👎 Slechte beoordeling en ontslag

Een slecht beoordelingsgesprek kan het begin zijn van een arbeidsconflict en zelfs leiden tot ontslag. Maar niet zomaar. Op deze pagina vertellen we waarom je slecht beoordeeld kunt worden, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn en hoe je jezelf daar juridisch tegen kunt verweren.

Wat is een slechte beoordeling?

Ondernemers en leidinggevenden nemen mensen aan die ze geschikt achten voor hun functie. Een arbeidsovereenkomst start vaak met een proeftijd waarin beide partijen kunnen kijken of de te verrichten werkzaamheden en het getoonde functioneren aansluiten bij elkaars verwachtingen. Als dat zo is volgt een dienstverband van tijdelijke aard of onbepaalde tijd. Gedurende dat dienstverband is het gangbaar om tussentijds te evalueren of de manier waarop je werkt nog aansluit bij de wensen van je werkgever. Dat gebeurt vaak met doelstellingen-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Meestal gaan die gesprekken goed, maar het kan zijn dat je op enig moment een slechte beoordeling krijgt. Je werkgever is dan van mening dat je onvoldoende functioneert. Wat zijn de gevolgen en wat kun je hiertegen doen?

Wanneer krijg je een slechte beoordeling?

Een slechte beoordeling kent vele verschijningsvormen en is vaak aan de interpretatie van je werkgever onderhevig. Mogelijke oorzaken voor een slechte beoordeling zijn: je kunt de hoeveelheid werk niet aan, je levert kwalitatief slecht werk af, je gaat slecht met klanten om of je komt regelmatig te laat. Hoe het ook zij, je baas vindt dat je niet goed genoeg functioneert en je werk daaronder lijdt. Het resultaat is een gespreksverslag van een slechte beoordeling dat opgeslagen wordt in je personeelsdossier.

Ontslag wegens disfunctioneren

Wees gerust: één slechte beoordeling leidt zelden tot ontslag. Zeker als je prestaties voorheen altijd voldoende zijn geweest, die negatieve beoordeling onverwacht komt en je het er helemaal niet mee eens bent. Je kunt pas ontslagen worden als er sprake is van disfunctioneren. Om dat juridisch gezien aan te tonen, zal je werkgever met behulp van een ontslagdossier moeten bewijzen dat je prestaties niet voldoen aan de verwachtingen of eisen die aan je functie worden gesteld. Bovendien houdt ontslag wegens disfunctioneren alleen stand als je werkgever je een redelijke kans heeft gegeven om slechte beoordelingen te voorkomen. Dat gebeurt normaliter middels een verbetertraject. Om je te mogen ontslaan zal een rechter ten slotte overtuigd moeten worden van het feit dat er geen werkgerelateerde oorzaak is en dat herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is. Kortom, je kunt niet zomaar ontslagen worden.

Gratis advies bij slechte beoordeling

Vrees je voor ontslag na een slechte beoordeling? Onze juristen leggen in heldere taal uit welke stappen je het beste kunt zetten om ontslag te voorkomen of zelf ontslag te nemen met behoud van een transitievergoeding. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Bezwaar maken tegen slechte beoordeling

Je hebt eigenlijk altijd prima gefunctioneerd, maar opeens krijg je van je werkgever een slechte beoordeling. De kritiek op je functioneren is onterecht en je hebt het vermoeden dat je werkgever probeert om plotseling van je af te komen. Voorkom ontslag en maak bezwaar tegen een (onterechte) slechte beoordeling.

We lieten al weten dat er na één slechte beoordeling geen sprake is van disfunctioneren. Wel kan een slecht functioneringsgesprek aanleiding zijn voor een arbeidsconflict en dat kan op haar beurt alsnog leiden tot ontslag. Om te voorkomen dat je werkgever met slechte beoordelingsformulieren, e-mails en brieven een steekhoudend ontslagdossier over je aanlegt, is het belangrijk dat je op deze documenten reageert.

Schriftelijk bezwaar maken

Indien je het niet eens bent met gespreksverslagen of andere negatieve berichten over je functioneren, doe je er goed aan om je werkgever dat schriftelijk (mag per e-mail) te laten weten. Probeer emotie te voorkomen en reageer op zakelijke wijze. Omschrijf concreet waarom je het niet eens bent met de slechte beoordeling. Indien het tot een ontslagprocedure via de kantonrechter komt, kun je aantonen dat je bezwaar hebt gemaakt en waarom je dat hebt gedaan. Je verweer is daarmee een stuk sterker.

Slechte beoordeling ondertekenen

Het is goed om te weten dat je nooit verplicht bent om enig document 'voor akkoord' óf 'voor gezien' te ondertekenen. Je kunt hier gebruik van maken als je een negatief functioneringsverslag of beoordelingsverslag ter ondertekening voorgelegd krijgt. Als je de inhoud onterecht vindt, hoef je het document niet te tekenen. Het mag voor zich spreken dat ondertekening 'voor gezien' in een juridische procedure sterker staat dan 'voor akkoord'. Indien er ruimte is voor je eigen opmerkingen, maak hier dan gebruik van. Je zou ook mogen vragen om de slechte beoordeling mee naar huis te nemen, zodat je daar op een later moment alsnog op kunt reageren.

Ontslag bij slechte beoordeling

Eén slechte beoordeling is geen geldige reden voor ontslag. Maar als je verzeild bent geraakt in een arbeidsconflict dat verband houdt met disfunctioneren, je verbetertraject niets heeft opgeleverd en dit je zoveelste slechte beoordeling is, zou dat wel degelijk tot je ontslag kunnen leiden.

Verbetertraject na slechte beoordeling

Indien je volgens je werkgever slecht presteert, zal deze je daarvan tijdig én herhaaldelijk op de hoogte moeten stellen. Vervolgens zal je in de gelegenheid gesteld moeten zijn om je functioneren te verbeteren. Dat gebeurt in de regel middels een verbetertraject. In een verbeterplan schrijf je samen op welke punten voor verbetering in aanmerking komen, wat je daarvoor nodig hebt (scholing, middelen) en hoeveel tijd je daarvoor krijgt. Na afloop dient er geëvalueerd te worden. Is het verbetertraject juridisch correct verlopen en de uitkomst negatief, dan zou je werkgever een ontslagprocedure kunnen starten.

Twee ontslagprocedures bij disfunctioneren

Ben je diverse malen slecht beoordeeld? Heeft je verbetertraject slecht uitgepakt? Kun je niet herplaatst worden? Je werkgever heeft juridisch gezien twee mogelijkheden om je wegens disfunctioneren te ontslaan. De ontslagroute is afhankelijk van jullie belangen en verstandhouding.

Als je werkgever er heilig van overtuigd is dat je slecht functioneert (en beschikt over een steekhoudend ontslagdossier) of jullie simpelweg niet meer door één deur kunnen, dan lijkt ontslag via de kantonrechter een logische keuze. We zien echter vaak dat een ontslagdossier incompleet is of geheel ontbreekt. Bovendien gaan veel werkgevers deze bewerkelijke (en meestal duurdere) procedure graag uit de weg. Het alternatief is het aanbieden van een vaststellings­overeenkomst om te komen tot ontslag met wederzijds goedvinden. Soms worden beide ontslagroutes als pressiemiddel tegelijkertijd ingezet.

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en een verzoekschrift ingediend. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via de rechter?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt de rechter het verzoek?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
⚖️ Ontslag via de kantonrechter

Mijn werkgever wil me ontslaan met wederzijds goedvinden. Ik heb een vaststellings­overeenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan onderhandelen over mijn ontslagvoorwaarden.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag wederzijds goedvinden?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Kan mijn concurrentiebeding eruit?
 • Heb ik recht op de transitievergoeding?
 • Hoe verhoog ik mijn ontslagvergoeding?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Verstoorde arbeidsverhouding na slechte beoordeling

Een slechte beoordeling zet arbeidsverhoudingen vaak onder druk. Als je beschuldigd wordt van disfunctioneren kan dat zelfs een onherstelbare vertrouwensbreuk opleveren. Als je werkgever kiest voor ontslag via de gerechtelijke procedure, dan toetst een kantonrechter of aan alle (strikte) voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren is voldaan. Is dat niet zo? Dan wordt het ingediende verzoekschrift tot ontslag nietig verklaard. Het gevolg is echter dat je gewoon in dienst blijft bij je werkgever. Het blijkt lastig om daarna de draad gewoon weer op te pakken, dus in de praktijk gaan beide partijen dan toch vaak uit elkaar met wederzijds goedvinden. Als werknemer heb je dan wel een streepje voor in de onderhandeling over je ontslagvoorwaarden.

Transitievergoeding bij ontslag

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die na een dienstverband op initiatief van de werkgever ontslagen wordt, recht op een financiële compensatie (transitievergoeding). Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. In de meeste gevallen zul je daar bij disfunctioneren ook recht op hebben, tenzij je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen.

Over de transitievergoeding

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van je transitievergoeding hangt af van het aantal dienstjaren en je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 94.000 bruto (2024) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze transitiecalculator bereken je gratis de hoogte van je vergoeding. Wist je dat je ontslagvergoeding onderhandelbaar is en veel hoger kan uitpakken dan de transitievergoeding?

Bereken je vergoeding

Juridische hulp bij slechte beoordeling

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.