Transitievergoeding bij ziekte

Het kan voorkomen dat je ontslagen wordt bij ziekte. Bijvoorbeeld omdat je tijdelijke contract niet verlengd wordt of omdat je minstens twee jaar ziek of arbeidsongeschikt bent geweest. Heb je recht op een transitievergoeding als je ziek bent (geweest)?

Ontslag bij ziekte mag niet

Als je ziek bent, ben je beter beschermd tegen ontslag. Sterker nog, je geniet ontslagbescherming tijdens ziekte. Vanwege dit opzegverbod is het wettelijk geregeld dat je werkgever je tijdens de eerste twee jaar van je ziekte of arbeidsongeschiktheid niet mag ontslaan. Toch zien wij het in onze praktijk vaak gebeuren dat een werkgever niet op een zieke werknemer zit te wachten en deze met wederzijds goedvinden probeert te ontslaan. Ondanks dat de persoon in kwestie ziek is, wordt deze een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Vaak krijgt zo'n werknemer te horen dat hun functioneren de laatste tijd toch al niet zo best was of binnenkort boventallig verklaard wordt in verband met een herstructurering. Na wat gepaste druk van de werkgever, zijn sommige medewerkers geneigd om de vaststellingsovereenkomst maar te tekenen.

Herken je bovenstaande situatie?

Teken helemaal niets, haal diep adem en lees even verder. Je mag bij ziekte vaak helemaal niet ontslagen worden. Als je zelf instemt met het ontslag, loop je het risico een transitievergoeding en aansluitende WW-uitkering of ziektewetuitkering mis te lopen. Dat kun je eenvoudig voorkomen door even met ons te bellen.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen of een appje sturen.

Chat via WhatsApp
Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Ontslag bij ziekte mag wel

Hoe komt het dat ondanks het opzegverbod bij ziekte toch veel werknemers bijstaan die gedurende of vanwege hun ziekte ontslagen worden? In de meeste gevallen merken we dat een werkgever uitstekend op de hoogte is van de wet- en regelgeving omtrent dit thema. Ze proberen gewoon of ze ermee weg komen, al dan niet middels het betalen van een kleine ontslagvergoeding. Er zijn echter ook situaties waarbij ontslag bij ziekte wel degelijk is toegestaan. Zo is het opzegverbod meestal niet van toepassing als je zelf ontslag neemt of je op staande voet ontslagen wordt. In onderstaande gevallen is ontslag bij ziekte wel degelijk toegestaan.

Je bent ziek maar wordt ontslagen...
  1. in je proeftijd;
  2. tijdens een tijdelijk contract;
  3. op staande voet;
  4. wegens werkweigering;
  5. wegens reorganisatie;
  6. wegens bedrijfsbeëindiging;
  7. na een periode van 2 jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Over de transitievergoeding

Je hebt recht op een transitievergoeding als je onvrijwillig ontslagen wordt (het initiatief tot ontslag ligt dus bij je werkgever). Als je ziek bent geweest voorafgaand aan je ontslag óf ziek bent op het moment van ontslag, verandert daar niets aan en geeft je onverminderd recht op een transitievergoeding.

Het gebruik van de transitievergoeding

De transitievergoeding is in het leven geroepen om werknemers na hun ontslag in de gelegenheid te stellen om een transitie te maken naar hun nieuwe baan. De vergoeding vervangt sinds 2015 de kantonrechtersformule. Hoewel je eerder recht hebt op de transitievergoeding, pakt die vaak lager uit dan de kantonrechtersformule.

Het staat je vrij om de transitievergoeding naar eigen inzicht te gebruiken. Je kunt er je inkomen of WW-uitkering mee aanvullen, maar je mag het geldbedrag ook benutten voor omscholing of coaching. Indien je werkgever aanbiedt om die kosten voor zijn of haar rekening te nemen, worden die vaak afgetrokken van je transitievergoeding.

De hoogte van de transitievergoeding

Om de hoogte van je transitievergoeding te kunnen bepalen, dien je te kijken naar je leeftijd, het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt in 2022 maximaal € 84.000 bruto of één jaarsalaris als je meer verdient dan dat. De uiteindelijke vergoeding wordt op de dag nauwkeurig berekend op basis van 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar.

Controleer je vaststellingsovereenkomst

Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) alles bevat om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.

Vaststellingovereenkomst

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de hoogte van je transitievergoeding? Met onze calculator bereken je die in 15 seconden. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitievergoeding

Juridische hulp bij ziekte

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.