Ontslag wegens reorganisatie

Onder gevolg van een reorganisatie kan de overheid je functie opheffen. Je kunt daardoor als ambtenaar je oude werkzaamheden bij het overheidsorgaan niet langer voortzetten, waarop mogelijk ontslag volgt. Wanneer na de reorganisatie je oude werkzaamheden wel terugkeren, maar daarvoor minder functies zijn, is er sprake van inkrimping. Als je op grond van je dienstjaren (anciënniteit), en eventueel je leeftijd, niet op je functie terugkeert na de reorganisatie, ben je als ambtenaar overtollig.

Bemiddelingstermijn

Is je functie opgeheven, of ben je overtollig? Dan heeft je werkgever samen met jou een inspanningsverplichting om voor jou een andere passende functie te vinden. Je bent herplaatsingskandidaat. De bemiddelingstermijn staat in het rechtspositiereglement of in het sociaal plan. Ontslag wegens reorganisatie is pas aan de orde als het tijdens de bemiddelingstermijn niet is gelukt de ambtenaar te herplaatsen. Het overheidsorgaan moet aantonen dat het tijdens de bemiddelingstermijn geen passende functie voor je heeft gevonden.

Bezwaar tegen ontslag wegens reorganisatie

Als je het niet eens bent met het ontslagbesluit, heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken. Als je na deze termijn een bezwaarschrift indient, kun je het besluit niet meer aanvechten. Reageer daarom op tijd! Het ontslaan van ambtenaren bij een reorganisatie is aan regels gebonden. Is er een reorganisatieplan? Zijn de gevolgen voor het personeel in een sociaal plan vastgelegd? Onze arbeidsrechtjuristen zijn als geen ander thuis in deze materie en staan je terzijde met raad en daad.