👶 Ontslag bij zwangerschap

Je bent bevallen van een gezond kindje en begint na een aantal maanden verlof weer met werken. Je collega's hebben je nog niet eens allemaal persoonlijk kunnen feliciteren, als je werkgever in een kort gesprek aangeeft je te willen ontslaan. De grond zakt even onder je weg. Dat mag toch helemaal niet?

Zwanger en toch ontslagen

Klinkt bovenstaande situatie bekend? Het overkomt namelijk veel vrouwen. Ten tijde van je zwangerschapsverlof heeft iemand anders je werk overgenomen. Bij terugkomst blijken je collega's het eigenlijk wel zonder je te kunnen of bevalt je vervanger zo goed, dat je werkgever aangeeft je niet meer nodig te hebben. We horen ook wel eens dat er plotseling negatief gedacht wordt over het functioneren en zelfs dat functies als boventallig worden aangemerkt.

Als zoiets gebeurt, gaat dat vaak gepaard met heftige emoties. Veel vrouwen voelen zich belazerd, boos en ongewenst. En dat terwijl het thuis eigenlijk pittig genoeg is met zo'n kleintje. Sommige vrouwen zijn geneigd om de vaststellings­overeenkomst die hun baas aanbiedt maar direct te tekenen. Je hebt opeens helemaal geen zin meer om daar te blijven werken en wilt het liefst zo snel mogelijk van alle negativiteit af zijn.

Ontslagen vanwege zwangerschap

Ontslagbescherming bij zwangerschap

Zwanger en ontslagbescherming

Je werkgever mag je niet ontslaan omdat je zwanger bent of wilt worden. Dan geldt er namelijk ontslagbescherming. Je mag niet ontslagen worden in:

  • je zwangerschapsverlof;
  • je bevallingsverlof;
  • de eerste 6 weken na je bevallingsverlof;
  • de periode van arbeidsongeschiktheidheid veroorzaakt door je zwangerschap of bevalling;
  • de eerste 6 weken na die arbeidsongeschiktheid.

Zwanger en opzegverbod

De wet kent een aantal 'tijdens' verboden: de zogenaamde absolute opzegverboden uit lid 2 van artikel 7:670 BW. Eén van die absolute opzegverboden is het opzegverbod tijdens zwangerschap.

Dit opzegverbod is over het algemeen niet van toepassing als je met de opzegging instemt, als je op staande voet ontslagen wordt of als er sprake is van de beëindiging van een bedrijfsonderdeel of algeheel faillissement. Daarover lees je hieronder meer.

Wanneer mag ontslag bij zwangerschap?

Je hebt inmiddels kunnen lezen dat er voor zwangere werknemers ontslagbescherming geldt. Toch staan we regelmatig vrouwen bij die tijdens hun zwangerschap, zwangerschapsverlof of bevallingsverlof geconfronteerd worden met ontslag.

Het opzegverbod bij zwangerschap geldt niet in alle gevallen. In de volgende situaties kun je wel ontslagen worden als je zwanger bent, omdat er een tijdelijke overeenkomst is óf omdat je je ernstig hebt misdragen.

1. Tijdens proeftijd

De proeftijd is bedoeld om kennis te maken met elkaar en het werk. Beide partijen kunnen gedurende die proeftijd op elk moment van elkaar af. Je werkgever mag je in je proeftijd dus ontslaan terwijl je zwanger bent. Het mag echter niet de reden van je ontslag zijn, omdat het wettelijk verboden is in een arbeidssituatie onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen.

2. Op staande voet

Als je het erg bont gemaakt hebt, kan je werkgever besluiten om je -terwijl je zwanger bent- op staande voet te ontslaan. Technisch gezien is de vorm geen 'opzegging' en om die reden geldt het opzegverbod niet. Uiteraard zal er een dringende reden aan het ontslag ten grondslag moeten liggen en deze dient je ook direct mede te zijn gedeeld.

3. Reorganisatie

Het opzegverbod bij zwangerschap geldt niet als de opzegging plaatsvindt vanwege het over een toekomstige periode van 26 weken bezien noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering.

4. Na tijdelijk contract

Een tijdelijk contract kent een vastgelegde begin- en einddatum en geldt daarom voor bepaalde duur. Als je voorafgaand of gedurende je contract zwanger bent geworden, doet dat niets af aan het aflopen van die overeenkomst. Je werkgever heeft wel een aanzegplicht en zal verlenging minstens één maand voor afloop kenbaar moeten maken bij contracten langer dan zes maanden.

5. Tijdens uitzendbeding

Indien je korter dan 78 weken dienst bent en er een uitzendbeding in je uitzendovereenkomst is opgenomen, dan kan je uitzendbureau je ontslaan als het werk bij je opdrachtgever (het inlenende bedrijf) eindigt. Als dit bedrijf aangeeft dat er geen werk meer is, eindigt je contract automatisch. Als je langer dan 78 weken in dienst bent, mag dat niet zomaar.

6. Bedrijfsbeëindiging

Als laatste kan er een uitzondering gemaakt worden bij beëindiging of faillissement van het bedrijf waar je werkt. Wanneer de organisatie ophoudt te bestaan, kan er niet verlangd worden dat je in dienst blijft. Wel geldt dan nog steeds dat de opzegging niet kan plaatsvinden in de periode dat je zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet.

Gratis advies bij ontslag door zwangerschap

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Dinsdag 08:00 - 18:00 u Telefoon / Mail
Woensdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.