Transitievergoeding berekenen

Heb je te maken met ontslag? Dan wil je vast de hoogte van je transitievergoeding berekenen. Met onze gratis rekenhulp bereken je in 15 seconden je wettelijke transitievergoeding. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger zijn!

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Berekening transitievergoeding 2024

Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de transitievergoeding maximaal € 94.000 bruto of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Dat maximumbedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. De transitievergoeding is een wettelijk minimum. Je kunt dus onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding.

Transitievergoeding berekenen (2024)
Op hoeveel transitievergoeding mag je in 2024 rekenen?

Sinds de invoering van de WAB in 2020 bouw je vanaf je eerste werkdag het recht op een transitievergoeding op. Je komt er daarom sneller voor in aanmerking dan vóór 2020 het geval was, zelfs als je wordt ontslagen in je proeftijd of werkt als oproepkracht. Het uitgangspunt blijft wel dat je niet verwijtbaar ontslagen wordt. Dat betekent dat het ontslag niet je eigen schuld mag zijn.

Je hebt geen recht op de transitievergoeding als er in je cao een vervangende voorziening is opgenomen. Sinds 2022 kan dat alleen nog maar bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De voorziening (lees: ontslagvergoeding) moet werkloosheid voorkomen of de duur daarvan beperken.

Simpele berekening transitievergoeding

De makkelijkste manier om tot een goede berekening van de transitievergoeding te komen, is door het aantal volledig gewerkte jaren, maanden en dagen te achterhalen. Zodra je dat weet, kun je met je bruto maandsalaris de volgende drie zaken uitrekenen en de uitkomst bij elkaar op te tellen:

 1. Bereken 1/3 maandsalaris voor ieder volledig gewerkt dienstjaar;
 2. Bereken 1/36 maandsalaris voor iedere volledig gewerkte maand;
 3. Bereken 1/1095 maandsalaris voor iedere volledig gewerkte dag.

Voorbeeld berekening transitievergoeding

Hieronder volgt een voorbeeld voor Emma die 8 jaar, 7 maanden en 60 dagen bij haar werkgever heeft gewerkt. Haar actuele maandsalaris bedraagt € 3.000 bruto, inclusief vakantiegeld. Om de hoogte van haar transitievergoeding te berekenen, pas je bovenstaande drie rekenregels toe. Dat leidt tot de volgende som:

 1. Haar volledige dienstjaren geven recht op 8 jaar x (1/3 x € 3.000) = € 8.000;
 2. Voor haar resterende maanden krijgt ze 7 maanden x (1/36 x € 3.000) = € 583;
 3. De resterende dagen leveren 60 dagen x (1/1.095 x € 3.000) = € 164.

Emma's wettelijke transitievergoeding bedraagt € 8.000 + € 583 + € 164 = € 8.747 bruto.

Vragen over de transitievergoeding

De meeste werknemers die te maken krijgen met ontslag vragen zich af of ze recht hebben op een transitievergoeding en hoe hoog die is. We hebben de meest gestelde vragen hieronder opgesomd en van antwoord voorzien.

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is een wettelijke vergoeding die een werkgever aan jou (werknemer) moet betalen bij onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van je tijdelijke arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding is bedoeld om je als werknemer lucht te geven om te zoeken naar een nieuwe baan.

Wat is de Rekenhulp Transitievergoeding

De Rekenhulp Transitievergoeding is een website waarmee gratis de hoogte van de wettelijke transitievergoeding berekend kan worden zoals die door de Rijksoverheid is bepaald. Ook geeft de Rekenhulp aan of het recht op een transitievergoeding bestaat.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Je hebt als werknemer recht op een transitievergoeding als je onvrijwillig wordt ontslagen of je arbeidscontract niet wordt verlengd. Dat geldt bij ontslag via het UWV, via de kantonrechter en na afloop van een tijdelijk contract. In een vaststellings­overeenkomst kun je ook een transitievergoeding overeenkomen.

Wanneer heb ik geen recht op een transitievergoeding?

Je hebt geen recht op een transitievergoeding als je (ernstig) verwijtbaar bent, zoals bij ontslag op staande voet of diefstal. Bij het bereiken van je AOW- of pensioenleeftijd, heb je ook geen recht op een transitievergoeding. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan je cao een andere vergoeding voorschrijven.

Hoe bereken je de transitievergoeding?

De hoogte van je transitievergoeding wordt berekend volgens een formule met daarin je maandsalaris en de duur van je dienstverband. Per volledig dienstjaar is de transitievergoeding 1/3 maandsalaris. De transitievergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 94.000 tenzij je jaarsalaris hoger is. Tot 2015 werd er met de kantonrechtersformule gerekend.

Hoe bereken je de transitievergoeding na 2 jaar ziekte?

Een werknemer ontvangt tijdens arbeidsongeschiktheid minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Na 2 jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid, volgt meestal ontslag via het UWV. De hoogte van de transitievergoeding bereken je dan op basis van het 100% bruto maandsalaris inclusief variabele componenten.

Hoe bereken ik mijn netto transitievergoeding?

Je transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per volledig gewerkt dienstjaar (en de rest naar rato), inclusief andere vaste toeslagen. Je kunt je netto transitievergoeding berekenen door de voor jou geldende belastingschijven in 2024 én de hoogte van je vermogen in acht te nemen.

Hoeveel belasting betaal je over je transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt altijd bruto berekend. Je werkgever houdt loonheffing in en betaalt jou een netto transitievergoeding uit. De rest wordt als voorheffing aan de belastingdienst betaald. In 2024 geldt er voor inkomen een tweeschijvenstelsel van 36,93% (tot € 73.031) en 49,5% (vanaf € 73.031).

Kan ik belasting op de transitievergoeding omzeilen?

Er zijn drie mogelijkheden om de belasting op je transitievergoeding te verminderen of zelfs helemaal te omzeilen.

 1. Je middelt je inkomen over een periode van 3 jaar;
 2. Je benut (het restant) van je beschikbare jaarruimte;
 3. Je gebruikt je transitievergoeding voor outplacement of scholing.
Hoe moet ik een transitievergoeding aanvragen?

Je kunt een transitievergoeding niet aanvragen bij een instantie. Het is een wettelijke vergoeding die je werkgever aan jou moet betalen nadat het UWV of de kantonrechter de ingezette ontslagprocedure goedkeurt. Ook bij ontslag via een vaststellings­overeenkomst kun je een transitievergoeding overeenkomen.

Waarom is er een transitievergoeding?

De transitievergoeding is door de overheid bedacht om het verlies aan inkomen bij ontslag te compenseren. De vergoeding is ook bedoeld om werknemers beter in staat te stellen om de transitie naar een andere baan te maken. Een werknemer mag zelf weten waar de transitievergoeding aan besteed wordt.

Wat te doen met mijn transitievergoeding?

Je mag als werknemer zelf weten waar je het geld van de transitievergoeding aan besteed. Maar wat is het slimst om te doen? Meestal zien we één van de volgende bestemmingen:

 1. Scholing of outplacement (belastingvrij);
 2. Sparen of beleggen;
 3. Hypotheek aflossen;
 4. Hypotheek oversluiten;
 5. Inkomstenmiddeling;
 6. Jaar- en reserveringsruimte benutten.
Wanneer wordt de transitievergoeding uitbetaald?

Het is gangbaar om de transitievergoeding op te nemen in de eindafrekening. Dat is een overzicht van je laatste salaris, niet-genoten vakantiedagen en andere emolumenten. Meestal wordt de transitievergoeding met je laatste salaris uitbetaald, maar dat kan tot één maand na het einde van je dienstverband duren.

Heb je een andere vraag over je transitievergoeding, je ontslagvergoeding of je ontslag in zijn algemeen? Onze arbeidsjuristen kunnen je precies vertellen waar je recht op hebt en welke stappen je het beste kunt zetten. Bel ons gewoon even, dat kost je niets.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.