🤝 Vaststellings­overeenkomst en wederzijds goedvinden

In de meeste gevallen eindigt een arbeidsovereenkomst op dezelfde manier als deze is aangegaan: met wederzijds goedvinden. Zelfs als het niet meer lekker loopt en je werkgever over wil gaan tot ontslag, kun je met behulp van een vaststellings­overeenkomst met wederzijds goedkeuren uit elkaar.

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Er zijn in Nederland drie manieren waarop een ontslagprocedure plaats kan vinden: ontslag via het UWV, via de kantonrechter en met wederzijds goedvinden. Die laatste is de meest voorkomende procedure. Dat komt vooral omdat je op die manier in overleg met elkaar afspraken maakt over de voorwaarden van je ontslag. Die leg je schriftelijk vast in een vaststellings­overeenkomst (ook wel beëindigings­overeenkomst of settlement agreement genoemd).

Grote voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden zijn het het dat noch het UWV noch de kantonrechter zich over je ontslagzaak hoeven te buigen. De doorlooptijd is daarom bijna altijd korter en de uitkomst staat vast: namelijk ontslag op basis van de door jullie overeengekomen voorwaarden. Die uitkomst is bij de twee andere ontslagprocedures dikwijls anders. Er zijn echter nog meer voordelen te noemen:

Voordelen werknemer

  • Geen kostbare, onzekere of lange procedure bij UWV of kantonrechter nodig;
  • Afspraken maken op individueel niveau;
  • De kans om de arbeidsrelatie intact te laten;
  • Meestal recht op een reële ontslagvergoeding;
  • Meestal recht op een WW-uitkering.

Voordelen werkgever

  • Zekerheid over beëindiging van dienstverband;
  • Vaak goedkopere ontslagprocedure dan via UWV of kantonrechter;
  • Duidelijkheid over te betalen ontslagvergoeding;
  • Kans om de arbeidsrelatie van ontslagen medewerker en overig personeel goed te houden.

Schriftelijke vaststellings­overeenkomst

Bij ontslag met wederzijds goedvinden ben je verplicht om de afspraken met betrekking tot je ontslag schriftelijk vast te leggen. Dat doe je samen met je werkgever in een vaststellings­overeenkomst (ook wel beëindigings­overeenkomst genoemd).

Vaststellings­overeenkomst bij wederzijds goedvinden

In je vaststellings­overeenkomst dienen in ieder geval bepalingen te staan over de reden van je ontslag en de einddatum van je dienstverband. Verder wordt er vrijwel altijd aangegeven of je aanspraak maakt op een ontslagvergoeding, zoals de wettelijke transitievergoeding. Die is in principe van toepassing als je langer dan twee jaar in dienst bent geweest en buiten je schuld om ontslagen wordt.

We raden je aan om de tijd te nemen om alle bepalingen goed door te nemen en ons je vaststellings­overeenkomst gratis te laten checken. Als je bepalingen vergeten bent of er afspraken in staan die wettelijk onjuist zijn, zijn die later vaak niet meer te corrigeren. Ze kunnen bovendien grote gevolgen hebben voor je recht op een WW-uitkering of de hoogte van je ontslagvergoeding. Je kunt ons gratis bellen, zodat we je telefonisch kunnen adviseren.

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Wettelijke transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (1 juli 2015) is je werkgever in beginsel verplicht om je bij ontslag met wederzijds goedvinden een transitievergoeding te betalen als je onvrijwillig ontslagen wordt.

Er is zoals altijd veel te doen om deze financiële vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgevers betalen liever geen ontslagvergoeding (voorheen: gouden handdruk of oprotpremie) terwijl werknemers het liefst een zo hoog mogelijk bedrag willen. Omdat de hoogte van de wettelijke transitievergoeding (het bedrag waar je minimaal recht op hebt) tot stand komt middels een vaste formule, kun je je transitievergoeding zelf berekenen.

Transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Wees je ervan bewust dat je niet altijd aanspraak maakt op een transitievergoeding als je met wederzijds goedvinden ontslagen wordt. Als je er niets over opneemt in je vaststellings­overeenkomst én niet over piept, zul je ook geen transitievergoeding ontvangen. Werkgevers proberen soms onder het betalen van een transitievergoeding uit te komen, omdat ze van mening zijn dat je onzorgvuldig, verwijtbaar of nalatig hebt gehandeld. Ook als je op staande voet ontslagen wordt, gaat de ontslagvergoeding mogelijk aan je neus voorbij. Sommige werkgever maken het zelfs zo bont dat ze de transitievergoeding ontwijken door je niet te ontslaan, maar je een slapend dienstverband aan te bieden.

Onderhandelen over hogere transitievergoeding

Wist je dat je in veel gevallen na onderhandeling toch in aanmerking kunt komen voor uitbetaling van een transitievergoeding of zelfs aanspraak kunt maken op een billijke vergoeding? Als je via het UWV of de kantonrechter zou worden ontslagen, is je werkgever in de meeste gevallen een transitievergoeding verschuldigd. Omdat die twee ontslagroutes het risico meebrengen dat je ontslag helemaal niet gehonoreerd wordt (bijvoorbeeld als er geen goede ontslagreden is of je ontslagdossier summier is), is een werkgever die echt van je af wil waarschijnlijk bereid om dat risico af te kopen door je alsnog een ontslagvergoeding te betalen. Als je dat spel goed speelt, kan die zelfs hoger zijn dan de wettelijk transitievergoeding.

Controleer je vaststellings­overeenkomst

Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellings­overeenkomst (beëindigings­overeenkomst) alles bevat om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.

Vaststellingovereenkomst

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de hoogte van je transitievergoeding? Met onze calculator bereken je die in 15 seconden. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitievergoeding

Gratis advies bij wederzijds goedvinden

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Dinsdag 08:00 - 18:00 u Telefoon / Mail
Woensdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.