Formule transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de manier waarop een ontslagvergoeding berekend wordt? Er zijn meerdere manieren om dat te doen. Waar vroeger de kantonrechtersformule gebruikt werd, is in 2024 de transitievergoeding standaard. Leer de formules, bekijk de voorbeelden en bereken gratis je ontslagvergoeding.

Over de transitievergoeding

De transitievergoeding is een geldbedrag waar je als werknemer aanspraak op kunt maken als je onvrijwillig wordt ontslagen. Je hebt er recht op als je werkgever het initiatief tot je ontslag heeft genomen. Het maakt daarbij niet uit of je een vast of tijdelijk contract had. De transitievergoeding is bij de invoering van de Wet werk & zekerheid in 2015 geïntroduceerd om mensen zonder werk in de gelegenheid te stellen om een transitie te maken naar een nieuwe baan. Hoewel de overheid graag zag dat het geld verplicht ingezet zou worden voor van-werk-naar-werk trajecten (outplacement), is het daar nooit van gekomen. Je kunt het geldbedrag inzetten voor omscholing, coaching, cursussen of om de periode zonder werk te overbruggen, maar mag er ook iets heel anders mee doen.

Transitievergoeding vervangt de kantonrechtersformule

Tot halverwege 2015 was het gebruikelijk dat de ontslagvergoeding berekend werd via de kantonrechtersformule. Deze formule was bedacht door de Kring van Kantonrechters en werd door rechters, het UWV en werkgevers gebruikt om op uniforme wijze tot een reële ontslagvergoeding te komen. Hieronder lees je uit welke componenten de formule bestaat en hoe je zelf je ontslagvergoeding berekent. Nadat het ontslagrecht op de schop ging, werd de kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding.

De transitievergoeding is een formule waarmee een wettelijk minimum voor de ontslagvergoeding bepaald wordt. Dat betekent echter niet dat de kantonrechtersformule niet meer gebruikt mag worden. Je mag bij ontslag met wederzijds goedvinden nog steeds de kantonrechtersformule gebruiken om de hoogte van je ontslagvergoeding te berekenen, zolang jij en je werkgever het daar maar over eens zijn. Als de ontslagroute via het UWV of de kantonrechter loopt, kun je niet afwijken van het het wettelijke minimum dat uit de formule van de transitievergoeding komt.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Bereken je transitievergoeding 2024 

Vanaf 1 januari 2020 heb je vanaf je eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag. Je berekent de transitievergoeding aan de hand van de componenten dienstjaren en salaris.

  1. Je krijgt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar vanaf je eerste werkdag;
  2. De vergoeding over het restant wordt berekend volgens de formule: (bruto ontvangen salaris over restant / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12). Je kunt die formule ook gebruiken bij kortere contracten dan één jaar.

In tegenstelling tot van 2015 t/m 2019 het geval was, valt de formule niet meer hoger uit als je langer dan 10 jaar bij je werkgever in dienst bent geweest en/of op dat moment 50 jaar of ouder was.

Voorbeeld berekening transitievergoeding

Martine (46 jaar) verdient € 3.200 bruto per maand (inclusief vakantiegeld). Haar bruto uurloon was € 22 en ze werkte 8 uur per dag. Ze wordt na 6 jaar en 10 dagen ontslagen.

  • 6 jaar x (1/3 van € 3.200) = € 6.400;
  • 10 dagen x 8 uren x € 22 = € 1.760. Dus: (€ 1.760/€ 3.200) x ((1/3 x € 3.200) / 12 maanden) = € 48,89;
  • Haar totale transitievergoeding is € 6.400 + € 49 = € 6.449 bruto.

De wettelijke transitievergoeding bedraagt maximaal € 94.000 bruto (per 1 januari 2024) of één jaarsalaris indien je meer verdiende. De vergoeding wordt berekend over het aantal dagen waarin er een arbeidscontract bestond. Realiseer je wel dat je een hogere vergoeding kunt uitonderhandelen dan de wettelijke transitievergoeding. Een lagere ontslagvergoeding kan niet.

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Formule kantonrechter (ABC-formule)

Hoewel de kantonrechtersformule achterhaald is, wordt deze nog geregeld gebruikt bij individueel ontslag met wederzijds goedvinden of bij collectief ontslag. De kantonrechtersformule pakt vaak (veel) hoger uit dan de transitievergoeding, maar je had er minder vaak recht op. Hij wordt ook wel ABC-formule genoemd, omdat deze tot stand komt door drie componenten met elkaar te vermenigvuldigen.

(A) Aantal gewogen dienstjaren

Het aantal dienstjaren wordt gewogen op basis van de leeftijd die je had ten tijde van je dienstverband. Het aantal dienstjaren wordt naar boven afgerond op hele jaren.

  • Tot 35 jr: 0,5 maandsalaris;
  • 35-45 jr: 1,0 maandsalaris;
  • 45-55 jr: 1,5 maandsalaris;
  • 55+ jr: 2,0 maandsalarissen.

(B) Brutoloon

Voor je brutoloon geldt je maandsalaris inclusief vakantietoeslag, vaste 13e maand, structurele overwerkvergoeding en vaste ploegentoeslag. Je leaseauto, onkostenvergoedingen, werkgeversaandeel pensioenpremie, werkgeversbijdrage zorgverzekeringen en variabele looncomponenten tellen dus niet mee.

(C) Correctiefactor

De correctiefactor is een subjectieve component die door kantonrechters werd toegepast naar eigen inzicht. De hoogte ervan varieert van 0 tot 2 wordt onder andere bepaald door de verwijtbaarheid van één der partijen, de financiële positie van je werkgever en positie op de arbeidsmarkt.

Wees je ervan bewust dat er een oude en nieuwe kantonrechtersformule is. Het verschil zit hem in het aantal gewogen dienstjaren en bijbehorende wegingsfactoren. De oude kantonrechtersformule is gunstiger voor een werknemer, omdat die hoger uitpakt. In dit rekenvoorbeeld gebruiken we de nieuwe kantonrechtersformule.

Voorbeeld berekening kantonrechtersformule

Martine (46 jaar) verdient € 3.200 bruto per maand (inclusief vakantiegeld). Ze wordt na 6 jaar en 9 maanden ontslagen. Afgerond heeft ze 7 jaar gewerkt, maar (6 jaar x 1 maand) + (1 jaar x 1,5 maand) = 7,5 gewogen dienstjaren opgebouwd. Ze heeft recht op een ontslagvergoeding (A) 7,5 jaar x (B) € 3.200 x (C) 1 = € 24.000 bruto.

Een hogere ontslagvergoeding

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.