🦠 Ontslag wegens het coronavirus

Het Nederlandse kabinet neemt continu maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. De invloed daarvan op scholen, kinderdagverblijven, restaurants, café's en sportclubs is groot. Dat heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Dreigt er voor jou ontslag door de maatregelen rondom corona? Hier lees je alles over je rechten.

Op zondag 15 maart 2020 volgde waarschijnlijk iedereen in Nederland het landelijke nieuws. Op die dag maakte de overheid bekend dat er aanvullende maatregelen genomen waren om het coronavirus een halt toe te roepen. Tot die tijd werd gevraagd om sociaal contact te vermijden, bijeenkomsten tot 100 personen af te gelasten en online onderwijs te verzorgen als je een hbo of universiteit bestuurde. Die zondag maakten minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) echter bekend dat het RIVM ze had geadviseerd om onder meer de volgende striktere maatregelen te treffen:

  • Scholen en kinderdagverblijven moesten dicht;
  • Restaurants, café's, sportclubs, fitnessclubs, sauna's, sexclubs en coffeeshops moesten sluiten;
  • Iedereen in Nederland diende waar mogelijk 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te bewaren.
Ontslag vanwege het coronavirus

Financiële hulp voor ondernemers

Het kabinet nam ook diverse maatregelen om de tienduizenden ondernemers tegemoet te komen die door deze regels getroffen zouden worden. Zo gold lange tijd de regeling werktijdverkorting, kon de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimde het Ministerie van EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Op maandag 16 maart 2020 bleek de impact al gigantisch. Ondernemers in de horeca of reisbranche werden hard getroffen. Er waren die middag al 20.000 bedrijven die werktijdverkorting hadden aangevraagd. Bij die bedrijven werkten zo'n 300.000 mensen. Wij ontvingen de eerste e-mails van werknemers waarvan het ontslag was aangezegd.

Werktijdverkorting door coronavirus

Mag mijn werkgever werktijdverkorting aanvragen?

Het coronavirus is aangemerkt als pandemie. Je kunt niet zomaar verplicht worden om minder te werken, maar er zijn situaties die buiten een normaal bedrijfsrisico vallen. De uitbraak van het coronavirus betreft overmacht. Indien je werkgever getroffen wordt door de gevolgen van het virus, mag deze inderdaad werktijdverkorting aanvragen.

Geldt de verkorting voor iedere werkkracht?

De werktijdverkorting mag alleen worden aangevraagd voor werknemers met een tijdelijk of vast contract. De regeling geldt dus niet voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten. Voor werknemers die al ziek waren voordat de vergunningsperiode ingaat, geldt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte (voor risico van werkgever).

Hoe lang is werktijdverkorting geldig?

Je baas kan een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wordt de vergunning verstrekt? Dan kan je werkgever voor de niet-gewerkte uren van alle werknemers een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Die betaalt je werkgever voor hoogstens 6 weken.

Wat betekent werktijdverkorting voor een werknemer?

Indien je werkgever werktijdverkorting is verleend, betaalt deze in principe je volledige salaris door voor de periode waarin er minder werk is. Dit geldt ook als je werkgever een WW-uitkering ontvangt van 70% voor de niet-gewerkte uren. In je cao of arbeidsovereenkomst kan hier bij werktijdverkorting van zijn afgeweken.

Heeft werktijdverkorting invloed op mijn WW?

In de basis heeft werktijdverkorting geen negatieve invloed op je opgebouwde WW-recht of bijbehorende dagloon. Het UWV betaalt je WW-uitkering aan je werkgever en die betaalt jou je volledige loon. Indien er in je arbeidsovereenkomst van is afgeweken, kunnen er gevolgen zijn voor je WW-dagloon.

Houd ik WW bij ontslag bij werktijdverkorting?

Tijdens je werktijdverkorting geldt het reguliere arbeidsrecht. Indien je werkgever je wil ontslaan, zal deze over een steekhoudend ontslagdossier moeten beschikken. Word je inderdaad ontslagen tijdens of binnen 6 maanden na afloop van de werktijdverkorting? Dan wordt de WW-uitkering die je ontving tijdens de werktijdverkorting doorgezet als reguliere WW-uitkering.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Ontslag wegens coronavirus

Dreigend ontslag door het coronavirus (COVID-19)

Kan ik ontslagen worden als ik het coronavirus heb?

Nee, dat mag niet. Je krijgt (ook als je in quarantaine zit) gewoon je salaris uitbetaald, want bij het coronavirus geldt loondoorbetaling bij ziekte. Vertel je werkgever wel dat je besmet bent. Deze is namelijk verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Mag ontslag door de gevolgen van het coronavirus?

Ja, maar dan dient er wel sprake te zijn van structurele werkvermindering. Vanwege de acute (en hopelijk kortdurende) corona-maatregelen, ligt het aanvragen van werktijdverkorting om ontslag te voorkomen voor de hand. Je werkgever zal anders moeten aantonen dat bedrijfseconomisch ontslag noodzakelijk is.

Mag ontslag met vaststellings­overeenkomst?

Het zou kunnen dat je een vaststellings­overeenkomst ontvangt in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Je werkgever probeert je dan in goed overleg te ontslaan om zo geen werktijdverkorting of ontslagvergunning aan te hoeven vragen. Vaak is er geen ontslagdossier en is er veel ruimte om te onderhandelen.

Controleer je vaststellings­overeenkomst

Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellings­overeenkomst (beëindigings­overeenkomst) alles bevat om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.

Vaststellingovereenkomst

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

Ben je benieuwd naar de hoogte van je transitievergoeding? Met onze calculator bereken je die in 15 seconden. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken.

Transitievergoeding

Gratis advies bij ontslag door corona

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.