Einde tijdelijke aanstelling

Let op! Deze informatie is achterhaald

De informatie op deze pagina is niet meer actueel in verband met gewijzigde wetgeving. We bewaren de content wel voor naslag over het onderwerp 'Einde tijdelijke aanstelling'.

Bent je als ambtenaar aangesteld in tijdelijke dienst bij wijze van proef? Of voor het verrichten van tijdelijke werkzaamheden? Dan eindigt je tijdelijke aanstelling als de periode waarvoor je was aangesteld, is verstreken.

Het bestuursorgaan dient je daarvan vóór het einde van het dienstverband op de hoogte te stellen met een besluit. Als de aanstelling niet wordt verlengd of omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd, dient het overheidsorgaan gemotiveerd aan te geven waarom het niet met jou als ambtenaar verder wil.

Bezwaar ontslag einde tijdelijke aanstelling ambtenaar

Je hebt zes weken de tijd bezwaar te maken tegen het ontslagbesluit. Als je na deze termijn een bezwaarschrift indient, kun je het besluit niet meer aanvechten. Bel direct voor een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek. Belangrijk! Heeft je werkgever niet de overtuiging dat je de geschikte persoon voor de functie bent? En denk je daar anders over? Laat onze arbeidsjurist dan samen met je bekijken of je werkgever voldoende redenen heeft om niet verder te willen. Neem contact op met één van onze arbeidsjuristen.

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

De opvolger van Einde tijdelijke aanstelling

Van rechtswege Einde wegens ontslag van rechtswege?

Bij ontslag van rechtswege door einde arbeidsovereenkomst verlies je je baan omdat je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt of als de gebeurtenis of taak waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, is ingetreden of vervuld. Hier lees je in welke situaties je ontslagen mag worden en wanneer je in aanmerking komt voor een vergoeding.

Naar deze ontslagreden
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.