💶 Vaststellings­overeenkomst en transitievergoeding

Indien je werkgever je wil ontslaan, is de kans groot dat je een vaststellings­overeenkomst ontvangt. Met behulp van dit document kun je je arbeidscontract in wederzijds overleg beëindigen. Ondanks dat je in 2024 meestal recht hebt op een transitievergoeding, zit dat hier net even anders. We leggen uit wat die vergoeding inhoudt, wanneer je er recht op hebt én hoe je je ontslagvergoeding kunt verhogen.

De vaststellings­overeenkomst

Waarschijnlijk heb je onlangs een vaststellings­overeenkomst ontvangen of staat dat binnenkort te gebeuren. Dat is niet gek, want de vaststellings­overeenkomst is in 2024 populair onder werkgevers. Dat komt omdat ontslag met wederzijds goedvinden een snellere (en vaak goedkopere) manier is om afscheid te nemen dan ontslag via het UWV of ontslag via de kantonrechter. Bovendien is de uitkomst zeker, want je spreekt met elkaar af hoe je ontslag geregeld wordt. Het UWV of de rechter stellen vrij strenge eisen aan een ontslagprocedure.

Je financiële situatie

Bij dreigend ontslag komen er ongetwijfeld vragen op je af. Meestal hebben die ook met je financiële situatie te maken. Een primaire gedachte is vaak of er nog wel genoeg geld binnen blijft komen om de huur of hypotheek te betalen. De volgende vragen worden ons vaker gesteld:

  • Wat zijn mijn rechten?
  • Heb ik recht op een transitievergoeding?
  • Hoe hoog kan mijn transitievergoeding zijn?
  • Heb ik recht op een (aanvullende) ontslagvergoeding?

In al die gevallen geldt: laat je eerst kosteloos adviseren door een arbeidsrechtjurist.

Vaststellings­overeenkomst opsturen
PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF of TXT (max. 5 MB)
Recaptcha logo

De transitievergoeding

De kantonrechtersformule (tot 2015)

In 2015 is het arbeidsrecht herzien en tevens afscheid genomen van de kantonrechtersformule. Omdat de term bij veel mensen nog steeds bekend is, leggen we nog even uit hoe die werkte. De kantonrechterformule was bedacht door de Kring van Kantonrechters en diende als doel om op eenduidige wijze tot een ontslagvergoeding te komen bij ontslagprocedures via de kantonrechter. De formule was vrij simpel en berekende een ontslagvergoeding die neer kwam op een half maandsalaris tot twee maandsalarissen per gewerkt jaar. Hoewel kantonrechters de transitievergoeding aanhouden, mag je juridisch gezien de kantonrechtersformule aanhouden voor de berekening van je ontslagvergoeding in je vaststellings­overeenkomst.

De transitievergoeding (vanaf 2015)

Sinds 1 juli 2015 heeft iedere volwassene die onvrijwillig ontslagen wordt na een dienstverband recht op een transitievergoeding. Het maakt daarbij niet uit of je een tijdelijk of vast contract hebt. Bij ontslag via het UWV of ontslag via de kantonrechter zal er bij een ontslagvergoeding gekeken worden naar de regels omtrent de transitievergoeding. De rekenregels zijn vanaf 1 januari 2020 met ingang van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veranderd.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door hoe lang je in dienst bent geweest en je bruto maandsalaris. De hoofdregel is dat ongeacht de lengte van je dienstverband de vergoeding 1/3e maandsalaris per dienstjaar is. De tot 2020 geldende hogere opbouw voor 10+ dienstjaren of 50-plussers komt daarmee te vervallen. De berekening is in 2020 iets ingewikkeld geworden, omdat de lengte van het dienstverband tot op de dag nauwkeurig bepaald wordt. Tot die tijd werd er afgerond. De maximale hoogte van de transitievergoeding in 2024 is € 94.000,- óf een jaarsalaris.

Het klopt dat de transitievergoeding vaak lager uitpakt van de kantonrechtersformule. Het is echter wel zo, dat je er eerder recht op hebt. Bij het onderhandelen over de ontslagvoorwaarden in je vaststellings­overeenkomst, zullen wij proberen om de kantonrechtersformule te hanteren indien dat gunstiger voor je uitpakt.

In sommige gevallen heb je geen recht op een transitievergoeding. Als je werkgever failliet is verklaard of in surseance van betaling is gesteld, heb je waarschijnlijk pech. Als je ontslag het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten aan jouw zijde, dan maak je er ook geen aanspraak op. Ook bij ontslag op staande voet heb je (zonder onderhandeling) geen recht op een transitievergoeding.

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Gratis advies over de transitievergoeding

Heb je een vaststellings­overeenkomst ontvangen en daar vragen over? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit hoe het zit met je transitievergoeding en WW-uitkering. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Onderhandel over je transitievergoeding

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar zowel de vaststellings­overeenkomst als de ontslagvergoeding zijn onderhandelbaar. Uiteindelijk moet de overeenkomst de belangen ten aanzien van het ontslag voor beide partijen voldoende behartigen.

Ga nooit akkoord met het eerste ontslagvoorstel

We kunnen het wel van de daken schreeuwen: ga NOOIT akkoord met het eerste ontslagvoorstel dat je aangeboden wordt. Je werkgever zal het (vrijwel) altijd in zijn of haar voordeel opstellen. Laat je niet onder druk zetten om te tekenen. Win juridisch advies in en zet alles even op een rijtje. Heb je overzicht? Start dan zelf met de onderhandeling of laat dat over aan een arbeidsrechtjurist. Onze ervaring leert dat sommige mensen bang zijn om de relatie met hun werkgever te verpesten door zelf te onderhandelen. Het inschakelen van een arbeidsrechtjurist kan die drempel wegnemen. Wij kunnen je flankeren, maar ook de onderhandeling en de zakelijke afwikkeling uit handen nemen.

Hulp bij de transitievergoeding

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.