Einde tijdelijke aanstelling

Let op! Deze informatie is achterhaald

De informatie op deze pagina is niet meer actueel in verband met gewijzigde wetgeving. We bewaren de content wel voor naslag over het onderwerp 'Einde tijdelijke aanstelling'.

Bent je als ambtenaar aangesteld in tijdelijke dienst bij wijze van proef? Of voor het verrichten van tijdelijke werkzaamheden? Dan eindigt je tijdelijke aanstelling als de periode waarvoor je was aangesteld, is verstreken.

Het bestuursorgaan dient je daarvan vóór het einde van het dienstverband op de hoogte te stellen met een besluit. Als de aanstelling niet wordt verlengd of omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd, dient het overheidsorgaan gemotiveerd aan te geven waarom het niet met jou als ambtenaar verder wil.

Bezwaar ontslag einde tijdelijke aanstelling ambtenaar

Je hebt zes weken de tijd bezwaar te maken tegen het ontslagbesluit. Als je na deze termijn een bezwaarschrift indient, kun je het besluit niet meer aanvechten. Bel direct voor een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek. Belangrijk! Heeft je werkgever niet de overtuiging dat je de geschikte persoon voor de functie bent? En denk je daar anders over? Laat onze arbeidsjurist dan samen met je bekijken of je werkgever voldoende redenen heeft om niet verder te willen. Neem contact op met één van onze arbeidsjuristen.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons ook een berichtje via WhatsApp sturen. Buiten openingstijden kun je ons per e-mail bereiken.

Stuur een appje
Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

De opvolger van Einde tijdelijke aanstelling

Van rechtswege
Ontslag van rechtswege bij einde contract

Bij ontslag van rechtswege door einde arbeidsovereenkomst verlies je je baan omdat je arbeidscontract voor bepaalde tijd afloopt. Ook als je arbeidsongeschikt, ziek of zwanger bent.

Naar deze ontslagreden