Hoger beroep bij Centrale Raad

Wil je tegen de uitspraak van de beroepsprocedure ingaan? Dan kun je hoger beroep indienen bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dat werkt als volgt.

Het instellen van hoger beroep betekent dat de CRvB wordt gevraagd een uitspraak te doen over de beslissing van de rechtbank, sector bestuursrecht. Het instellen van hoger beroep heeft alleen zin als het een geschil tussen de partijen uniek is. En wel zo uniek dat er over soortgelijke zaken weinig of geen (gepubliceerde) rechtspraak bestaat. Als de bestuursrechter uit is gegaan van overduidelijke onjuiste of valse gegevens, en zijn uitspraak daarop heeft gebaseerd.

Het instellen van een hoger beroep kost behoorlijk wat geld. Het is belangrijk dat een ervaren arbeidsjurist van tevoren een inschatting voor je maakt of het hoger beroep een reële kans van slagen heeft. Na het indienen van het beroepschrift, bepaalt de CRvB binnen welke termijn het schoolbestuur (verweerder) een verweerschrift kan indienen. Daarna vindt de zitting plaats bij de CRvB te Utrecht. Binnen 6 weken (uitstel is mogelijk) na de zitting, ontvangen de betrokken partijen de uitspraak van de CRvB.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.