👶 Ontslag bij zwangerschap

Je bent bevallen van een gezond kindje en begint na een aantal maanden verlof weer met werken. Je collega's hebben je nog niet eens allemaal persoonlijk kunnen feliciteren, als je werkgever in een kort gesprek aangeeft je te willen ontslaan. De grond zakt even onder je weg. Dat mag toch helemaal niet?

Zwanger en toch ontslagen

Klinkt bovenstaande situatie bekend? Het overkomt namelijk veel vrouwen. Ten tijde van je zwangerschapsverlof heeft iemand anders je werk overgenomen. Bij terugkomst blijken je collega's het eigenlijk wel zonder je te kunnen of bevalt je vervanger zo goed, dat je werkgever aangeeft je niet meer nodig te hebben. We horen ook wel eens dat er plotseling negatief gedacht wordt over het functioneren en zelfs dat functies als boventallig worden aangemerkt.

Als zoiets gebeurt, gaat dat vaak gepaard met heftige emoties. Veel vrouwen voelen zich belazerd, boos en ongewenst. En dat terwijl het thuis eigenlijk pittig genoeg is met zo'n kleintje. Sommige vrouwen zijn geneigd om de vaststellingsovereenkomst die hun baas aanbiedt maar direct te tekenen. Je hebt opeens helemaal geen zin meer om daar te blijven werken en wilt het liefst zo snel mogelijk van alle negativiteit af zijn.

Zwanger en ontslagbescherming

Je werkgever mag je niet ontslaan omdat je zwanger bent of wilt worden. Dan geldt er namelijk ontslagbescherming. Je mag niet ontslagen worden in:

  • je zwangerschapsverlof;
  • je bevallingsverlof;
  • de eerste 6 weken na je bevallingsverlof;
  • de periode van arbeidsongeschiktheidheid veroorzaakt door je zwangerschap of bevalling;
  • de eerste 6 weken na die arbeidsongeschiktheid.

Zwanger en opzegverbod

De wet kent een aantal 'tijdens' verboden: de zogenaamde absolute opzegverboden uit lid 2 van artikel 7:670 BW. Eén van die absolute opzegverboden is het opzegverbod tijdens zwangerschap.

Dit opzegverbod is over het algemeen niet van toepassing als je met de opzegging instemt, als je op staande voet ontslagen wordt of als er sprake is van de beëindiging van een bedrijfsonderdeel of algeheel faillissement. Daarover lees je hieronder meer.

Advies bij ontslag bij zwangerschap

Word je (toch) ontslagen terwijl je zwanger bent? Neem even contact op. Onze arbeidsjuristen luisteren graag naar je, leggen in duidelijke taal uit waarover je kunt onderhandelen en geven aan welke stappen je het beste kunt zetten. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ook chatten met mr. Jos de Ridder via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Toegestaan ontslag bij zwangerschap

Je hebt inmiddels kunnen lezen dat er voor zwangere werknemers ontslagbescherming geldt. Toch staan we regelmatig vrouwen bij die tijdens hun zwangerschap, zwangerschapsverlof of bevallingsverlof geconfronteerd worden met ontslag.

Het opzegverbod bij zwangerschap geldt niet in alle gevallen. In de volgende situaties kun je wel ontslagen worden als je zwanger bent, omdat er een tijdelijke overeenkomst is óf omdat je je ernstig hebt misdragen.

1. Tijdens proeftijd

De proeftijd is bedoeld om kennis te maken met elkaar en het werk. Beide partijen kunnen gedurende die proeftijd op elk moment van elkaar af. Je werkgever mag je in je proeftijd dus ontslaan terwijl je zwanger bent. Het mag echter niet de reden van je ontslag zijn, omdat het wettelijk verboden is in een arbeidssituatie onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen.

2. Op staande voet

Als je het erg bont gemaakt hebt, kan je werkgever besluiten om je -terwijl je zwanger bent- op staande voet te ontslaan. Technisch gezien is de vorm geen 'opzegging' en om die reden geldt het opzegverbod niet. Uiteraard zal er een dringende reden aan het ontslag ten grondslag moeten liggen en deze dient je ook direct mede te zijn gedeeld.

3. Reorganisatie

Het opzegverbod bij zwangerschap geldt niet als de opzegging plaatsvindt vanwege het over een toekomstige periode van 26 weken bezien noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering.

4. Na tijdelijk contract

Een tijdelijk contract kent een vastgelegde begin- en einddatum en geldt daarom voor bepaalde duur. Als je voorafgaand of gedurende je contract zwanger bent geworden, doet dat niets af aan het aflopen van die overeenkomst. Je werkgever heeft wel een aanzegplicht en zal verlenging minstens één maand voor afloop kenbaar moeten maken bij contracten langer dan zes maanden.

5. Tijdens uitzendbeding

Indien je korter dan 78 weken dienst bent en er een uitzendbeding in je uitzendovereenkomst is opgenomen, dan kan je uitzendbureau je ontslaan als het werk bij je opdrachtgever (het inlenende bedrijf) eindigt. Als dit bedrijf aangeeft dat er geen werk meer is, eindigt je contract automatisch. Als je langer dan 78 weken in dienst bent, mag dat niet zomaar.

6. Bedrijfsbeëindiging

Als laatste kan er een uitzondering gemaakt worden bij beëindiging of faillissement van het bedrijf waar je werkt. Wanneer de organisatie ophoudt te bestaan, kan er niet verlangd worden dat je in dienst blijft. Wel geldt dan nog steeds dat de opzegging niet kan plaatsvinden in de periode dat je zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet.

Schakel juridische hulp in

Heb je besloten dat het tijd is voor actie? Met één van deze ontslagpakketten kun je je ontslag bij zwangerschap aanvechten of van de gelegenheid gebruik maken om tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden afscheid te nemen. Dat kun je grotendeels zelf doen, maar wij kunnen het juridische deel en de onderhandelingen ook voor je uit handen nemen.

VSO controleren ⚖️ Check je vaststellingsovereenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij onderhandelen over je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit ontslagpakket