Strafrechtelijke veroordeling

Als je als ambtenaar voor een misdrijf bent veroordeeld, een strafrechtelijke veroordeling dus, en het strafrechtelijk vonnis is onherroepelijk, dan ben je op grond van het voor jou geldende rechtspositiereglement wegens deze veroordeling te ontslaan.

Let wel, een vonnis is pas onherroepelijk als er geen mogelijkheid tot hoger beroep is. Is dat het geval en wil het overheidsorgaan van de strafrechtelijke veroordeling gebruikmaken om je te ontslaan? Dan zal ze moeten uitleggen dat, gezien de ernst van de veroordeling, de publiekrechtelijke aanstelling van de ambtenaar in kwestie onmogelijk te handhaven is. Bezwaar tegen ontslag wegens strafrechtelijke veroordeling. Als je het niet eens bent met het ontslagbesluit, heb je zes weken de tijd daar bezwaar tegen maken. Als je later een bezwaarschrift indient, kun je het besluit niet meer aanvechten. Reageer daarom op tijd!

Belangrijk! Raakt de veroordeling je hoedanigheid als ambtenaar? Dat is vaak nog maar de vraag. Onze arbeidsjurist kijkt dan ook samen met je éérst naar de vraag of je veroordeling wel grond voor ontslag uit de ambtelijke dienst oplevert. Neem simpelweg (vrijblijvend) contact op met onze arbeidsjuristen voor meer informatie.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.