Ontslag wegens het niet meewerken aan re-integratie
Bij ontslag wegens het niet meewerken aan reïntegratie verlies je je baan omdat je zonder deugdelijke grond je reïntegratieverplichtingen niet nakomt. Hier lees je wanneer dat het geval is en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

In de Wet Poortwachter is vastgesteld dat u bij ziekte moet meewerken aan uw re-integratie. Uw werkgever zal zich moeten inspannen om u een goed re-integratietraject aan te bieden. Wanneer u niet voldoende meewerkt aan de re-integratie, kan dat uiteindelijk leiden tot ontslag. U kunt daarbij zelf het gevoel hebben dat u er alles aan doet om te re-integreren, terwijl uw werkgever vindt dat u niet goed meewerkt.

Re-integratie op hoofdlijnen

Probleemanalyse

Binnen 6 weken krijgt u een oproep om zich bij de bedrijfsarts te melden. Bij de bedrijfsarts kunt u aangeven wat er aan de hand is en welke mogelijkheden u ziet om weer aan de slag te gaan. U maakt samen met de bedrijfsarts een probleemanalyse. Uit deze probleemanalyse kan bijvoorbeeld naar voren komen dat u wel weer een aantal werkzaamheden kan verrichten, maar nog niet binnen uw eigen functie.

Plan van Aanpak

Na het opstellen van de probleemanalyse moet uw werkgever u uitnodigen om samen een plan van aanpak op te stellen. Binnen dit plan wordt beschreven wat er allemaal moet gebeuren om weer aan de slag te kunnen gaan. Hierbij bespreekt u met uw werkgever ook de opbouw van het aantal uren. De bedrijfsarts zal controleren of u en de werkgever zich houden aan het plan van aanpak.

Niet meewerken aan re-integratie

Wanneer u weigert mee te werken aan het opstellen van het plan van aanpak, kan dit leiden tot ontslag tijdens re-integratie. Ook wanneer u weigert om passende werkzaamheden te verrichten, kan ontslag bij re-integratie het gevolg zijn.

Second opinion UWV

Wanneer u het niet eens bent met het plan van aanpak, staat het u vrij om bij het UWV een second opinion aan te vragen. Het UWV bekijkt dan of de eisen van de werkgever of van de bedrijfsarts wel haalbaar zijn. Vaak is het wel zo dat de werkgever gedurende zo’n second opinion het salaris zal opschorten. Mocht u dan gelijk krijgen van het UWV, dan zal uw werkgever alsnog het salaris met terugwerkende kracht moeten betalen.

Het re-integratietraject beslaat een periode van twee jaar.

Na het eerste jaar wordt een eerstejaarsevaluatie opgesteld. Samen met uw werkgever bekijkt u of de doelstelling bijgesteld moeten worden.

  • Wat zijn de mogelijkheden om terug te keren naar eigen werk?
  • Moet er gekeken worden naar vervangende werkzaamheden?
  • Is het nodig om samen te kijken naar werkzaamheden buiten het bedrijf?

WIA aanvragen

Als na twee jaar uit de eindevaluatie blijkt dat terugkeer niet meer mogelijk is op korte termijn, dan kunt u een WIA aanvraag indienen bij het UWV. Dan wordt in de regel het dienstverband beëindigd.

Re-integreren kan leiden tot ontslag

Veel werkgevers willen niet veel tijd besteden aan het re-integreren. Wij zien regelmatig dat een werkgever na twee tot drie maanden toch een ontslagvoorstel doet. Het kan ook zijn dat u er zelf voor voelt om tot een beëindiging van het dienstverband te komen. Dit is vaak het geval wanneer werknemers ziek zijn door een arbeidsconflict. Wanneer u te maken krijgt met ontslag tijdens re-integratie, dan is het verstandig om op basis van de juiste informatie uw strategie te bepalen. Laat u goed informeren door een ontslagjurist.

Van Ontslagkompas

In de Wet Poortwachter is vastgesteld dat u bij ziekte moet meewerken aan uw re-integratie. Uw werkgever zal zich moeten inspannen om u een goed re-integratietraject aan te bieden. Wanneer u niet voldoende meewerkt aan de re-integratie, kan dat uiteindelijk leiden tot ontslag. U kunt daarbij zelf het gevoel hebben dat u er alles aan doet om te re-integreren, terwijl uw werkgever vindt dat u niet goed meewerkt.

Re-integratie op hoofdlijnen

Probleemanalyse

Binnen 6 weken krijgt u een oproep om zich bij de bedrijfsarts te melden. Bij de bedrijfsarts kunt u aangeven wat er aan de hand is en welke mogelijkheden u ziet om weer aan de slag te gaan. U maakt samen met de bedrijfsarts een probleemanalyse. Uit deze probleemanalyse kan bijvoorbeeld naar voren komen dat u wel weer een aantal werkzaamheden kan verrichten, maar nog niet binnen uw eigen functie.

Plan van Aanpak

Na het opstellen van de probleemanalyse moet uw werkgever u uitnodigen om samen een plan van aanpak op te stellen. Binnen dit plan wordt beschreven wat er allemaal moet gebeuren om weer aan de slag te kunnen gaan. Hierbij bespreekt u met uw werkgever ook de opbouw van het aantal uren. De bedrijfsarts zal controleren of u en de werkgever zich houden aan het plan van aanpak.

Niet meewerken aan re-integratie

Wanneer u weigert mee te werken aan het opstellen van het plan van aanpak, kan dit leiden tot ontslag tijdens re-integratie. Ook wanneer u weigert om passende werkzaamheden te verrichten, kan ontslag bij re-integratie het gevolg zijn.

Second opinion UWV

Wanneer u het niet eens bent met het plan van aanpak, staat het u vrij om bij het UWV een second opinion aan te vragen. Het UWV bekijkt dan of de eisen van de werkgever of van de bedrijfsarts wel haalbaar zijn. Vaak is het wel zo dat de werkgever gedurende zo’n second opinion het salaris zal opschorten. Mocht u dan gelijk krijgen van het UWV, dan zal uw werkgever alsnog het salaris met terugwerkende kracht moeten betalen.

Het re-integratietraject beslaat een periode van twee jaar.

Na het eerste jaar wordt een eerstejaarsevaluatie opgesteld. Samen met uw werkgever bekijkt u of de doelstelling bijgesteld moeten worden.

  • Wat zijn de mogelijkheden om terug te keren naar eigen werk?
  • Moet er gekeken worden naar vervangende werkzaamheden?
  • Is het nodig om samen te kijken naar werkzaamheden buiten het bedrijf?

WIA aanvragen

Als na twee jaar uit de eindevaluatie blijkt dat terugkeer niet meer mogelijk is op korte termijn, dan kunt u een WIA aanvraag indienen bij het UWV. Dan wordt in de regel het dienstverband beëindigd.

Re-integreren kan leiden tot ontslag

Veel werkgevers willen niet veel tijd besteden aan het re-integreren. Wij zien regelmatig dat een werkgever na twee tot drie maanden toch een ontslagvoorstel doet. Het kan ook zijn dat u er zelf voor voelt om tot een beëindiging van het dienstverband te komen. Dit is vaak het geval wanneer werknemers ziek zijn door een arbeidsconflict. Wanneer u te maken krijgt met ontslag tijdens re-integratie, dan is het verstandig om op basis van de juiste informatie uw strategie te bepalen. Laat u goed informeren door een ontslagjurist.

Juridische hulp bij re-integratie

5. Ontslag online
Bepaal je rechtspositie en maak bezwaar

Naar dit ontslagpakket

1. VSO-check
Wij checken je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

2. Ontslagcoaching
Onze jurist coacht je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

3. Ontslagovername
Onze jurist neemt je ontslag uit handen

Naar dit ontslagpakket