Bezwaarprocedure ontslagbesluit school

Ben je het oneens met het ontslagbesluit van je schoolbestuur? Bedenk dan dat je daar binnen een termijn van 6 weken bezwaar tegen kan maken door een bezwaarschrift in te dienen bij je schoolbestuur.

In die brief moet, naast je persoonlijke gegevens, een omschrijving van het besluit staan waartegen je bezwaar maakt. Stuur daarom een kopie van het ontslagbesluit mee. Ook moeten de gronden van het bezwaar worden vermeld. Dit wil zeggen, dat de argumenten die je hebt, duidelijk worden omschreven. Deze argumenten vormen je standpunt en die kunnen ertoe leiden dat het schoolbestuur op het besluit terugkomt. Onze juristen kunnen je uiteraard helpen bij het opstellen van zo’n bezwaarschrift, zodat je argumenten er duidelijk in staan.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Na het indienen van het bezwaarschrift, vindt er een hoorzitting plaats binnen de school. Ten overstaan van bezwaaradviescommissie kan je je standpunt toelichten. Het is dan fijn om ook een jurist aan je zijde te hebben. Het schoolbestuur heeft dan de gelegenheid haar standpunt en gronden van het ontslagbesluit te verduidelijken. Na de hoorzitting adviseert de bezwaaradviescommissie het schoolbestuur over het bezwaar. Het schoolbestuur beslist uiteindelijk of het bezwaar gegrond of ongegrond is. Als het bezwaar niet door het schoolbestuur gegrond wordt verklaard, kan je daartegen beroep instellen. Dat heet een voorlopige voorziening.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.