Ontslag wegens werkweigering

Bij ontslag wegens werkweigering (ontslaggrond F) verlies je je baan omdat je hardnekkig weigert een redelijke opdracht uit te voeren. Hier lees je wanneer er sprake is van het niet nakomen of uitvoeren van opgelegde instructies en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Wat is ontslag wegens werkweigering?

Als je werkgever kan bewijzen dat je ondanks voorgestelde aanpassingen opzettelijk weigert om je werk te verrichten waardoor dit resulteert in ontoelaatbare gevolgen voor collega's of het bedrijf, kun je ontslagen worden wegens werkweigering. Het weigeren om te werken mag geen gevolg zijn van een ziekte of beperking. Daarnaast moet het geweigerde werk wel tot je vaste takenpakket behoren. Indien er gewetensbezwaar meespeelt, zal de officiële ontslagreden omschreven worden als: werkweigering wegens gewetensbezwaar en aanpassing is niet mogelijk.

Ontslag wegens werkweigering

Ontslagprocedures bij werkweigering

Indien je werkgever je wil ontslaan wegens werkweigering, zal deze daarvoor een ontslagprocedure moeten doorlopen. Het meest populair is onderhandelen om tot wederzijds goedvinden te komen. Als dat niet lukt, rest ontbinding via de kantonrechter op basis van de F-grond

1.

Met wederzijds goedvinden

2.

Via de kantonrechter

Ontslagprocedure: ontslag met wederzijds goedvinden

🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Mijn werkgever wil me ontslaan met wederzijds goedvinden. Ik heb een vaststellings­overeenkomst of beëindigings­overeenkomst ontvangen. We gaan onderhandelen over mijn ontslagvoorwaarden.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag wederzijds goedvinden?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Kan mijn concurrentiebeding eruit?
 • Heb ik recht op de transitievergoeding?
 • Hoe verhoog ik mijn ontslagvergoeding?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Met wederzijds goedvinden
Ontslagprocedure: ontslag via de kantonrechter

⚖️ Ontslag via de kantonrechter

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en een verzoekschrift ingediend. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via de rechter?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt de rechter het verzoek?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Via de kantonrechter

Gratis advies bij ontslag om werkweigering

Wil je werkgever je ontslaan om werkweigering? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering, transitievergoeding of vaststellings­overeenkomst. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Regels bij ontslag om werkweigering

Heb je werk geweigerd of overweeg je dat te doen? Dan ben je waarschijnlijk benieuwd naar eventuele gevolgen. Deze vragen worden ons over werkweigering vaker gesteld.

Wat is het instructierecht?

Je werkgever heeft een instructierecht. Dat betekent dat hij je de opdracht mag geven om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Het moet daarbij gaan om redelijke opdrachten. Bij onredelijke opdrachten moet er worden gekeken naar de belangenafweging tussen werkgever en werknemer. Je werkgever kan ook werkzaamheden van je verlangen die buiten je normale takenpakket liggen, zolang deze maar redelijk zijn.

Wat kunnen de gevolgen van werkweigering zijn?

De meeste werkgevers kijken bij werkweigering even aan hoe de situatie zich ontwikkelt. Ze geven bijvoorbeeld een officiële waarschuwing en kijken de situatie even aan. Als de weigering voortduurt, kan een werkgever gedurende de periode van werkweigering het salaris stopzetten. Indien er een dringende reden is en de werkweigering tot direct gevaar of problemen leidt, kan er overgaan worden op ontslag op staande voet.

Wat moet ik doen als ik na werkweigering een vaststellings­overeenkomst krijg?

Teken niets als je werkgever aangeeft je op basis van een vaststellings­overeenkomst te ontslaan. Vraag om een schriftelijke onderbouwing van het ontslag en bedenktijd om daarop te reageren. Je kunt je vaststellings­overeenkomst gratis laten toetsen door een van onze ontslagjuristen. Blijf te allen tijde beschikbaar voor werkzaamheden, zodat je niet beschuldigd kunt worden van werkweigering. Deel dit ook schriftelijk mee aan je werkgever.

Mag mijn werkgever mijn loon stopzetten als ik weiger te werken?

Ja, je werkgever mag besluiten om een loonstop in te stellen gedurende de periode dat je werk.

Mag ontslag op staande voet bij werkweigering?

Ja, je kunt op staande voet ontslagen worden wegens werkweigering. Maar het gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen, want er worden strenge eisen gesteld aan deze drastische maatregel. Voor rechtvaardiging van ontslag op staande voet moet je werkgever je ontslag op het moment van werkweigering aanzeggen en daarbij meteen de dringende reden noemen. Daarbij helpt het je werkgever als die je voor werkweigering al eerder heeft gewaarschuwd en mogelijk zelfs je salaris al eens heeft stopgezet.

Mag werkweigering in ontslag op cumulatiegrond gebruikt worden?

Bij ontslag op cumulatiegrond wordt een ontbindingsverzoek ingediend op basis van een combinatie van ontslaggronden. Het is echter niet (meer) mogelijk om werkweigering (de F-grond) met andere gronden te combineren. Er kan volgens de wetgever namelijk geen 'gedeeltelijk ernstige gewetensbezwaar' bestaan en het is evenmin mogelijk om 'gedeeltelijk aannemelijk te maken' dat werk in aangepaste vorm verricht kan worden. Er is één voorwaarde waar al dan niet voldaan moet zijn.

Werkweigering en transitievergoeding

Je hebt als werknemer of ambtenaar sinds 2020 recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief tot ontslag neemt óf je tijdelijke contract niet verlengt. Ook verlies van arbeidsuren kunnen recht geven op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

De transitievergoeding in 2024

De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van de duur van je dienstverband en de hoogte van je bruto maandsalaris. Voor iedere werknemer of ambtenaar geldt een opbouw van éénderde maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 94.000 bruto, tenzij je jaarsalaris hoger is dan dat bedrag. In dat geval heb je recht op maximaal één bruto jaarsalaris. Hier lees je alles over de transitievergoeding in 2024.

Bereken zelf je transitievergoeding

Met behulp van onze transitiecalculator bereken je in 15 seconden gratis de hoogte van je wettelijke transitievergoeding. Wist je dat je uiteindelijke ontslagvergoeding na onderhandeling nog veel hoger kan uitpakken dan de wettelijke transitievergoeding?

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Werkweigering en WW-uitkering

Als je ontslagen wordt wegens werkweigering, kan het zijn dat je geen recht meer hebt een WW-uitkering. De ingezette ontslagprocedure en jouw eventuele verwijtbaarheid zijn daar van invloed op. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt aan het recht op WW.

Je was verzekerd tegen werkloosheid (dienstverband);
Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
Je bent niet door je eigen schuld werkloos geworden (verwijtbaar);
Je werkte gemiddeld minstens 10 uur per week en verliest minstens 5 uur per week;
Je hebt in de laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt (wekeneis);
Je was ten tijde van je ontslag niet ziek;
Jullie hebben de juiste opzegtermijn in acht genomen;
Je bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Er zijn uitzonderingen waarmee je zelfs zonder aan bovenstaande voorwaarden te voldoen, alsnog recht hebt op een WW-uitkering.

Uitgebreide voorwaarden die het UWV stelt aan de WW-uitkering vind je op Ik word werkloos. Je vindt daar onder meer het Stappenplan WW waarin overzichtelijk is opgenomen wanneer je iets moet regelen rondom je WW-aanvraag. Op onderstaande pagina's lees je meer over het recht op een WW-uitkering en waar je aan moet denken als je met wederzijds goedvinden (met een vaststellings­overeenkomst) wordt ontslagen.

WW-uitkering bij ontslag

Recht op WW-uitkering bij ontslag

Als je op initiatief van je werkgever werkloos raakt vanuit een dienstverband, heb je in de basis recht op een WW-uitkering. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt om in aanmerking te komen voor WW.

💸 Ontslag en de WW-uitkering
Vaststellingovereenkomst met recht op WW-uitkering

Vaststellings­overeenkomst en WW

Als je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden, zul je een vaststellings­overeenkomst tekenen. Indien die voldoet aan de eisen die het UWV stelt, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering. Maar dat gaat nog wel eens mis.

💸 Vaststellings­overeenkomst en WW

Gratis advies bij werkweigering

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Dinsdag 08:00 - 18:00 u Telefoon / Mail
Woensdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.