Transitievergoeding berekenen

Heb je te maken met ontslag? Dan wil je vast de hoogte van je transitievergoeding berekenen. Met onze online tool bereken je in 15 seconden gratis je wettelijke transitievergoeding. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger zijn!

Transitievergoeding 2021

Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de transitievergoeding maximaal € 84.000 bruto of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Sinds de invoering van de WAB in 2020 bouw je vanaf je eerste werkdag het recht op een transitievergoeding op. Je komt er daarom sneller voor in aanmerking, ook als je wordt ontslagen in je proeftijd of werkt als oproepkracht. Het uitgangspunt blijft wel dat je niet verwijtbaar mag zijn. Hier lees je meer over de regels rondom de transitievergoeding.

Transitievergoeding berekenen (2021)
⚠️ Onderhandel over je ontslagvergoeding!

De berekening van de transitievergoeding leidt tot een wettelijke ondergrens. Daar hóef je geen genoegen mee te nemen. Wij onderhandelen meestal met succes over een hogere transitievergoeding, resulterend in een hogere ontslagvergoeding.

Transitievergoeding 2021 berekenen
Gebruik een komma om decimalen te scheiden.

Vragen over de transitievergoeding

De meeste werknemers die te maken krijgen met ontslag vragen zich af of ze recht hebben op een transitievergoeding en hoe hoog die is. We hebben de meest gestelde vragen hieronder opgesomd en van antwoord voorzien.

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is een wettelijke vergoeding die een werkgever aan jou (werknemer) moet betalen bij onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van je tijdelijke arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding is bedoeld om je als werknemer lucht te geven om te zoeken naar een nieuwe baan.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Je hebt als werknemer recht op een transitievergoeding als je onvrijwillig wordt ontslagen of je arbeidscontract niet wordt verlengd. Dat geldt bij ontslag via het UWV, via de kantonrechter en na afloop van een tijdelijk contract. In een vaststellingsovereenkomst kun je ook een transitievergoeding overeenkomen.

Wanneer heb ik geen recht op een transitievergoeding?

Je hebt geen recht op een transitievergoeding als je (ernstig) verwijtbaar bent, zoals bij ontslag op staande voet of diefstal. Bij het bereiken van je AOW- of pensioenleeftijd, heb je ook geen recht op een transitievergoeding. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan je cao een andere vergoeding voorschrijven.

Hoe bereken je de transitievergoeding?

De hoogte van je transitievergoeding wordt berekend o.b.v. je maandsalaris en de duur van je dienstverband. Per volledig dienstjaar is de transitievergoeding 1/3 maandsalaris. De transitievergoeding bedraagt in 2021 maximaal € 84.000 tenzij je jaarsalaris hoger is. Tot 2015 werd er met de kantonrechtersformule gerekend.

Hoe bereken je de transitievergoeding na 2 jaar ziekte?

Een werknemer ontvangt tijdens arbeidsongeschiktheid minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Na 2 jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid, volgt meestal ontslag via het UWV. De hoogte van de transitievergoeding bereken je dan op basis van het 100% bruto maandsalaris inclusief variabele componenten.

Hoe bereken ik mijn netto transitievergoeding?

Je transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per volledig gewerkt dienstjaar (en de rest naar rato), inclusief andere vaste toeslagen. Je kunt je netto transitievergoeding berekenen door de voor jou geldende belastingschijven in 2021 én de hoogte van je vermogen in acht te nemen.

Hoeveel belasting betaal je over je transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt altijd bruto berekend. Je werkgever houdt loonheffing in en betaalt jou een netto transitievergoeding uit. De rest wordt als voorheffing aan de belastingdienst betaald. In 2021 geldt er voor inkomen een tweeschijvenstelsel van 37,35% (tot € 68.507) en 49,5% (vanaf € 68.507).

Kan ik belasting op de transitievergoeding omzeilen?

Er zijn drie mogelijkheden om de belasting op je transitievergoeding te verminderen of zelfs helemaal te omzeilen.

  1. Je middelt je inkomen over een periode van 3 jaar;
  2. Je benut (het restant) van je beschikbare jaarruimte;
  3. Je gebruikt je transitievergoeding voor outplacement of scholing.
Hoe moet ik een transitievergoeding aanvragen?

Je kunt een transitievergoeding niet aanvragen bij een instantie. Het is een wettelijke vergoeding die je werkgever aan jou moet betalen nadat het UWV of de kantonrechter de ingezette ontslagprocedure goedkeurt. Ook bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst kun je een transitievergoeding overeenkomen.

Waarom is er een transitievergoeding?

De transitievergoeding is door de overheid bedacht om het verlies aan inkomen bij ontslag te compenseren. De vergoeding is ook bedoeld om werknemers beter in staat te stellen om de transitie naar een andere baan te maken. Een werknemer mag zelf weten waar de transitievergoeding aan besteed wordt.

Wat te doen met mijn transitievergoeding?

Je mag als werknemer zelf weten waar je het geld van de transitievergoeding aan besteed. Maar wat is het slimst om te doen? Meestal zien we één van de volgende bestemmingen:

  1. Scholing of outplacement (belastingvrij);
  2. Sparen of beleggen;
  3. Hypotheek aflossen;
  4. Hypotheek oversluiten;
  5. Inkomstenmiddeling;
  6. Jaar- en reserveringsruimte benutten.
Wanneer wordt de transitievergoeding uitbetaald?

Het is gangbaar om de transitievergoeding op te nemen in de eindafrekening. Dat is een overzicht van je laatste salaris, niet-genoten vakantiedagen en andere emolumenten. Meestal wordt de transitievergoeding met je laatste salaris uitbetaald, maar dat kan tot één maand na het einde van je dienstverband duren.

Heb je een andere vraag over je transitievergoeding, je ontslagvergoeding of je ontslag in zijn algemeen? Onze arbeidsjuristen hebben meer dan 15 jaar ervaring op dat gebied en kunnen je precies vertellen waar je recht op hebt en welke stappen je het beste kunt zetten. Bel ons gewoon even, dat kost je niets.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ook chatten met mr. Jos de Ridder via WhatsApp. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Chat via WhatsApp
Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.