Formule transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de manier waarop een ontslagvergoeding berekend wordt? Dan is het goed om te weten dat er meerdere manieren zijn om dat te doen. Waar vroeger de kantonrechtersformule gebruikt werd, is nu de transitievergoeding standaard. Leer de formules, bekijk de voorbeelden en bereken gratis je ontslagvergoeding.

Over de transitievergoeding

De transitievergoeding is een geldbedrag waar je als werknemer aanspraak op kunt maken als je na een tweejarig dienstverband onvrijwillig wordt ontslagen. Je hebt er recht op als je werkgever het initiatief tot je ontslag heeft genomen. Het maakt daarbij niet uit of je een vast of tijdelijk contract had. De transitievergoeding is bij de invoering van de Wet werk & zekerheid in 2015 geïntroduceerd om mensen zonder werk in de gelegenheid te stellen om een transitie te maken naar een nieuwe baan. Hoewel de overheid graag zag dat het geld verplicht ingezet zou worden voor van-werk-naar-werk trajecten (outplacement), is het daar nooit van gekomen. Je kunt het geldbedrag inzetten voor omscholing, coaching, cursussen of om de periode zonder werk te overbruggen, maar mag er ook iets heel anders mee doen.

Transitievergoeding vervangt de kantonrechtersformule

Tot halverwege 2015 was het gebruikelijk dat de ontslagvergoeding berekend werd via de kantonrechtersformule. Deze formule was bedacht door de Kring van Kantonrechters en werd door rechters, het UWV en werkgevers gebruikt om op uniforme wijze tot een reële ontslagvergoeding te komen. Hieronder lees je uit welke componenten de formule bestaat en hoe je zelf je ontslagvergoeding berekent. Nadat het ontslagrecht op de schop ging, werd de kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding.

De transitievergoeding is een formule waarmee een wettelijk minimum voor de ontslagvergoeding bepaald wordt. Dat betekent echter niet dat de kantonrechtersformule niet meer gebruikt mag worden. Je mag bij ontslag met wederzijds goedvinden nog steeds de kantonrechtersformule gebruiken om de hoogte van je ontslagvergoeding te berekenen, zolang jij en je werkgever het daar maar over eens zijn. Als de ontslagroute via het UWV of de kantonrechter loopt, kun je niet afwijken van het het wettelijke minimum dat uit de formule van de transitievergoeding komt.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Bereken je transitievergoeding 2019

Je berekent de transitievergoeding aan de hand van een aantal rekenregels. De formule van de transitievergoeding bestaat uit de componenten leeftijd, dienstjaren en salaris. De hoogte wordt berekend op basis van de volgende formules:

 • 1/3 bruto maandsalaris per jaar bij een dienstverband tot 10 jaar;
  • Dat is hetzelfde als 1/6 bruto maandsalaris per volledig gewerkt half jaar.
 • 1/2 bruto maandsalaris per jaar bij een dienstverband vanaf 10 jaar;
  • Dat is hetzelfde als 1/4 bruto maandsalaris per volledig gewerkt half jaar.
 • 1/1 bruto maandsalaris per volledig jaar bij een dienstverband vanaf 10 jaar als je 50 jaar of ouder was.

Zoals je ziet wijkt de formule af als je langer dan 10 jaar bij je werkgever in dienst bent geweest en/of op dat moment 50 jaar of ouder was. Vanaf het 10e dienstjaar geldt er dan een hogere opbouw.

Voorbeeld berekening transitievergoeding

Martine (46 jaar) verdient € 3.200 bruto per maand (inclusief vakantiegeld). Ze wordt na 6 jaar en 9 maanden ontslagen. In totaal heeft ze (6 x 2) + 1 = 13 keer een volledig half jaar gewerkt. Ze heeft recht op een transitievergoeding van 13 periodes x 1/6 x € 3.200 bruto = € 6.933 bruto.

De wettelijke transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000 bruto (per 1 januari 2019) of één jaarsalaris indien je meer verdiende. De vergoeding wordt berekend en afgerond over volledige periodes van 6 maanden waarin er een arbeidscontract bestond. Realiseer je wel dat je een hogere vergoeding kunt uitonderhandelen dan de wettelijke transitievergoeding. Een lagere ontslagvergoeding kan niet.

Gratis rekentool transitievergoeding 2019 of 2020

Heb je geen zin in handmatig rekenwerk, maar wil je wel weten hoe hoog je transitievergoeding in 2019 of 2020 kan zijn? Met behulp van onze online calculator bereken je in 30 seconden waar je minimaal recht op hebt. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan met onze hulp nog hoger uitpakken.

Bereken transtievergoeding

Formule kantonrechter (ABC-formule)

Hoewel de kantonrechtersformule achterhaald is, wordt deze nog geregeld gebruikt bij individueel ontslag met wederzijds goedvinden of bij collectief ontslag. De kantonrechtersformule pakt vaak (veel) hoger uit dan de transitievergoeding, maar je had er minder vaak recht op. Hij wordt ook wel ABC-formule genoemd, omdat deze tot stand komt door drie componenten met elkaar te vermenigvuldigen.

(A) Aantal gewogen dienstjaren

Het aantal dienstjaren wordt gewogen op basis van de leeftijd die je had ten tijde van je dienstverband. Het aantal dienstjaren wordt naar boven afgerond op hele jaren.

 • Tot 35 jr: 0,5 maandsalaris;
 • 35-45 jr: 1,0 maandsalaris;
 • 45-55 jr: 1,5 maandsalaris;
 • 55+ jr: 2,0 maandsalarissen.

(B) Brutoloon

Voor je brutoloon geldt je maandsalaris inclusief vakantietoeslag, vaste 13e maand, structurele overwerkvergoeding en vaste ploegentoeslag. Je leaseauto, onkostenvergoedingen, werkgeversaandeel pensioenpremie, werkgeversbijdrage zorgverzekeringen en variabele looncomponenten tellen dus niet mee.

(C) Correctiefactor

De correctiefactor is een subjectieve component die door kantonrechters werd toegepast naar eigen inzicht. De hoogte ervan varieert van 0 tot 2 wordt onder andere bepaald door de verwijtbaarheid van één der partijen, de financiële positie van je werkgever en positie op de arbeidsmarkt.

Wees je ervan bewust dat er een oude en nieuwe kantonrechtersformule is. Het verschil zit hem in het aantal gewogen dienstjaren en bijbehorende wegingsfactoren. De oude kantonrechtersformule is gunstiger voor een werknemer, omdat die hoger uitpakt. In dit rekenvoorbeeld gebruiken we de nieuwe kantonrechtersformule.

Voorbeeld berekening kantonrechtersformule

Martine (46 jaar) verdient € 3.200 bruto per maand (inclusief vakantiegeld). Ze wordt na 6 jaar en 9 maanden ontslagen. Afgerond heeft ze 7 jaar gewerkt, maar (6 jaar x 1 maand) + (1 jaar x 1,5 maand) = 7,5 gewogen dienstjaren opgebouwd. Ze heeft recht op een ontslagvergoeding (A) 7,5 jaar x (B) € 3.200 x (C) 1 = € 24.000 bruto.

Een hogere ontslagvergoeding

Wist je dat de hoogte van je ontslagvergoeding onderhandelbaar is? En dat wij voor je kunnen checken of je recht hebt op een aanvullende billijke vergoeding? Ondanks dat er geen vaste formule voor is, haal je met onze hulp meer uit je ontslag.

1. VSO-check
Wij checken je vaststellings-overeenkomst

5. Ontslag online
Bepaal je rechtspositie en maak bezwaar

2. Ontslagcoaching
Onze jurist coacht je tijdens je ontslag

3. Ontslagovername
Onze jurist neemt je ontslag uit handen