Regeling compensatie transitievergoeding

Werknemers die onvrijwillig worden ontslagen, hebben recht op een transitievergoeding. Ook als ze gedurende een periode van ziekte salaris hebben ontvangen en nadien een WIA-uitkering toegekend krijgen. Veel werkgever vinden dit oneerlijk en de wetgever is het daarmee eens. Om die reden is de Regeling compensatie transitievergoeding aangenomen.

Transitievergoeding na ontslag

Het probleem is als volgt. Een werkgever is op dit moment verplicht om een zieke werknemer twee jaar lang minimaal 70% van zijn/haar salaris door te betalen. Als er na die twee jaar een ontslagvergunning door het UWV verleend wordt, moet er vervolgens ook nog een transitievergoeding betaald worden. Zelfs als het personeelslid in kwestie na het ontslag direct die ziektewet in gaat en een WIA-uitkering ontvangt.

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

De hierboven beschreven situatie schiet veel ondernemers in het verkeerde keelgat. De transitievergoeding is namelijk primair in het leven geroepen om werknemers te helpen in de overgang naar ander werk en om inkomensverlies op te vangen na ontslag. De overgang naar ander werk ontbreekt in dit voorbeeld en ook het inkomensverlies is (grotendeels) afgedekt door de WIA-uitkering. Mensen die zich oneerlijk behandeld voelen, worden vindingrijk en daarom werd er een manier bedacht om onder het betalen van die transitievergoeding uit te komen: een slapend dienstverband.

Wat is een slapend dienstverband?

Indien je na een periode van twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid niet ontslagen wordt, blijft je dienstverband in stand. Als je de ziektewet in gaat, niet meer hoeft te werken én geen salaris meer ontvangt, spreek je van een slapend dienstverband. Feitelijk blijf je alleen op papier in dienst. Sommige werkgevers kiezen voor deze aanpak, omdat het voorkomt dat ze een transitievergoeding moeten uitkeren. Je bent immers niet ontslagen. En zelf neem je geen ontslag, omdat je dan ook niet meer in aanmerking komt voor die ontslagvergoeding. Zo ontstaat er een bijzondere impasse die zich sinds de herziening van de Wet werk en zekerheid in 2015 steeds vaker voordoet. Dat was aanleiding voor de wetgever om daar wat aan te doen.

Compensatieregeling transitievergoeding

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had genoeg van de aanwas aan slapende dienstverbanden, maar had eveneens begrip voor de standpunten aan beide kanten. Het is voor menig ondernemer een flinke aderlating om na twee jaar doorbetalen van een zieke werknemer ook nog een transitievergoeding op te moeten hoesten. Aan de andere kant heb je als werknemer nou eenmaal recht op een ontslagvergoeding. De Eerste en Tweede kamer hebben in juli 2018 de Conceptregeling compensatie transitievergoeding goedgekeurd en besloten dat de wet compensatie transitievergoeding op 1 april 2020 ingaat.

In de Regeling compensatie transitievergoeding is bepaald dat werkgevers die wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid door ontbinding, opzegging of met wederzijds goedvinden een transitievergoeding hebben betaald, daarvoor volledig worden gecompenseerd door het UWV vanuit het Werkloosheidsfonds. Met andere woorden: ondernemers krijgen de transitievergoeding die ze vanaf 1 juli 2015 na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid betaald hebben terug. De afhandeling van de aanvraag tot restitutie verloopt via het UWV. Heb je vragen over dit onderwerp? Bel ons dan even of laat ons dat doen.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Het einde van het slapend dienstverband

Ook al wordt de Regeling compensatie transitievergoeding pas in het tweede kwartaal van 2020 van kracht, het gaat deze administratieve constructie nu al tegen en maakt bovendien korte metten met bestaande slapende arbeidscontracten. Er geldt namelijk géén compensatie van de transitievergoeding voor de tijd waarin werknemers een slapend dienstverband hebben gehad. Het UWV vergoed dus de wettelijke transitievergoeding die officieel uitgekeerd had moeten worden, maar eist van de werkgever dat deze het deel op zich neemt waarvan het dienstverband slapend is geweest. Er vanuit gaande dat jij en je werkgever van het slapende dienstverband af willen, is het financieel gezien logisch om zo snel mogelijk tot ontslag met wederzijds goedvinden over te gaan.

Wil je af van een slapend dienstverband?

Ben je twee jaar ziek of arbeidsongeschikt geweest en wil je werkgever je niet ontslaan? Wijs hem dan op de compensatieregeling transitievergoeding en bijbehorende financiële voordelen. Heb je daar hulp bij nodig? Kijk dan eens naar onze ontslagpakketten.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.