding);
  • outstanding holidays (openstaande vakantiedagen);
  • handing in company properties (inleveren bedrijfseigendommen);
  • non-competition clause (concurrentiebeding);
  • outplacement compensation (vergoeding bij outplacement).

Om er zeker van te zijn dat de vaststellingsovereenkomst eerlijk wordt opgesteld, je een realistische transitievergoeding ontvangt en aanspraak maakt op een (aansluitende) WW-uitkering, is het verstandig om je te laten adviseren door een onafhankelijke arbeidsrechtjurist. Wij kunnen je precies vertellen waar je op moet letten en zorgen ervoor dat je onder zo gunstig mogelijke voorwaarden afscheid neemt.

Je kunt de getekende settlement agreement indienen bij het UWV om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Het UWV toetst of je settlement agreement voldoet aan alle voorwaarden om aansluitend op je ontslag direct WW te ontvangen. De twee belangrijke criteria hiervoor zijn de ontslagreden (je moet niet verwijtbaar zijn) en een correct gehanteerde gehanteerde opzegtermijn (notice period).

Download a settlement agreement example

Wil je weten hoe een settlement agreement is opgebouwd? Je kunt hier een gratis voorbeeld downloaden van een vaststellingsovereenkomst in het Engels.

Do you want to know what a settlement agreement looks like? You can download a free example here in English.

Download settlement agreement
Download settlement agreement

FAQ settlement agreement

Most of our clients pose the following questions about the settlement agreement (vaststellingsovereenkomst).

Should I accept the first settlement offer?

No, it's generally a bad idea to accept the first settlement offer from your employer. Always have a labour lawyer check your legal position to make sure your unemployment benefits (WW-uitkering) are secured and you've maximised your severance payment (ontslagvergoeding). We advice you for free.

What is a fair settlement agreement?

When your employer uses a settlement agreement (vaststellingsovereenkomst) for your dismissal, he has to make sure it is fair. He has to apply by the rules of the transitional remuneration (transitievergoeding) for instance. If the outcome seems unfair to you, do negotiate for better terms.

How do you negotiate a settlement agreement?

A successful negotiation about a settlement agreement strikes the balance between the carrot and the stick. For everything you want, you need to offer something in return. Your bargaining position is stronger if your employer doesn't have a solid dismissal ground or lacks a proper dismissal file (ontslagdossier).

Should I accept a settlement agreement?

In general you should only accept a settlement agreement that is fair. Your legal position plays a part in determining the fairness of the settlement. Your bargaining position improves if your employer doesn't have proper dismissal ground or dismissal file. Always let a lawyer check your agreement before accepting.

Is a settlement agreement the same as redundancy?

A settlement agreement is often used in a redundancy situation, but it isn't the same thing. Dismissal due to redundancy is defined by law and should follow a fair redundancy procedure. By using a settlement agreement instead, both parties win in terms of money and time.

How much should I ask for a fair settlement?

In most dismissal cases you are entitled to a transitional remuneration (transitievergoeding). If your bargaining situation is good and the remuneration amount seems unfair, you can negotiate about a higher severance payment (ontslagvergoeding). Start asking for 75 to 100 percent more than you would be satisfied with.

What happens if I don't accept a settlement?

If you reject the settlement offers from your employer, your employment stays intact. In most cases this forces your employer to start an official dismissal procedure. The dismissal ground determines wether this should run via the UWV or a subdistrict court. Discuss the best strategy with our lawyers.

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Bel 020-4689114 (gratis)

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigingsovereenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.