Beroepsprocedure rechtbank ontslag

Je hebt als leerkracht / docent na de bezwaarprocedure de mogelijkheid om binnen 6 weken beroep in te stellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Het beroepschrift moet de juiste juridische formulering bevatten en een opgave van redenen hebben.

Degene die het beroep instelt (jij), wordt de ‘eiser(es)’ genoemd en het schoolbestuur de ‘verweerder’. Het instellen van beroep kost geld. Dat heet griffierecht. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van het soort zaak. In de beroepsprocedure mag je zelf het woord voeren, maar het is raadzaam je door een deskundig juridisch adviseur of raadsman te laten vertegenwoordigen.

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Zitting rechtbank - sector bestuursrecht

Een vast onderdeel van de beroepsprocedure, is de zitting bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Een zitting wordt meestal gehouden door één bestuursrechter. Tijdens de zitting bespreekt de rechter met de partijen wat de geschilpunten zijn, en wat er moet gebeuren om ze te kunnen berechten of op te lossen. De rechter verkent alle mogelijke oplossingen van het geschil, en uiteraard of een juridisch argument stand houdt. De eiser kan aan de rechter vragen om de verweerder (het schoolbestuur) te veroordelen om de proceskosten te vergoeden. Nadat partijen hun standpunten hebben toegelicht, kan de rechtbank aan het eind van de zitting mondeling uitspraak doen. Vaker gebeurt het dat de rechtbank binnen zes weken een beslissing neemt. Die uitspraak ontvangen de betrokken partijen met de post.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.