Voorlopige voorziening bij de bestuursrechter

Een ontslagmaatregel van het schoolbestuur heeft ingrijpende gevolgen voor u. Zeker als u strafontslag hebt gekregen wegens (ernstig) plichtsverzuim. Een opzeggingstermijn geldt dan niet, waardoor uw dienstverband op korte termijn eindigt. Ook uw salarisbetaling eindigt abrupt. Ten tijde van zowel de bezwaarprocedure als de beroepsprocedure, bestaat voor u de mogelijkheid om aan de bestuursrechter een voorlopige voorziening te vragen. Dit is een verkorte procedure voor dringende en spoedeisende situaties. Het zogenoemde ‘spoedeisend belang’ moet worden aangetoond. Het doel van het vragen van een voorlopige voorziening is, om de uitvoering van een ontslagbesluit op te schorten of uit te stellen, totdat daarover in de beroepsprocedure door de rechtbank is beslist. Partijen bij de voorlopige voorziening worden zo snel mogelijk uitgenodigd voor een zitting. De uitspraak van de bestuursrechter wordt heel snel, maar uiterlijk binnen twee weken, aan partijen gezonden. Ook voor deze (verkorte) procedure moet u griffierecht betalen.