Ontslag wegens niet meewerken aan re-integratie

Bij ontslag wegens het niet meewerken aan reïntegratie verlies je je baan omdat je zonder deugdelijke grond je re-integratieverplichtingen niet nakomt. Hier lees je wanneer dat het geval is en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

In de Wet Poortwachter is vastgesteld dat je bij ziekte moet meewerken aan je re-integratie. Je werkgever zal zich moeten inspannen om je een goed re-integratietraject aan te bieden. Wanneer je niet voldoende meewerkt aan de re-integratie, kan dat uiteindelijk leiden tot ontslag. Je kunt daarbij zelf het gevoel hebben dat je er alles aan doet om te re-integreren, terwijl je werkgever vindt dat je niet goed meewerkt.

Re-integratie op hoofdlijnen

Probleemanalyse

Binnen 6 weken krijg je een oproep om je bij de bedrijfsarts te melden. Bij de bedrijfsarts kun je aangeven wat er aan de hand is en welke mogelijkheden je ziet om weer aan de slag te gaan. Je maakt samen met de bedrijfsarts een probleemanalyse. Uit deze probleemanalyse kan bijvoorbeeld naar voren komen dat je wel weer een aantal werkzaamheden kan verrichten, maar nog niet binnen je eigen functie.

Plan van Aanpak

Na het opstellen van de probleemanalyse moet je werkgever je uitnodigen om samen een plan van aanpak op te stellen. Binnen dit plan wordt beschreven wat er allemaal moet gebeuren om weer aan de slag te kunnen gaan. Hierbij bespreek je met je werkgever ook de opbouw van het aantal uren. De bedrijfsarts zal controleren of jij en je werkgever zich houden aan het plan van aanpak.

Niet meewerken aan re-integratie

Wanneer je weigert mee te werken aan het opstellen van het plan van aanpak, kan dit leiden tot ontslag tijdens re-integratie. Ook wanneer je weigert om passende werkzaamheden te verrichten, kan ontslag bij re-integratie het gevolg zijn.

Second opinion UWV

Wanneer je het niet eens bent met het plan van aanpak, staat het je vrij om bij het UWV een second opinion aan te vragen. Het UWV bekijkt dan of de eisen van de werkgever of van de bedrijfsarts wel haalbaar zijn. Vaak is het wel zo dat de werkgever gedurende zo’n second opinion het salaris zal opschorten. Mocht je dan gelijk krijgen van het UWV, dan zal je werkgever alsnog het salaris met terugwerkende kracht moeten betalen.

Het re-integratietraject beslaat een periode van twee jaar.

Na het eerste jaar wordt een eerstejaarsevaluatie opgesteld. Samen met je werkgever bekijk je of de doelstelling bijgesteld moeten worden.

  • Wat zijn de mogelijkheden om terug te keren naar eigen werk?
  • Moet er gekeken worden naar vervangende werkzaamheden?
  • Is het nodig om samen te kijken naar werkzaamheden buiten het bedrijf?

WIA aanvragen

Als na twee jaar uit de eindevaluatie blijkt dat terugkeer niet meer mogelijk is op korte termijn, dan kun je een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. Dan wordt in de regel het dienstverband beëindigd.

Re-integreren kan leiden tot ontslag

Veel werkgevers willen niet veel tijd besteden aan het re-integreren. Wij zien regelmatig dat een werkgever na twee tot drie maanden toch een ontslagvoorstel doet. Het kan ook zijn dat je er zelf voor voelt om tot een beëindiging van het dienstverband te komen. Dit is vaak het geval wanneer werknemers ziek zijn door een arbeidsconflict.

Juridische hulp bij re-integratie

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Bel 020-4689114 (gratis)

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.