Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

De onderwijsinstelling kan er ook voor kiezen om een ontbindingsverzoekschrift bij het kantongerecht in te dienen. Het schoolbestuur verzoekt dan aan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op de kortst mogelijke termijn te ontbinden (vernietigen). U kunt daartegen, als werknemer, bij het kantongerecht een verweerschrift indienen. Vervolgens vindt er een mondelinge behandeling van het verzoekschrift plaats (een hoorzitting) waarop zowel het schoolbestuur als de werknemer het ingenomen standpunt mag toelichten. De kantonrechter neemt doorgaans twee weken na de hoorzitting een beslissing. De uitspraak van de kantonrechter wordt aan de (raadslieden van de) partijen gezonden. In de uitspraak staat of de arbeidsovereenkomst wel of niet is ontbonden en per wanneer. Na deze ontbindingsdatum is het schoolbestuur niet meer verplicht om een opzegtermijn in acht te nemen. > Aanvullende werkloosheidsuitkering of een verkapte vergoeding?

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.