Ontslag wegens niet meewerken aan reïntegratie

Bij ontslag wegens het niet voldoen of meewerken aan reïntegratie verlies je je baan omdat je zonder deugdelijke grond je re-integratieverplichtingen niet nakomt. Hier lees je wanneer dat het geval is en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Niet meewerken aan reïntegratie

Zowel jij als je werkgever dienen zich in te zetten om na ziekte of arbeidsongeschiktheid terug te keren naar je werk. Jullie hebben beide een re-integratieverplichting. Je werkgever zal een deugdelijk re-integratietraject moeten aanbieden en jij zult je moeten inspannen om daar voldoende aan mee te werken. Als je niet meewerkt aan je reïntegratie, kan je werkgever verschillende maatregelen treffen. Eén daarvan is het vragen van een deskundigenoordeel van het UWV. Een ander is het stopzetten van je loon. In het uiterste geval kan het tot ontslag leiden.

Ontslag wegens het niet meewerken aan reïntegratie

De stappen van het re-integratietraject

In de Wet Poortwachter is vastgesteld dat je werkgever verplicht is om jou na ziekte of arbeidsongeschiktheid een goed re-integratietraject aan te beiden. Jij zult je vervolgens moeten inspannen om daaraan mee te werken.

Re-integreren naar je eigen functie doe je samen met de bedrijfsarts of arts van de arbodienst. Als dat niet meteen lukt, kunnen zij je adviseren over de mogelijkheden om aangepast werk te doen. Passend werk zul je moeten accepteren, mits de staat van je gezondheid de zwaarte van het werk toestaat. In onderstaande stappen staat in hoofdlijnen beschreven hoe een re-integratietraject eruit ziet.

1. Ziekmelding bij de arts

Week 2

Je hebt je op de dag dat je ziek werd al ziek gemeld bij je leidinggevende. Ben je langer ziek? Dan geeft je werkgever dat uiterlijk op de zevende dag door aan de bedrijfsarts of arbodienst. Die zal contact met jou opnemen om te kijken hoe het met je gaat. Hij kan je ook een vragenlijst voorleggen of verzoeken op een spreekuur te komen. Je mag zo'n oproep niet weigeren.

2. Probleemanalyse re-integratie

Week 6

Binnen 6 weken krijg je een oproep om je bij de bedrijfsarts te melden. Bij de arts kun je aangeven wat er aan de hand is, welke problemen er zijn en welke mogelijkheden je ziet om weer aan de slag te gaan. Je maakt samen met de bedrijfsarts een probleemanalyse. Uit deze probleemanalyse kan bijvoorbeeld naar voren komen dat je wel weer een aantal werkzaamheden kan verrichten, maar nog niet binnen je eigen functie. De analyse vormt het startpunt voor je verdere re-integratietraject.

3. Plan van aanpak re-integratie

Week 8

Na het opstellen van de probleemanalyse moet je werkgever je uitnodigen om uiterlijk in week 8 samen een plan van aanpak op te stellen. Binnen dit plan wordt beschreven wat er allemaal moet gebeuren om weer aan de slag te kunnen binnen je eigen functie. Hierbij bespreek je met je werkgever de opbouw van het aantal uren of de mogelijkheden met betrekking tot een andere functie. Die kan binnen je eigen organisatie liggen of gezocht worden in een detachering bij een andere werkgever. Ook het starten van een eigen bedrijf kan een betere oplossing zijn dan vasthouden aan het dienstverband. De bedrijfsarts zal controleren of jij en je werkgever zich houden aan het plan van aanpak.

4. Uitvoering plan van aanpak

Week 8 t/m 42

Je gaat samen met je werkgever aan de slag om de afspraken uit het plan van aanpak na te komen. Je werkgever kijkt samen met de arbodienst minimaal iedere 6 weken hoe de re-integratie verloopt. Indien daar aanleiding toe is, passen jullie het plan van aanpak aan om gewijzigde doelstellingen te verwezenlijken.

5. Ziekmelding bij het UWV

Week 42

Je werkgever neemt contact op met het UWV om door te geven dat je ziek bent.

6. Eerstejaarsevaluatie

Week 52

Indien je na het eerste jaar nog niet volledig gereïntegreerd bent, wordt een verplichte eerstejaarsevaluatie opgesteld. Samen met je werkgever bekijk je of je doelstellingen bijgesteld moeten worden. Daarbij kijk je naar wat de mogelijkheden zijn om terug te keren naar je eigen werk. Moet er gekeken worden naar vervangende werkzaamheden? Is het nodig om samen te kijken naar werkzaamheden buiten het bedrijf?

7. Aanvragen WIA-uitkering

Week 93

Als je in de 93ste week voor meer dan 35% ziek of arbeidsongeschikt bent, kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering. Die kun je aanvragen bij het UWV.

8. Beoordeling WIA-aanvraag en ontslag

Week 104

Na uiterlijk 104 weken (2 jaar) beoordeelt het UWV je WIA-aanvraag op basis van je re-integratieverslag. Het UWV beoordeelt of jij en je werkgever zich genoeg hebben ingespannen om terug te keren in je functie. Als je dat niet hebt gedaan, kan je WIA-uitkering gekort of geweigerd worden. Als je werkgever dat niet heeft gedaan, kan het UWV hem verplichten je loon door te betalen.

9. Ontslag via het UWV

Week 105

Als na twee jaar uit de eindevaluatie blijkt dat terugkeer niet mogelijk is binnen een periode van 26 weken, dan vraagt je werkgever in de regel een ontslagvergunning bij het UWV aan om je dienstverband te kunnen beëindigen.

Gratis advies bij ontslag om re-integratie

Dreig je ontslagen te worden wegen het niet meewerken aan je re-integratie? Of wil je zelf ontslag nemen omdat je re-integratietraject is vastgelopen? Wij weten hoe je dat op een nette manier oplost. Neem contact op voor gratis advies.

Bel nu met een jurist

Ons eerste advies is altijd gratis. Buiten openingstijden kun je een terugbelverzoek indienen of een e-mail sturen.

020-4689114 (gratis)

Maandag 08:00 - 21:00 u
Dinsdag 08:00 - 18:00 u
Woensdag 08:00 - 21:00 u
Donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Ontslag na vastgelopen re-integratie

Het kan gebeuren dat een re-integratietraject vastloopt.

Wanneer je weigert mee te werken aan het opstellen van het plan van aanpak, kan dit leiden tot ontslag tijdens re-integratie. Ook wanneer je weigert om passende werkzaamheden te verrichten, kan ontslag bij re-integratie het gevolg zijn.

Wanneer je niet voldoende meewerkt aan de re-integratie, kan dat uiteindelijk leiden tot ontslag. Je kunt daarbij zelf het gevoel hebben dat je er alles aan doet om te re-integreren, terwijl je werkgever vindt dat je niet goed meewerkt.

Second opinion UWV

Wanneer je het niet eens bent met het plan van aanpak, staat het je vrij om bij het UWV een second opinion aan te vragen. Het UWV bekijkt dan of de eisen van de werkgever of van de bedrijfsarts wel haalbaar zijn. Vaak is het wel zo dat de werkgever gedurende zo’n second opinion het salaris zal opschorten. Mocht je dan gelijk krijgen van het UWV, dan zal je werkgever alsnog het salaris met terugwerkende kracht moeten betalen.

Re-integreren kan leiden tot ontslag

Veel werkgevers willen niet veel tijd besteden aan het re-integreren. Wij zien regelmatig dat een werkgever na twee tot drie maanden toch een ontslagvoorstel doet. Het kan ook zijn dat je er zelf voor voelt om tot een beëindiging van het dienstverband te komen. Dit is vaak het geval wanneer werknemers ziek zijn door een arbeidsconflict.

Juridische hulp bij re-integratie

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Dinsdag 08:00 - 18:00 u Telefoon / Mail
Woensdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.