Ontslag wegens reorganisatie

Let op! Deze informatie is achterhaald

De informatie op deze pagina is niet meer actueel in verband met gewijzigde wetgeving. We bewaren de content wel voor naslag over het onderwerp 'Ontslag wegens reorganisatie'.

Onder gevolg van een reorganisatie kan een schoolbestuur je functie opheffen. Je kunt daardoor als leraar/docent je werkzaamheden niet langer voortzetten, waarop mogelijk ontslag volgt.

Wanneer na de reorganisatie je oude werkzaamheden wel terugkeren, maar daarvoor minder functies zijn, is er sprake van inkrimping. Als je op grond van je dienstjaren (anciënniteit), en eventueel je leeftijd, niet op je functie terugkeert na de reorganisatie, ben je als docent overtollig.

Bemiddelingstermijn

Is je functie opgeheven of ben je overtollig verklaard? Dan heeft je werkgever samen met jou een inspanningsverplichting om voor jou een andere passende functie te vinden. Je bent herplaatsingskandidaat. De bemiddelingstermijn staat in het rechtspositiereglement of in het sociaal plan. Ontslag wegens reorganisatie is pas aan de orde als het tijdens de bemiddelingstermijn niet is gelukt om je te herplaatsen. Het schoolbestuur moet aantonen dat het tijdens de bemiddelingstermijn geen passende functie voor je is gevonden.

Bezwaar tegen ontslag wegens reorganisatie

Als je het niet eens bent met het ontslagbesluit, heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken. Als je na deze termijn een bezwaarschrift indient, kun je het besluit niet meer aanvechten. Reageer daarom op tijd! Het ontslaan van docenten bij een reorganisatie is aan regels gebonden. Is er een reorganisatieplan? Zijn de gevolgen voor het personeel in een sociaal plan vastgelegd? Onze arbeidsrechtjuristen zijn als geen ander thuis in deze materie en staan je terzijde met raad en daad.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Opvolger van Ontslag wegens reorganisatie

Bedrijfseconomische redenen Ontslag om bedrijfseconomische redenen?

A-grond
Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verlies je je baan door bijvoorbeeld financiële problemen, werkvermindering of automatisering. Hier lees je wat bedrijfseconomisch ontslag is, welke procedures erbij horen, wanneer ontslag is toegestaan en welke stappen jij kunt zetten als bij jou ontslag dreigt. Bekijk ontslagreden
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.